Kanál novinek Romanonderka.cz

Ptali jste se

 

Vyhledávání

Út 30. 9. 2014 | propagace mesta a navrh pro TIC

Otázka:
Vážený pane primátore,

úvodem mi dovolte poděkovat za Vaši rychlou odpověď týkající se mých otázek o možnostech vybudování informačního centra v rámci brněnského hlavního nádraží.
Musím říct, že mne Vaše odpověď velmi potěšila, tj. to, že se blýská na lepší časy a i mne se takové řešení líbí. Nemělo by se však zapomenout na to, že nějaké informační by mělo být i na autobusovém nádraží Zvonařka (plus na letišti?).
Pokud jde o můj návrh pro TIC, jde o toto - když jsem byl loni v květnu vůbec poprvé ve Vratislavi (čili ve Wroclawi), nevěděl jsem, že budu doslova fascinován malými bronzovými trpaslíky. Ale stalo a nebyl jsem rozhodně sám. Dokonce jsem si koupil i mapu centra města s umístěním trpaslíků. Začátkem září jsem ve Vratislavi byl opět a při návštěvě informačního centra pro turisty na hlavním náměstí jsem si všiml, že si mohu vybrat minimálně ze dvou map o trpaslících. A kdyby jen šlo o mapy, v tom inforačním centru je možnost si koupit i malé trpaslíky jako suvenýr domů.
Nicméně, výběr byl omezený a navíc ne úplně levný, takže jsem nakonec malého trpaslíka jako suvenýr pro moji přítelkyni vybral jinde (a že obchůdků s trpaslíky je ve Vratislavi hodně).
Zajímavostí je i to, že na hlavním náměstí ve Vratislavi je banka, která má speciální vchod a bankomat i pro trpaslíky, jak dokládá fotografie v příloze. A třebaže nejsem příznivce motorek, trpaslík čili krasnal na motorce před jedním kostelem mne nadchl asi nejvíc, opět viz druhá fotografie v příloze.
Trpaslíci mají dokonce vlastní stránku - http://krasnale.pl/ (a dokonce i s českou mutací), nedávno (paradoxně právě v době, kdy jsem se vrátil z Polska) o nich dokonce byla reportáž na iDNES.cz - http://cestovani.idnes.cz/trpaslici-v-polske-vratislavi-wroclav-dye-/kolem-sveta.aspx?c=A140903_135427_kolem-sveta_skr ...
V rámci města Brna by se mohlo začít s malými krokodýly, například:
1. Krokodýl, který stěhuje malý těžký objekt (umístěn by mohl být vedle sochy Spravedlnosti).
2. Krokodýl, který chce chytnout kuličku z miniatury brněnského orloje.
3. Krokodýl, který si jde půjčit knížky do malé knihovny (umístěn by tedy byl před knihovnou Jiřího Mahena).
4. Krokodýl, který nastupuje do malého vláčku (někde u nádraží).
To by mohlo být podobně jako ve Vratislavi na začátek a dále si myslím, že by již mohla začít pracovat fantazie obyvatel Brna, firem sídlích v centru. A mohla by tak vzniknout i mapa...
Proč právě krokodýl? Vždyť přeci krokodýl je symbol Brna, ale jak se s ním v rámci propagace města pracuje? Vidím ho na brožuře o Brně, ale to je snad asi vše. V turistickém centru místo toho prodávají kuličky z hodinového stroje a miniauturu stroje.
Co tomu všemu říkáte? Myslíte, že je v tom potenciál pro rozvoj turistického ruchu podobně jako se stali trpaslíci atrakcí Vratislavi?

