Kanál novinek Romanonderka.cz

Program

PRO BRNO - Volební program 2006

Út 01. 08. 2006 18:00

Volební program 2006

Přivedeme do Brna investory

Je třeba vytvořit dostatek nových pracovních míst pro občany Brna a okolí. I když má město ideální předpoklady, vládnoucí koalice ve městě dosud nedokázala připravit dostatek rozvojových ploch pro všechny.

 • Oživíme bývalé tovární areály.
 • Zasadíme se o přesun některých institucí celostátního významu z Prahy do Brna.
 • Přivedeme do města peníze z fondů Evropské unie.
 • Podpoříme soukromé projekty, které přinesou pracovní místa a rozvoj města.

 Startovací byty pro mladé rodiny

Místo masové privatizace musíme opravovat a modernizovat městské domy a spolu s novou výstavbou startovacích bytů město nabídne dostupné a kvalitní bydlení pro ty, kteří jej potřebují.
Peníze jsou, je třeba jim dát smysl; a bydlení smysl má.

 • Byty chronických neplatičů nájemného je třeba přidělit těm, kteří si jich budou vážit.
 • Uvolňování nájemného musí probíhat citlivě s ohledem na kvalitu bydlení.
 • Privatizace bytů může probíhat výlučně na zásadě dobrovolnosti. Nedovolíme, aby slušní Brňáci
 • skončili na ulici.

 MHD levně a komfortně

Zatraktivněním městské hromadné dopravy snížíme počet automobilů v centru města. Pomůže se jak životnímu prostředí, tak parkování a dopravním zácpám.

 • Zrušíme jízdné pro dospělého, který doprovází dítě mladší 3let.
 • Jízdné zdarma pro seniory nad 70 let věku.
 • Provedeme rekonstrukci přestupových uzlů pro větší komfort cestování.
 • Vyřešíme problém parkování. Je třeba vystavět nové parkovací domy v centru i na vybraných
 • sídlištích. V ceně parkovného bude jízdenka na MHD zdarma. Povolení k vjezdu do historického
 • centra získá jen ten, kdo ho skutečně nezbytně potřebuje.

 Voda a teplo může být levnější

Dodávka vody a tepla je základní veřejná služba občanům na které se nemá nepatřičně vydělávat! Dostupnost veřejných zdrojů občanům má přednost před dosahováním zisků společností. Sloučením společností Tepelné zásobování Brno, a.s. a Teplárny Brno, a.s. zredukujeme náklady na výrobu a distribuci tepla v Brně.

 Nulová tolerance kriminalitě

Základním úkolem městské policie nesmí být nasazování botiček, ale chránění občanů před zloději a násilníky! Více pěších policistů do problémovějších lokalit a kamerové systémy omezí zejména drobnou majetkovou a násilnou trestnou činnost.

 Brno – město zeleně

 • Vybudujeme nové parky, rekreační a klidové oblasti. Historické centrum města musí být bohatě
 • kvetoucí a zelené; nikoli šedivé a špinavé.
 • Učiníme opatření pro snížení hlukové zátěže.
 • Podél řeky Svratky vybudujeme velkou rekreační oblast – klidovou promenádu, zahradu uvnitř
 • Brna.
 • Vyčistíme brněnskou přehradu - Ve spolupráci s krajem, vládou, EU i vlastníky přilehlých nemovitostí
 • musí vedení města učinit vše pro urychlené a definitivní vyčištění Brněnské přehrady. Brňáci
 • mají právo na dostupnou a kvalitní rekreaci!
 • Připravíme město na povodně – nelze čekat, až voda opět udeří – Brno musí být připraveno na
 • možnou katastrofu již nyní.

 Kvalita vzdělávání na prvním místě

Investice do školství je investicí do budoucnosti našich dětí. Nepřipustíme experimenty, které by mohly ohrozit kvalitu výuky na základních školách. Případné rušení nebo slučování škol musí být logické a koordinované - názory rodičů nelze přehlížet! Zajistíme dostatek mateřských škol. Výrazně budeme podporovat mimoškolní aktivity.

 Vybudujeme nové domovy pro seniory

Zvýšíme počet míst v domovech důchodců, penzionech pro důchodce a domovech s pečovatelskou službou tak, aby byly dostupné pro všechny zájemce. Stáří musí být důstojným úsekem lidského života!

 Cestovní ruch znamená prosperující brno

Budeme město Brno masivně prezentovat doma i v zahraničí jako místo, které má mnoho co nabídnout a stojí za to jej navštívit! Je třeba zatraktivnit vzhled města - vyčistit a rekonstruovat ošklivá zákoutí.
Centrum města musí být chloubou a ne ostudou!

 Brno – město kultury

V rámci nových investic do kultury budeme důsledně využívat možnosti spolufinancování ze stany státu i EU. Na provozních výdajích některých kulturních institucí by se měl podílet i kraj a stát. Budeme dbát na hospodárné nakládání s veřejnými prostředky.

 • Zrušíme poplatky ze vstupného na kulturní a sportovní akce pořádané ve městě Brně.
 • Zpřístupníme brněnské podzemí veřejnosti.
 • Dokončíme rekonstrukci Janáčkova divadla s důrazem na zkvalitnění akustických podmínek.
 • Dokončíme také rekonstrukci pevnosti Špilberk jako budoucího stěžejního místa pro pořádání
 • kulturních akcí – oživeného srdce Brna. Prohloubíme spolupráci s Italskou Republikou.

 Snížíme poplatky za komunální odpad

Existuje prostor pro snížení poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Zavedením skutečně důsledného systému třídění komunálního odpadu zlepšíme také životní prostředí nás všech.

 Veřejný internet v centru města zdarma

Na veřejných prostranstvích historického centra města poskytneme možnost bezdrátového připojení na internet zdarma jako veřejnou službu Brňákům i turistům. Město se tím zatraktivní pro nové investory a stávajícím podnikatelům se usnadní jejich činnost. To co je samozřejmé v jiných vyspělých městech bude samozřejmostí i v Brně.

Rychlá navigace