Kanál novinek Romanonderka.cz

Co si myslím

Jen vaše hlasy rozhodnou, kdo právě vás bude zastupovat, kdo bude hájit zájmy Brna a Jižní Moravy

Čt 12. 10. 2017 17:42

Vaše hlasy rozhodnou

Milí spoluobčané,

když jsem měl tu čest v letech 2006–2014 vykonávat funkci primátora města Brna, nešlo si neuvědomit, že bez skutečně kvalitního a silného zastoupení Brna a Jižní Moravy v Praze, bez peněz ze státního rozpočtu se některé věci u nás z místa nepohnou.

V letošních volbách kandiduji poprvé do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na kandidátce ČSSD na 6. místě s přesvědčením, že samy od sebe tolik potřebné změny nepřijdou.

Chci být nejen silným a kompetentním hlasem Brna a Jižní Moravy v Praze, ale také hájit práva těch, kteří jsou v naší zemi doma, kteří zde žijí, pracují, vychovávají své děti, ale jsou i nemocní či se potýkají s handicapem. Hlasem hájícím naše hodnoty a tradice.

Bez Vašeho hlasu to ale nedokážu. Záleží na každém z Vás. Pokud chcete, abych Vás zastupoval v parlamentu, prosím Vás o vyjádření podpory Vaším preferenčním hlasem.

Jak se to dělá? Na kandidátní listině České strany sociálně demokratické, ČSSD, zakroužkujete prosím moje jméno na pozici číslo 6. Takto označený volební lístek poté dejte do volební obálky a vhoďte do hlasovací urny ve volební místnosti.

Slibuji Vám, že Vaši podporu využiji výhradně ve prospěch Váš, Brna, Jižní Moravy a České republiky. Váš hlas rozhodne!

Děkuji Vám.

Rychlá navigace