S pozdravem a přáním pěkného dne
Miroslav Hruška

Odpověď:
Dobrý den, pane Hruško,

děkuji Vám za Vaši odpověď i inspiraci, kterou jste si přivezl z polské Wroclawi.
Máte pravdu, že symbolem Brna je známý krokodýl, respektive drak. Je zavěšený pod klenutým stropem průchodu ve věži a obdivují jej jak turisté, tak občané našeho města.
Stále oblíbenou je třeba také návštěva cukrárny na Josefské, kde si můžete přímo zakousnout do brněnského draka z marcipánu nebo z perníku.
Turistické informační centrum ve spolupráci s Marketingovým oddělením Magistrátu města Brna rozšířilo v poslední době nabídku suvenýrů v podobě brněnského draka. Mezi oblíbené předměty nyní patří například USB flash disky v podobě krokodýla s logem Brna nebo 3D magnetky na ledničku. Se sympatickou grafickou podobou brněnského krokodýla se můžete také stále častěji potkávat ve všech publikacích, průvodcích či na plakátech, ať již se jedná o podobu krokodýlka - zvídavého turisty či krokodýlka – nadšeného divadelního diváka.
Váš nápad, respektive podnět v podobě wroclawského trpaslíka, může brněnského krokodýla i Brno jako takové jistě ještě více proslavit. Při nejbližší příležitosti jej proto předám ředitelce Turistické informačního centra a předsedovi Marketingové rady města Brna.

Hezké podzimní dny přeje

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 22. 9. 2014 | práce městské policie

Otázka:
Vážený pane Onderko, obracím se na Vás s úvahou, k čemu vlastně máme městskou policii.
Dne 12. 9. 2014 bylo mé auto nesprávně zaparkované. Ovšem v místě, (na Pekařské 80), kde nikomu nepřekáželo. Chodník je v tomto místě uzpůsoben k nájezdu a zřejmě jen lenost magistrátního úředníka povolila umístit značku o konci parkování na sloup osvětlení, čímž město Brno přišlo úplně zbytečně o dvě parkovací místa.
Městská policie v Brně má zřejmě za úkol vyhledávat takto zaparkovaná auta. Nejlépe ta, která nikomu a ničemu nepřekáží. Kdybych věřil na konspirační teorie, tak bych vyvodil závěr, že jde o spolčení špatné úřednické práce a městské policie, jak snadno naplnit plán činnosti (počet zásahů, pokut …).
Jen pro zajímavost: dcera byla přepadena a okradena u Hlavního nádraží, manželku se pokusili okrást na Dornychu přímo před služebnou městské policie, která se tím vůbec nechtěla zabývat – asi nechtěli do statistik nevyřešenou kauzu.
Věřím, že když ve svých vystoupeních deklarujete, že Vám jde o kvalitní život v městě Brně, se mými dvěma podměty budete zabývat, a že Vaše odpověď nebude formální a plná paragrafů.
S pozdravem Stanislav Barva

