Kanál novinek Romanonderka.cz

Co si myslím

Projednávání státního rozpočtu na rok 2018 může začít

Pá 01. 12. 2017 17:32

Včera byl i hlasy sociálních demokratů v rozpočtovém výboru schválen rámec státního rozpočtu, což umožňuje projednání rozpočtu na rok 2018 poslaneckou sněmovnou. Předkládaný rozpočet počítá s výší příjmů 1 314 497 641 409 Kč a 50 miliardovým saldem (deficitem).

Určitě se nabízí otázka, proč vůbec deficit v období rekordního ekonomického růstu. Určitě to není populismus tak, jak s oblibou tvrdí představitelé pravicových stran. Nejen, že není a ani nemůže být znám výsledek letošního hospodaření státu, nelze zcela předjímat čerpání evropských peněz, ale také nelze zavírat oči před demografickým vývojem. Prostě stárnoucí populace naší země na sebe váže větší finanční náročnost ať směrem k důchodům, tak ke zdravotní péči.

Jsem rád, že schválením základního rámce státního rozpočtu, došlo k eliminování rizika rozpočtového provizoria pro příští rok. Určitě s ohledem na časovou tíseň není prostor na zásadní změny, které by vyžadovaly změnu legislativy, ale jistě je tu možnost určitých korekcí ve 2. čtení státního rozpočtu.

Sociálně demokratičtí poslanci určitě této možnosti využijí, protože i když se podíleli na sestavování tohoto návrhu rozpočtu, je tento návrh stále kompromisem tří politických stran. Jeden z prvních pozměňovacích návrhů sociální demokracie bude posílení rozpočtu v oblasti sociálních služeb.

  • Za účelem zaručení zvýšení platů sociálních pracovníků v roce 2018
  • Za účelem zaručení dostatečné sítě sociálních služeb v obcích a městech vzhledem ke stárnutí populace
  • Za účelem posílení investic dobudování sociálních služeb pro nejzranitelnější skupiny seniorů                                

Finanční zajištění navrhujeme v rozpočtu na vrub nákladů na obsluhu státního dluhu.

ČSSD navrhne pro příští rok zvýšení na podporu těchto sociálních služeb o 3,5 miliardy Kč. Od návrhu si slibuji zajištění personální stability tohoto systému. Zvýšené náklady je nutné zabezpečit v rámci pevné složky státního rozpočtu, aby nedocházelo k nesystémovému dofinancování sociálních služeb, jak tomu bylo v minulosti.

Rychlá navigace