Kanál novinek Romanonderka.cz

Co si myslím

Kam kráčíš Brno?

Po 02. 10. 2017 17:51

Otázkou dnešního dne v Brně je: „Kam kráčíš Brno?“. Více, jak cokoliv jiného totiž vystihuje dnešní dopravní situaci v našem městě.

Koneckonců můžeme se rozhodnout, zda budeme stát v nekonečných kolonách nebo půjdeme pěšky, protože už i přecpaná MHD má pravidelná zpoždění. Pokud to je záměr, tak se to náměstkům Anderovi (Zelení) a Hollanovi (Žít Brno), kteří tak rádi vyzývají k jízdě na kole, opravdu povedlo.

A jak je v Brně v posledních letech zvykem, každý průšvih si žádá personální změnu (samozřejmě nikoliv tu koaliční). Stejně tak, jak se vrší průšvihy brněnské koalice, roste počet vyhazovů.  Marně čekám na skutečné důvody odejití vedoucího dopravního odboru MMB ing. Bielka. Zatímco sám náměstek primátora pro dopravu Hollan ve svých vyjádřeních popírá, že by odejití tohoto dopravního odborníka s letitou praxí mělo souvislost s dopravní kalamitou v Brně, protože opravy silnic spadají do gesce investic, ne dopravy. Primátor jedním dechem však dodává, že to byl právě náměstek Hollan, který si přál vyhazov ing. Bielka s cílem oživit odbor dopravy.

Proč tedy byl odejit vedoucí odboru dopravy? Nabízí se hned několik možností, ale jednou z těch pravděpodobnějších je jedna aktuální, úzce související s novým brněnským železničním nádražím.

Dne 26. 9. 2017 Rada města Brna projednala materiál s názvem „Odpověď primátora Brna na dopis náměstka generálního ředitele pro modernizaci dráhy SŽDC, Ing Nejezchleba, ve věci naplnění zadání Studie proveditelnosti Železničního uzlu Brno“.  Všechny dotčené odbory magistrátu a akciové společnosti města Brna (odbor dopravy MMB, odbor investiční MMB, odbor životního prostředí MMB, Dopravní podnik města Brna, Brněnské komunikace) se vyjádřily kladně. Stejně jako se kladně vyjádřili zástupci Jihomoravské kraje.

Jen pánům náměstkům primátora Anderovi (Zelení) a Hollanovi (Žít Brno) se to nějak stále nelíbí. A svůj negativní postoj vyjádřili i na zasedání výboru pro studii proveditelnosti při jeho zasedání 27. 9. 2017 v Praze (náměstek Hollan přítomen jako host).

Takže dnes již bývalý vedoucí odboru dopravy Bielko, po desetiletém působení, nebude zavazet v prosazování účelových rozhodnutí těchto dvou pánů, a to ani při projednávání studie o novém nádraží ve výboru, ani při projednávání dokončené studie, ani při jakýchkoliv nesmyslných dopravních opatřeních v Brně plánovaných převážně zástupci strany Zelených a Žít Brno.

Jednou jsem kdysi dávno prohlásil, že silnice a chodníky nejsou modré, oranžové, ani zelené, ale buď jsou opravené, nebo neopravené. A na tom si trvám. Doprava je apolitická, nebo by měla být. A má být v rukou odborně zdatných profesionálů, což se o té v Brně říci nedá. Nejen proto navrhnu v úterý 3. 10. 2017 na zasedání Zastupitelstva města Brna panu primátoru Vokřálovi, aby provedl organizační změnu, která by měla prospět městu, magistrátu a hlavně všem, co v Brně používají silnice.

Jsem přesvědčen, že odbor dopravy by měl být převeden zpět pod technický úsek MMB, který je zárukou vymanění brněnské dopravy z gesce ideologicky uvažujícího náměstka Hollana a převedení pod náměstka Mrázka, který má na starosti mimo jiné investice, s kterými je doprava bytostně svázána.

Rychlá navigace