Odpověď:
Vážený pane,

Městská policie Brno (MPB) byla zřízena v roce 1992 a jejími hlavní úkoly je přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití, dohlížet na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílet se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, provádět dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci atd. Jen v loňském roce přijala MPB na své lince 156 přes 130 tisíc oznámení od občanů, na které bylo nutno reagovat. Pro představu, jedná se v průměru o 370 přijatých oznámení denně.
V roce 2013 strážníci brněnské městské policie zjistili a řešili přes 102 tisíc přestupků s tím, že nejvyšší četnost vykazují přestupky na úseku dopravy, zejména tedy nerespektování dopravního značení a nedovolené stání na chodníku. Mimo to ale strážníci řešili také přestupky proti veřejnému pořádku, nedisciplinované pejskaře, nedovolenou konzumaci alkoholu na veřejnosti či znečišťování veřejného prostranství. Mimo jiné zasahovali u případů ohrožení života, zadrželi také 78 hledaných osob, odvezli přes 1600 osob na protialkoholní záchytnou stanici, denně vyjížděli v průměru 6 x na signál centrální tísňové stanice. To jsem chtěl uvést „jen“ jako příklad širokého spektra úkolů, které MPB zajišťuje denně, ve dne i v noci a společně s Policií ČR se tak významným způsobem spolupodílí na zajištění bezpečnosti v našem městě.
Jak sám uvádíte, zaparkoval jste auto na nesprávném místě. Strážníci MPB řeší problematiku parkování na celém území Brna, tak jak jim ukládá jednak Zákon o obecní policii, jednak Zákon o přestupcích, ale také Zákon o provozu na pozemních komunikacích. V případě zjištění porušení zákona jsou strážníci povinni zakročit a tyto případy řešit. Kdyby totiž MPB tyto dopravní přestupky ignorovala, docházelo by na některých místech k neudržitelné situaci. Na neukázněné řidiče často také upozorňují jiní občané a požadují řešení těchto přestupků. Ani v takovém případě není možné, aby strážníci na oznámení od občanů nereagovali a vzniklou situaci tolerovali.
Na každý problém se dá vždy pohlížet z mnoha úhlů. Např. řidič, který byl pokutován za dopravní přestupek se cítí zpravidla dotčen a často tvrdí, že pravomoci strážníků jsou zbytečné a sankce přísné. Jiný řidič, účastník nezaviněné dopravní nehody z důvodu nepřiměřené rychlosti, bude ale o pravomoci MPB jistě mluvit jinak. Částečně chápu Váš dotčený postoj, ale Brno se potýká s problémem dopravní průjezdnosti, a tudíž je pochopitelné, že MPB věnuje zvýšenou pozornost páteřním komunikacím, kde je vedena MHD (např. právě zmiňovaná ulice Pekařská, ale třeba také Hybešova, Veveří atd.), kde jsou i četné obchody a služby, působící bohužel bez adekvátních parkovacích kapacit.
K informacím o okradení a pokusu okradení Vaší manželky a dcery se nemohu konkrétně vyjádřit bez bližších informací. V případě oznámení trestného činu je MPB povinna se věcí zabývat a pokud to nespadá do její kompetence, věc postoupit PČR. Nejen že deklaruji ve vystoupeních, že mi jde o kvalitní a bezpečný život v našem městě, ale také tak činím. Jen v posledních letech se podařilo díky efektivní systemizaci dostat více strážníků do ulic bez navýšení celkového počtu zaměstnanců. Každoročně se také zdokonaluje městský kamerový systém, který využívá v současnosti již 49 kamerových bodů. Centrální dohledové pracoviště tak může nejen včas zajistit pořádek a ochranu osob a majetku, ale také sledovat aktuální dopravní situaci a zajistit včasný zásah a pomoc při dopravních nehodách či živelných pohromách. Bylo by ale naivní myslet si, že přes všechna nastavená opatření se nám podaří dosáhnout nulové kriminality.


S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 22. 9. 2014 | politická orientac

Otázka:
Pane primátor, dosud jsem byla vaše volička. Vy ale mezi svými známými, u kterých si myslíte, že je to "potěší" nebo jim zavděčíte prezentujete jako člověk s pravicovými názory. Máte jiné politické a jiné osobní politické názory, a to podle toho co je pro vás výhodnější? Moc mě vaše stanovisko zajímá a budu zajímat i moje přátele, kteří sdílí stejné politické názory jako já. T. B.

Odpověď:
Vážená paní Bukáčková,

jsem sociální demokrat a plně sdílím názory České strany sociálně demokratické, která zakládá svou politiku na humanitně-demokratickém úsilí o to, aby všichni lidé bez rozdílu mohli nalézt svou lidskou důstojnost ve svobodě.
Obsah pojmů levicové a pravicové politiky se však bude v návaznosti na patro politiky mírně lišit a tak mohou v komunální politice být některé názory, které sociální demokracie prosazovala či prosazuje, vnímány jako pravicové. Tím myslím konkrétně např. privatizaci bytového fondu v Brně nebo důraz na oddlužování městského rozpočtu atd.
Jsem však přesvědčen, že např. jízdné zdarma pro seniory nad 70 let věku a pro doprovod dětí do 3 let věku či nejnižší cena vodného v rámci ČR, které jsem prosadil, jednoznačně prokazují mé levicové názory. Stoprocentně jistá si také můžete být konzistentností mých názorů, a to bez ohledu na to, zda mi to přinese voličskou přízeň nebo naopak. Myslím, že konkrétních příkladů by se jen z poslední doby našlo opravdu hodně.

Za Váš dotaz Vám děkuji.

S pozdravem
Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 15. 9. 2014 | propagace mesta a navrh pro TIC

Otázka:
Vážený pane primátore,

loni v létě jsem navštívil v rámci svých letních cest rakouské město Štýrský Hradec, dále ve Švýcarsku tato města: Lucern, Brig, Spiez.

V rámci tohoto léta jsem navštívil: Wroclaw čili Vratislav, Poznaň, Gdaňsk, ale byl jsem věrný i České republice a navštívil jsem i Hradec Králové.

