Kanál novinek Romanonderka.cz

Ptali jste se

Út 30. 11. 2010 | Bezproblémové parkování

Otázka:
Dobrý den.
Dodatečně blahopřeji k opětovnému zvolení primátora, i když se přiznám, že ač volič ČSSD, letos jsme s rodinou volit nebyli.
Chybělo nám totiž ve volebním Desateru ČSSD pro Brno to nejdůležitější, boj s korupcí. Nebo už není Brno druhé nejzkorumpovanější město v republice?
Ale proč píši. Čtvrtý bod Vašeho volebního desatera se nazývá Město kvalitní dopravy a bezproblémového parkování. Myslím, že doprava a parkování je po korupci opravdu jedním z největších problémů Brna. A jak se teorie ve volebních materiálech liší s praxí si Vám dovolím ukázat na příkladu rohu Dřevařské a Botanické ulice. Zde je už parkování asi vyřešeno. Parkuje se na chodníku i v malém parčíku. Upozorňoval jsem na to policii Veveří i náhodné policejní hlídky a kromě jednoho či dvou lístečků za stěračem takto zaparkovaných vozidel se nic nedělo.Dokonce mi náhodní příslušníci řekli, že se s tím nedá nic dělat, dokud se nezmění zákony. Že pokud takto parkující nepřistihnou na místě, jsou beztrestní. No, nevím. Vy jste z titulu své funkce vrchní velitel městské policie, třeba mi to vysvětlíte.
Z hlediska města a policie je to asi bezproblémové řešení, ale určitě to není bezproblémové řešené pro matky s kočárky a staré lidí, kteří pokud se chtějí prodrat auty, musí často vstoupit přímo do vozovky. Opravdu je to takový problém, aby hlídka policie občas takto špatně zaparkovné auto nechala odtáhnout nebo povolala nezodpovědné řidiče k odpovědnosti?
Vzhledem k tomu, že jsem nikde nenašel Váš e-mail, posílám pár fotografií z dneška a minulého týdne vedoucí Vašeho sekretariátu.
S pozdravem František Žváček

Odpověď:
Vážený pane Žváčku,
děkuji vám za blahopřání k opětovnému zvolení do funkce primátora. I když přiznám se, že mne tak trochu „mrzí“ vaše doznání, že ač volič ČSSD, letos jste volit nebyl a jako důvod uvádíte to, co dle vás v programu ČSSD „chybělo“, tedy boj s korupcí. Jsem totiž přesvědčen, že jsme v našem programu věnovali pozornost řadě palčivých problémů ve městě a pokud bychom měli ještě speciální písemnou pozornost věnovat tomu, že budeme psát věci, které jsou z principů strany jasné a více než zřejmé, tak program by dosáhl rozměrů knihy. Boj s korupcí totiž považuji za věc tak automatickou stejně jako že budeme svědomitě pracovat pro občany tohoto města. Konkrétní kroky se přitom objevily prakticky vzápětí, a to v uzavřené koaliční smlouvě s ODS, kde se mimo jiné např. praví, že budeme zveřejňovat na internetu veřejné zakázky, a to od vypsání až po výběr dodavatele a také třeba že zavedeme otevřená výběrová řízení na ředitele městských společností a příspěvkových organizací při nástupu do funkce a vždy po pěti letech ve funkci.
Ale teď k vašemu dotazu, který se týká obecně problému parkování ve městě a konkrétně činnosti Městské policie Brno na rohu ulice Dřevařské a Botanické. Úvodem je třeba vyjádřit souhlasné stanovisko s Vámi v tom, že moravská metropole Brno (stejně jako jiná velká města) trpí nedostatkem parkovacích míst. Tento dlouhodobý problém je způsoben nárůstem počtu vozidel po roce 1989 a rozestavěnou dopravní infrastrukturou v městské zástavbě. To však v žádném případě neopravňuje řidiče k porušování zákona už vzhledem ke skutečnosti, že na parkovací místo není nárok. Sám řidič pak může mnohdy předejít nepříjemné situaci tím, že místo osobního vozidla občas použije městskou hromadnou dopravu, jejíž síť je v Brně rozsáhlá.
Problematikou parkování v uvedených ulicích se strážníci Městské policie Brno opakovaně zaobírají a mají ji v tzv. úkolových listech. Strážníci MP při řešení těchto situací v dopravě přistupují v souladu se zákonnými oprávněními a věci řeší podle závažnosti spáchaného dopravního přestupku (uložení pokuty, použití „botičky“). Provedenou analýzou bylo zjištěno, že vozidla často tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích (vozidla stojící v křižovatce nebo na chodnících, kde znemožňují průchodu chodcům), a proto MP přistupuje k odtahům takto stojících vozů. V období od letošního ledna až do dnešního dne bylo řešeno za nedovolené parkování na chodníku v Botanické ulici 487 neukázněných řidičů. Co se týče vaší poznámky o tom, že jste informoval o problematickém parkování policisty na služebně ve Veveří ulici a ti Vám odpověděli, že se s tím nedá nic dělat, tak je nutné Vás upozornit na to, že se jednalo o Policii ČR, a nikoliv strážníky MP Brno.
Ještě jednou vám děkuji za blahopřání i dotaz, přeji jen vše dobré.

