Kanál novinek Romanonderka.cz

Co si myslím

Brněnská sociální demokracie má jasno a já jsem tomu velmi rád.

Pá 27. 10. 2017 17:15

Včera v podvečer se mimořádně sešel Městský výkonný výbor ČSSD Brno - město a přijal následující usnesení:

MěVV ČSSD Brno - město

- žádá o svolání Ústředního výkonného výboru ČSSD na termín nejpozději do 18. listopadu 2017

- žádá o neprodlené svolání mimořádného sjezdu na termín do konce února 2018

- vyzývá vedení ČSSD, aby dalo své funkce k dispozici pro volbu nového vedení ČSSD na mimořádném sjezdu

- vyzývá k přímé volbě předsedy ČSSD dle čl. 43 Stanov ČSSD

- vyzývá v reakci na výrazný volební neúspěch k odchodu ČSSD do parlamentní opozice

- žádá vedení ČSSD, aby na nejbližším zasedání ÚVV byl předložen ke schválení aktualizovaný Řád přípravy voleb do obecních zastupitelstev, aby schválení kandidátních listin ve statutárních městech mohlo proběhnout na okresních konferencích spolu s volbou delegátů mimořádného sjezdu, a to z důvodů úspory nákladů na pořádání konferencí.

Rychlá navigace