Co mají tato města společného a Brno to nemá? Informační centrum pro turisty přímo na hlavním nádraží.

Je opravdu zajímavé vidět, že v Hradci Králové není problém, aby si člověk zašel do pěkného informačního centra, vzal si mapu města a zeptal se na nějaké informace. A když jsem si v Hradci Králové povzdechl, že je opravdu škoda, že v Brně nic takového není přímo na nádraží, tak byla paní taky hezky překvapená úrovní péče o turisty v Brně...

Nemluvě o pracovnících "íčka" v Brigu v kantonu Wallis, kterým jsem dokonce věnoval leták o Brně v němčině, i ti byli překvapení, že v mém městě to nejde...

Vážený pane primátore, proč to jde jinde a u nás nejde? Proč ve zmíněných městech mohou lidi dostat mapu centra na nádraží s přehledem zajímavostí, ale v Brně si akorát můžu vyzvednout letáček o cestování po Jižní Moravě? To je ostuda!

Závěrem bych chtěl dodat, že jsem 20.6. 2014 psal ze svého e-mailu zprávu na TIC, cituji z ní část:

>> v červnovém vydání časopisu Metropolitan jsem se dočetl, že TIC uvítá, pokud mu lidi do tzv. boxu nápadů na přehradě vhodí tipy na výlety a trasy.

Osobně nemám ani tak tip na výlet či trasy v okolí Brna, ale mám jinou myšlenku na zkrášlení centra Brna, která by zprvu mohla být Vaší iniciativou (a přitom podle mne současně ne příliš nákladnou a přitom odkazující na symboly Brna (hlavně krokodýla)), ale časem by se k tomu mohly přidat i firmy či instituce nezávisle na Vás.

Pokud máte zájem vědět více o mém nápadu, napište mi zpět na tento e-mail a mohli bychom se domluvit na osobním setkání, kde bych Vám tuto myšlenku prezentoval detailněji. <<

Ptám se, proč mi doposud nikdo neodpověděl? To nikoho můj návrh nezajímá? Nebo mi odpovězeno bylo, ale e-mail skončil ve spamu?

S pozdravem a poděkováním za odpovědi

Miroslav Hruška

Odpověď:
Vážený pane Hruško,

mnozí z nás si jistě vzpomenou na dobu, kdy Informační centrum města Brna mělo své sídlo v blízkosti hlavního nádraží, a to v pasáži bývalého kina Čas. Bohužel tristní technické podmínky tohoto centra v sousedství herny a zastavárny a pasáž téměř trvale obydlená bezdomovci vedly k jednoznačnému rozhodnutí v tomto místě působnost IC zrušit a hledat jiné řešení, které bude odpovídat standardům reprezentativního informačního centra, hodného významu moravské metropole.
Již od roku 2009 tak probíhají jednání o možnosti umístění Informačního centra v lokalitě hlavního vlakového nádraží nebo bezprostředního okolí. Z různých důvodů, např. ekonomických atd., se prověřovala možnost realizace společného projektu s Centrálou cestovního ruchu Jižní Moravy, jednání proběhla i s Odborem Regionálního rozvoje, oddělení cestovního ruchu JMK atd. V nabídce byla např. v roce 2010 možnost komerčního pronájmu současné prodejny sklo-porcelán v podchodu nádraží. V roce 2011 vedla jednání se společností Brno New Station Development k nabídce pronájmu prostor 20 m² v nádražní hale ČD za 80.000,- korun měsíčně + DPH, při možnosti kooperativního pronájmu se směnárnou (což považuji za nedůstojné) by částka za pouhých 10 m² byla 40.000,- korun + DPH. Taková finanční zátěž však nebyla v možnostech rozpočtu TICmB, navíc by bylo nutné prostory ještě upravit a vybavit, proto nebyl ani v tomto případě projekt realizován.
Nechtěl bych v této věci předbíhat, ale doufám, že nyní se už opravdu blýská na lepší časy. Již od roku 2013 probíhají jednání kolem vybudování nového provozu Informačního centra před budovou Hlavního vlakového nádraží. Jedná se konkrétně o objekt nad eskalátory, kde je provozována nepříliš vzhledná trafika. Prostřednictvím Odboru dopravy Magistrátu města Brna se řeší výpověď stávajícímu nájemci se záměrem vybudovat zde nové, reprezentativní Informační centrum a upřímně, takové řešení by se mně hodně líbilo.