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Čt 25. 11. 2010 | Návrh řešení parkoviště pro Zelný trh

Otázka:
Vážený pane primátore.

Předně blahopřeji ke zvolení. Teď k věci. Když jsem si přečetl zprávu o rozhodnuti rady MB postavit na ulici Údolní, lépe řečeno na jižním okraji Obilního trhu terminal pro turisty směřující na Špilberk, zaradoval jsem se. Znám totiž urbanistickou studii AR projektu s.r.o, která citlivě vyplňuje proluku zející od II. světové války po vybombardovaných objektech kláštera a studentské ubytovny. A nejen to, řeší i nový nástup a rozšíření parku severního svahu Špilberku a obdařuje jej i novými významnými funkcemi. Projektem navrhované řešení podzemní lanovky mě přivedlo k nápadu řešit tímto dopravním prostředkem i krkolomný problém parkoviště na Zelném trhu.

Prostudoval jsem si plány protiatomového krytu pod Petrovem a ověřil si tak, že vybudování podzemní lanovky podél prostor krytu ve směru na spodní okraj Zelného trhu by bylo z geologického hlediska pravděpodobně reálné. Navrhuji totiž vytvořit podzemní parkoviště a terminal lanovky v místě mezi vstupem do krytu a funkcionalistickou budovou cestovních kanceláří (původně Čedok a ČSA) na ulici Nádražní. Navíc navrhuji, aby tubus lanovky sloužil i jako dopravní cesta pro logistiku hotelu, který vznikl adaptací původní Cyrilometodějské záložny, později Fakulty sociálně právní MU. Tím by se vyloučil stavební zásah do Zelného trhu, který vzbudil odpor občanů i odborné veřejnosti. V případě, že by lanovka ústila do náměstí před hotelem, byl by zásah nesrovnatelně menší, nežli při plánovaném zřízení podzemního parkoviště ve spodní částí Zelného trhu odkrytým hloubením. Nesrovnatelně snazší a méně obtěžující by byl i odkliz rubaniny z prostor na ulicí Nádržní. Pro stavbu předpokládám hloubení ražením. Realizací by se usnadnila dopravní obslužnost s vyloučením běžné automobilové dopravy z prostor Zelného trhu.

Pane primátore, posuďte, prosím, můj návrh a bude-li s Vám jevit jako zajímavý, předejte jej kompetentním pracovníkům magistrátu. S přáním všeho dobrého

Dušan Ryšánek, Brno.