Vážený pane,
zajímal jsem se o to, kam se „ztratil“ Váš email, adresovaný TICmB a proč Vám nikdo neodpověděl. Šetřením bylo zjištěno, že spadl do nevyžádané pošty, což nepovažuji za šťastné, ale všichni víme, že se to občas stává. Váš námět mě zajímá, v tomto hektickém předvolebním období je však můj pracovní diář již natolik beznadějně obsazen, že bych přivítal Váš podnět písemnou formou. Současně by mě také zajímal Váš názor (coby odborníka na cestovní ruch) na připravovaný projekt Informačního centra před nádražím v prostoru nad eskalátory.

Za váš email a zájem o dobrou prezentaci našeho města vám děkuji.
S pozdravem


Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Út 9. 9. 2014 | Městská policie

Otázka:
Děkuji za odpověď na můj dotaz, nicméně mě nedal jasnou odpověď. Odvoláváte se na Odbor dopravy MMB, který rozhoduje o organizaci dopravy v pěší zóně. Potud bych souhlasil. Ale jejich rozhodnutí musí být v souladu s platnými zákony. Pokud je zákon porušen je takovéto rozhodnutí neplatné. Na tom se určitě shodneme. A v tomto případě je porušen "Zákon o provozu na pozemních komunikacích". Nikde se tam nedočtete, že vozidla i Policie, pokud nejedou k zásahu se mohou pohybovat libovolně. Pokud nejede k zásahu, musí dodržovat pravidla jako jakékoliv jiné vozidlo. Pokud jedou k zásahu, musí být vybavena zvláštním výstražným světlem modré barvy a případně i zvukovým výstražným zařízením. Výše uvedený zákon říká i to, jak se řidiči těchto vozidel musí chovat.
Děkuji za doplňující odpověď k mému prvnímu dotazu a
jsem s pozdravem,
Ivan Stehlíček

Odpověď:
Vážený pane Stehlíčku,

Odbor dopravy Magistrátu města Brna vykonává v souladu se statutem města působnost silničního správního úřadu (statut města pouze určuje, že tuto činnost smí provádět právě tento konkrétní odbor). Může tedy coby silniční správní úřad udělit výjimku z místní nebo přechodné úpravy na pozemních komunikacích. Jinými slovy, odbor dopravy je v tomto směru oprávněn měnit místní úpravu silničního provozu (tedy i určovat, kdo může vjíždět do určité oblasti s dopravním omezením a udělovat patřičné výjimky). Jedná v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 Zákona o silničním provozu v návaznosti na Zákon 13/1997 o pozemních komunikacích.

Podle výkladu k § 39 odst. 2 zákona o silničním provozu jsou dalšími vozidly, která budou moci vjíždět do pěší zóny, vozidla, kterým bude v souladu s § 77 odst. 5 udělena výjimka místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (viz výše).

Zdraví

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Ne 7. 9. 2014 | Referendum o poloze nádraží

Otázka:
Dobrý den,
chtěl bych se Vás zeptat. Je referendum o poloze nádraží nějak závazné pro město Brno? Myslím si totiž, jak zmiňoval pan ministr Prachař, že „Výsledek nás zajímá jako doporučení. Ale závazné NENÍ. Pro nás je důležité řešení, které pomůže situaci v celé republice,". Ale o dopadu referenda na město není ani zmínka. Jak to tedy je?
Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem
Dvořák Jiří

Odpověď:
Vážený pane Dvořáku,

l výsledek platného referenda ve městě Brně je závazné pouze pro město Brno. V žádném případě není závazné pro stát / Ministerstvo dopravy či SŽDC/. V tom má pan ministr dopravy Prachař pravdu.

Brno potřebuje nové moderní nádraží, odpovídající standardům 21. století a čím dříve se začne v Brně stavět, tím lépe pro všechny. Zastávám názor, že pro Brno a jeho rozvoj je nejlepší taková varianta průjezdu brněnským železničním uzlem s novým moderním nádražím, která bude mít podporu investora což je stát.
Ten již letos na jaře představil novou studii variant, tedy varianty „nádraží u řeky“ a „varianty pod Petrovem“, a nyní se zpracovává studie proveditelnosti, která bude hotova příští rok. Podpořím tedy tu variantu, která v této studii zvítězí.