Odpověď:
Vážený pane Ryšánku,
nejprve mi dovolte Vám poděkovat za Vaši podporu a blahopřání ke znovuzvolení do funkce primátora města Brna pro období 2010 až 2014.
Nyní k Vašemu dotazu ohledně „hloubení tubu pro podzemní lanovku na Špilberk“, případně pro parkoviště pod Zelným trhem.
Projekt lanové dráhy na Špilberk není v současné chvíli schválen a rozpracován. Zatím tedy není jasné kdy, jakým způsobem a jakou technologií bude lanovka vybudována, či zda bude tento projekt vůbec uveden do praxe. Stejně tak i parkoviště pod Zelným trhem. Vzhledem k velké nevoli občanů a prozatím nezhotovenému posudku možných rizik při realizaci tohoto projektu není ani o realizaci této stavby rozhodnuto. Dalším důležitým prvkem v případě podzemních garáží na Zelném trhu je, že se jedná o soukromého investora, který by chtěl tento projekt realizovat, proto bych nerad zasahoval do otevřeného jednání mezi jednotlivými skupinami a rozdmýchával emoce, které jsou nyní ze všech stran velmi rozjitřené až vyhrocené.
Posoudit Váš návrh tedy bohužel není v mých silách, a proto bych raději nechal na bedrech odborníků posoudit a doporučit zda vůbec a případně jaký technologický způsob/postup by připadal v úvahu.
Za Vaši podporu a podněty děkuji.

S přátelským pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Čt 25. 11. 2010 | dotaz

Otázka:
Dobrý den pane primátore,
chtěla bych se zeptat,jestli by nebylo dobré zamyslet se nad otázkou: nedostatek veřejných wc. Nezastávám se tohoto témata jen proto,že o tom mluví všichni,ale proto,že už jsem několikrát v lokalitě Mendlova náměstí veřejný záchod potřebovala. I v celém městě nejsou téměř žádné veřejné záchody. Přibudou někdy nějaké? Děkuji za odpověď.

Odpověď:
Vážená paní Kubová,
snad každý ve svém životě prožil někdy „horkou“ chvíli, kdy potřeboval mimo domov nenadále na toaletu a zkrátka nebylo kam jít. Vašemu dotazu proto logicky rozumím a mám pro vás zprávy jak dobré, tak možná i méně dobré.
V současné době jsou ve městě Brně k dispozici veřejné toalety na několika místech a tuto síť vhodně doplňují sociální zařízení v obchodních domech nebo rychlých občerstveních typu McDonald nebo KFC. Jedná se o poměrně známá místa a jejich přesný seznam včetně otevírací doby uvádím níže. Sama zmiňujete lokalitu Mendlova náměstí, které je významným přestupním uzlem a kudy proudí denně stovky občanů i turistů.
Mendlovo náměstí a zejména komplikovaný dopravní systém zde volá už léta po změně, a proto je v přípravě rekonstrukce tohoto významného brněnského náměstí, která přinese jak zrychlení dopravy, tak třeba také zvýšený komfort pro cestující a více zeleně v podobě nového parku. Součástí této přestavby je zvažována také možnost v daném místě přestupního uzlu instalovat bezbariérové automatické WC s provozem 24 hodin. Přestavba tohoto terminálu je ale při rozpočtových nákladech 115 mil. Kč zařazena v rozpočtu kapitálových výdajů města avšak zatím bez finančního zajištění, neboť usilujeme o dotace z evropských fondů a následně k nim budeme přidávat finanční prostředky z městského rozpočtu. Nemohu vám proto v tomto okamžiku zcela přesně říci, kdy odstartuje plánovaná rekonstrukce a zda se tato WC také na Mendlově náměstí objeví, v návrhu se však s nimi v tomto okamžiku počítá.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

St 24. 11. 2010 | kandidatura na post předsedy ČSSD

Otázka:
Dobrý den, pane primátore, třebaže nejsem z Brna, jsem příznivnkyní ČSSD a Vaší. Nejprve dovolte, abych Vám blahopřála k úspěšnému obhájení postu primátora města Brna. Velmi mne však mrzí, že nekandidujete na post předsedy ČSSD. Strana by potřebovala pro úspěchy ve volbách mimo jiné i charismatickou osobnost a to Vy beze sporu jste. Mnoho lidí totiž nevolí podle programu strany, ale i podle představitele (viz role pana Paroubka). Přeji Vám hodně štěstí a mnoho úspěchů v práci. Pavlíková

Odpověď:
Vážená paní Pavlíková,
upřímně vám děkuji za zaslané blahopřání k úspěšnému obhájení postu primátora města Brna.
Česká strana sociálně demokratická dosáhla letos v Brně v komunálních volbách svého historického vítězství a po několika týdnech vyjednávání uzavřela koaliční dohodu s ODS. Toto období nebylo zrovna jednoduché, ale o to více je radostnější výsledek, který mi dává možnost pokračovat v práci pro město Brno.
Ve svém emailu se kromě blahopřání také ptáte, proč nekandiduji na post předsedy ČSSD a upozorňujete na nezbytnost výrazné charismatické osobnosti v čele sociální demokracie. Již dříve jsem v rámci strany, ale i před voliči avizoval, že jsem připraven se práci věnovat ne jen na sto procent a současně jsem jasně řekl, že město Brno je tou vlajkovou lodí, kde chci být kapitánem a určovat rychlost a kurs. Jasně si uvědomuji, že dvě lodi současně řídit nemůžu, a proto na post předsedy ČSSD nekandiduji. Nicméně to nic nemění na faktu a skutečnosti, že i jako místopředseda, pokud dostanu od delegátů sjezdu důvěru, budu pro ČSSD a voliče pracovat s maximálním nasazením.
Ještě jednou vám děkuji za blahopřání a vyjádření podpory. Těchto slov si vážím a současně si uvědomuji povinnost dostát se ctí všem závazkům.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Út 16. 11. 2010 | blahopřání

Otázka:
Dobrý den pane primatore přeji vám k vašim narozeninám všechno nejlepší hodně zdravička a štestí....a ještě vám chci vyjadřit svůj obdiv k vám a vaši praci jakou jste pro Brno udělal a přeji at je vaše prace nadale tak uspěšná..

Odpověď:
Vážený pane Závodský,
děkuji vám za blahopřání k narozeninám a vyjádřenou podporu. Upřímně si toho vážím už s ohledem na skutečnost, že občané daleko častěji píší z důvodu, aby si stěžovali nebo stav věcí kritizovali.
V podzimních komunálních volbách dosáhla brněnská ČSSD historického vítězství a po dlouhých jednáních uzavřela koaliční dohodu s ODS. Jsem si plně vědom důvěry, kterou jsem získal od občanů tohoto krásného města a jsem připraven dostát všem závazkům se ctí.
Ještě jednou vám za blahopřání děkuji a přeji také vám jen vše dobré.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 8. 11. 2010 | Parkování u Ústředního hřbitova

Otázka:
Dobrý den,
obracím se na Vás, jako na primátora v otázce neřešní problému parkovacích míst na Ústředním hřbitově v Brně.Ústřední hřbitov v Brně je největší v JmK s nejmenším parkovacím prostorem a proto musí auta stát na oraništi naproti brány v tankodromu, který málokterý automobil a lidé z nich vystoupívši mohou zvládnout bez újmy.Doufám, že se s touto problematikou budete zabývat stejně pečlivě, jako s novým "orlojem" na náměstí Svobody. Děkuji. Hana Kuchařová