S pozdravem

Roman Onderka

St 3. 9. 2014 | Městská poicie

Otázka:
Dobrý den pane primátore!
Nedávno jsem sledoval spor Ministerstva dopravy a České policie o tom, zda mohou policejní Pasaty na dálnici bez zapnutého majáku, pokud nejedou k případu předjíždět zprava a zda mohou jezdit vyšší rychlostí než 130 km/h. Výsledek sporu vyzněl v neprospěch policie ČR, policejní vozidlo které nejede k zásahu, tudíž nemá zapnutá výstražná znamení, musí dodržovat "Zákon o provozu na pozemních komunikacích" jako každé jiné vozidlo. Tolik právní výklad sporu. Proto se vás ptám jako vrchního velitele Městské policie v Brně, proč musím musím při chůzi městem např na ulici Masarykové či České uhýbat vozidlům M.P. Co je opravňuje k jezdění jejich vozidly v pěší zóně? §39 v Silničním zákoně stanovuje podmínky jízdy v pěší zóně. Ani jednu z podmínek M.P. nesplňuje. To je moje první otázka a na ni naváži druhým dotazem, proč by vůbec měla M.P. jezdit po městě vozidly? V jiných městech vidím M.P. chodit po městech pěšky, do vzdálenějších částí se přesunují městskou dopravou. Zajímají se mimo jiné i zda se nekouří na zastávkách apod. Určitě tak šetří už tak napnuté rozpočty svých měst. Takto pracuje M.P. např. i v Praze, která je větší. Při tamním pobytu je potkávám více v městské dopravě než ve vozidlech. O to více mi to vadí, proč to nejde i u nás. Pochůzkář je ve spleti lidí určitě užitečnější než posádka vozu ohrožující chodce.
Přeji pohodový den
a děkuji za odpověď.
Ivan Stehlíček

Odpověď:
Vážený pane Stehlíčku,

město Brno, konkrétně jeho Odbor dopravy MMB, rozhoduje o organizaci dopravy v pěší zóně, což vyplývá z článku 29 Statutu města Brna. Činí tak se souhlasem Dopravního inspektorátu a má právo povolit vjezd do pěší zóny.
Režim organizace dopravy je veřejně k dispozici na stránkách www.brno.cz. Mimo jiné je v něm uvedeno, že do pěší zóny smí bez povolení a bez časového omezení vjet vozidla Policie ČR, Městské policie Brno, Vojenské policie a Hasičského záchranného sboru města Brna. Strážníci navíc v pěší zóně plní každodenně své služební povinnosti. Činnost hlídek městské policie v centru města je dominantně pěší. Vozidly do historického jádra vjíždějí převážně strážníci, pro něž je daná kontrola či úkol v nejužším centru jen nutným „zastavením“ mezi dalšími přesuny po městě, kde potřebují svá vozidla (zejména hlídky dopravní jednotky). Když se projdete po středu města, s největší pravděpodobností potkáte hned několik pěších hlídek, přičemž také pro strážníky v Brně je standardem, že se k plnění svých úkolů přesouvají prostředky hromadné dopravy.
Městská policie Brno preferuje navíc dlouhodobě nastavený ekologický (a ekonomický) směr. Značnou část letní služby kromě pěších hlídek zajišťují cyklohlídky, rozsáhlé oblasti kontrolují strážníci na ekologických a velmi úsporných skútrech, a v neposlední řadě nyní městská policie testuje elektroskútry, jež se doposud jeví nejen jako mimořádně hospodárné, ale také ekologické bez emisí CO². Vozový park je postupně vybavován automobily na stlačený zemní plyn, které na provozu rovněž vyjdou na méně peněz a nejsou natolik prašné jako vozidla s benzínovými či naftovými motory.
Věřím, že pro Vás toto vysvětlení bude dostačující a že i Vy budete mít s našimi brněnskými strážníky jen ty nejlepší zkušenosti.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Rychlá navigace