Odpověď:
Dobrý den, paní Kuchařová,
věřte tomu nebo ne, ale řešením problémů života ve městě Brně se zabývám v celé šíři a snažím se dle možností hledat řešení. Někdy to ale není zdaleka tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá.
Jsem si plně vědom toho, že parkoviště u Ústředního hřbitova nemá dostačující kapacitu, což se naplno projevu ale prakticky „jen“ dvakrát do roka, a to u příležitosti památky zesnulých a v období kolem vánoc, kdy občané opět v hojnějším počtu navštěvují hroby svých blízkých. K dispozici je tak hlavně parkoviště dole pod Ústředním hřbitovem, což ale znamená dojít zbytek cesty pěšky a chápu, že zejména pro starší spoluobčany to může být problém. Navíc toto parkoviště využívají i např. jiné firmy a tak je zřejmě jen otázkou času, kdy bude muset dojít ke zpoplatnění, abychom regulovali tuto kapacitu parkoviště opravdu převážně pro návštěvníky hřbitova a omezili jeho využívání jako dlouhodobé odstavné plochy.
Další parkoviště jsou kapacitně nevýznamná (čítají několik málo desítek míst) a nachází se například přímo v objektu hřbitova pod krematoriem (zpoplatněno) a u dalšího vstupu, ze strany sídliště, který ale není tak přístupově atraktivní. Uprostřed areálu je zákaz parkování a výjimka vjezdu je udělována jen individuálně pro případ, kdy je nezbytné zajistit například vstup osoby plně invalidní nebo v případě, že vozidlo přepravuje těžký náklad, který nelze dopravit jinak.
Řada občanů tak využívá vámi zmiňovaný „tankodrom“. Zde je ale třeba uvést věci na pravou míru. Uvedená plocha naproti vstupu ke krematoriu není ale řádné parkoviště a lidé, kteří zde nechávají stát své vozy zde parkují prakticky neoprávněně. Jedná se o soukromé pozemky několika vlastníků, se kterými jsme opakovaně v minulosti vedli jednání s návrhem na odkoupení. Všechna dosavadní jednání s žádostí o odprodej však bohužel skončila bez výsledku. Jednání o odprodeji však rozhodně hodláme vést dále a v případě, že se v budoucnu podaří daný pozemek získat za rozumné peníze, daná plocha již rozhodně nebude oraništěm a změní se v parkoviště se vším všudy.
I když situace kolem parkování u Ústředního hřbitova není zdaleka optimální, je třeba připomenout i pozitivní kroky, které se podařily. K Ústřednímu hřbitovu v Brně je možné se dopravit velmi dobře tramvajovými linkami a od loňského roku také autobusovou dopravou. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna došlo totiž ke zřízení nové autobusové zastávky Krematorium, a to včetně bezpečného přechodu přímo naproti vstupu ke krematoriu.
Za váš dotaz vám děkuji. Problémem se určitě budeme zabývat i nadále a to tak, aby přineslo řešení a hlavně zlepšení stavu.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Čt 4. 11. 2010 | pomník císaře Josefa II.

Otázka:
Dobrý večer,
vrátí se někdy část pomníku císaře Josefa II umístěná v PL Černovice na veřejné místo v Brně??
Děkuji

Odpověď:
Vážený pane,
děkuji Vám za Váš dotaz. Sousoší císaře Josefa II. bylo v Brně původně umístěno na Moravském náměstí před tzv. Německým domem, který byl v ose Rašínova ul., Moravské náměstí. Tato socha zde měla jednoznačně dominantní charakter a uváděla do prostoru Moravského náměstí, kde stál onen Německý dům. Po jeho zbourání a několikaletých peripetiích jsou dnes dvě části této sochy umístěny v parku Lužánky a samotná bysta pak v léčebně v Černovicích. Podle názoru některých odborníků je tím hlavním důvodem skutečnost, že Josef II. podobná zařízení zakládal.
Domnívám se, že zatím nevznikla v Brně diskuse odborníků a historiků o potřebě změny místa této sochy, nicméně pokud se tak stane, bude namístě uvažovat o jiném místě pro císaře Josefa II.

Roman Onderka

Út 2. 11. 2010 | VÝHRA

Otázka:
Pane primátore,
gratuliju Vám k velkému úspěchu ve volbách. Ať sestvíte koalici s kýmkoliv, hlavně ať dělá všechno nejlepší pro Brno. Chci se Vás zeptat na dvě věci: R43 a Tomkovo.nám. Jak to s těmito projekty bude a hlavně KDY BUDOU?

Děkuji a jěště jednou Vám gratuluji

Odpověď:
Vážený pane Adamče,
předem Vám velmi děkuji za podporu při sestavování koalice ve městě Brně. Mohu Vás ubezpečit, že jsem připraven i nadále pracovat ve prospěch a rozvoj našeho města.
A nyní odpověď k vašemu dotazu, týkajícího se realizace části Velkého městského okruhu v lokalitě Tomkova náměstí. Budoucí stavba řeší mimoúrovňové křížení ulic Provazníkova a Dukelská v prostoru Tomkova náměstí. Stavba bude navazovat na Husovický tunel, následně most přes Tomkovo náměstí, za kterým proběhne realizace MÚK Tomkovo náměstí, která umožní napojení na místní komunikační systém, skončí za mostem přes Svratku. Její realizace je plánována v období březen 2012 až prosinec 2014.
Projekt rychlostní silnice R43 je v této chvíli zastaven, a to z důvodu zrušení platnosti Ústavním soudem části územního plánu, ve kterém je tento projekt zanesen. V současnosti musí město Brno a jeho odbor územního plánování a rozvoje vyčkat na usnesení Jihomoravského kraje, ohledně jejich konceptu Zásad územního rozvoje (ZUR). Územní plán města Brna musí být v souladu s touto nadřazenou dokumentací a tedy až po schválení dokumentu ZUR krajským zastupitelstvem, může být do našeho územního plánu zanesena tato změna, místo níž je nyní pomyslné „bílé místo“. Do té doby Vám bohužel nemohu říci jak rychle či zda-li bude projekt rychlostní silnice R43 realizován.
Doufám, že jsem Vás alespoň částečně potěšil zprávou o budování mimoúrovňové křižovatky v lokalitě Tomkova náměstí. Za vaši podporu vám ještě jednou děkuji a přeji jen vše dobré.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Út 2. 11. 2010 | Čistota v Brně

Otázka:
Vážený pane primátore,nejprve přání,abyste i nadále zastával funkci primátora MB.A nyní můj
dotaz či připomínku.Ocitnete se,pane primátore,někdy v prostoru ulice Úzká mezi Teskem a Vaňkovkou?Jde o velmi exponované místo s nástupem do autobusů MHD.No a tam je takový nepořádek,který nikdo neuklízí,že je mnohdy hnus tam čekat na spoj.A to už nechci hovořit o skupinách různých típků,kteří znečisťují lavičky a chodníky.Městská policie v nedohlednu a úklidová četa rovněž.Tak co s tím,pane primátore.Zdravím a přeji krásný den.

Odpověď:
Dobrý den, paní Kristková,
úvodem bych vám rád poděkoval za vyjádřenou podporu a přání.
Čistota a pořádek ve městě Brně musím uznat je stálý a přetrvávající problém, který mi nedělá radost. Uvědomuji si, jak je to nepříjemné ve vztahu ke všem slušným občanům a nedůstojné jako prezentace našeho města ve vztahu k návštěvníkům a turistům. Částečně tuto otázku ze své pozice primátora řešit mohu, částečně ale ne, neboť je v kompetenci příslušné městské části.
Z pozice primátora města Brna vykonávám také funkci vrchního velitele Městské policie Brno. Zde jsem vždy usiloval o to, aby byl v ulicích maximální počet strážníků MP, kteří by dohlíželi na veřejný pořádek a také aby byl posílen kamerový systém města Brna, který by včas odhalil pouliční kriminalitu a vandalství. Přijali jsme také městské vyhlášky (řeší otázky např. konzumace alkoholu na veřejnosti a žebrání), které dávají strážníkům potřebné kompetence.
I když se vám to možná nezdá, počet strážníků v ulicích města Brna se skutečně zvýšil a s nimi i počty kontrol včetně nepřizpůsobivých osob, které obtěžují ostatní svým žebráním, nezřízeným popíjením na ulici nebo zápachem.
Úklid a čistotu ulic mají však ve své kompetenci jednotlivé městské části, v tomto případě tedy Městská část Brno-střed. Doporučuji vám tedy se obrátit v této věci přímo na starostu MČ Brno - střed a apelovat na vyšší kvalitu služeb.
Za váš dotaz a připomínku vám děkuji. Moc dobře vím, že je stále co zlepšovat.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Rychlá navigace