Kanál novinek Romanonderka.cz

Ptali jste se

Út 27. 7. 2010 | parkoviště pod Zelňákem

Otázka:
Dobrý den,
slyšel jsem, že se plánuje parkoviště pod Zelným Trhem.
Sám si nepamatuju, kdy nebyl Zelňák rozkopán.
Myslím si, že auta do centra vůbec nepatří, tak nevím proč jim stavět parkoviště v srdci města.

Zajímalo by mě do jaké míry je vytíženo parkoviště pod Špalíčkem a jaký je váš názor na tuto akci.

Odpověď:
Vážený pane Skulo,
Brno je pyšné na to, že má hluboké historické kořeny, současně však chce být – a je – moderním městem. Nejenom Brno, ale i mnohá jiná města 21. století se musejí mimo jiné potýkat s velkým rozmachem automobilismu. Brňané a návštěvníci našeho města se určitě rádi pokochají historickým koloritem jeho centra, vyžadují však také služby a servis na vysoké moderní úrovni.
Parkování ve městě je dlouhodobý problém. Vedení města se jej snaží koncepčně řešit a zohledňuje přitom jak potřeby samotného města, tak jeho obyvatel a návštěvníků. Jedním z možných řešení, jak snížit nedostatek parkovacích míst, je výstavba parkovacích domů a podzemních garáží. Rada města Brna proto souhlasila s umístěním podzemního parkovacího
objektu s rampou na Zelném trhu za podmínky zachování současné nivelety (výškové úrovně) povrchu náměstí a šetrného začlenění rampy do historického prostoru. Díky celkové rekonstrukci Zelného trhu i podzemí pod ním pak jistě vzroste atraktivita města.
Výstavbou podzemních garáží se tak zvýší počet parkovacích míst a navíc umístění aut do podzemí přispěje k tomu, že nebudou „zavazet“ ve veřejném prostoru města. Tuto funkci má samozřejmě i parkoviště pod Velkým Špalíčkem. Zhruba 110 parkovacích míst je zde dle jeho provozovatelů vytíženo na 70–80 %, přičemž 3/4 míst obsadili dlouhodobí zájemci, 1/4 je určena pro návštěvníky obchodního centra a další zájemce o parkování na kratší dobu.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Čt 22. 7. 2010 | Blokové čištění

Otázka:
Nedávno jsem Vám psal o mém problému s blokovým čištěním v Bystrci. Nechci vystupovat jako notorický stěžovatel, ale nedá mi, nenapsat Vám. Ujišťoval jste mě, jak je vše v pořádku. Zde je tedy nový případ nestandardní činnosti bystrcké radnice. Na ulici Říčanská,části Teyschlova se objevily dopravní značky avizující blokové čištění. Byly umístěny 7 dní dopředu, potud je vše v pořádku. Na http://www.bystrc.cz/default.aspx?section=250&server=1&article=2282&highlighttext=blokov%C3%A9 hned první věta uvádí:"Čištění místních komunikací v Bystrci probíhá podle schváleného plánu pro rok 2010 vždy v době 07.00-15.00 hod. v níže určených termínech." Ať se dívám sebevíc, Termín 20.7. v plánu není. Upozorňuji, že ulice nejsou znečištěny stavební činností, ani ničím jiným. V Bystrci chybí obchody, školky, ..., není toto čištění mimo plán mrhání obecních peněz. A byť jsou značky umístěny 7 dní dopředu v souladu se zákony, v době dovolených, kdy opouštíme domovy na déle než 7 dní, nemáme při tomto chování bystrcké radnice možnost zjistit skutečné termíny čištění. Není snad normální,abychom každý den obcházeli okolní ulice, neobjeví-li se značky. Minulý termín, se objevil na www až po mé stížnosti na odtažení auta, vlastně až po termínu. Děkuji za odpověď, Ivan Stehlíček

Odpověď:
Dobrý den, pane Stehlíčku,
obrátil jste se na mě v minulých dnech opět s problémem blokového čištění v Bystrci, kde předpokládám dle dotazu bydlíte. Plně chápu, že Vás otázka informování, respektive „neinformování“ o termínech blokového čištění „zlobí“, zvláště pak, pokud má finanční a jiné důsledky. Vím, že jste se na mě již v této věci několikrát obracel a svou odpověď Vám poskytl již jak starosta MČ Brno-Bystrc pan Svatopluk Beneš, tak i pracovník Odboru životního prostředí a dopravy MČ Brno-Bystrc pan Košina. Nezbývá mi proto nic jiného než znovu shrnout základní informace, týkající se blokového čištění v ulicích města Brna.
Čištění vozovek ve městě Brně zajišťují v samostatné působnosti městské části a je proto plně v kompetenci orgánů městských částí rozhodnout o způsobu informování provozovatelů silničních vozidel o termínech provádění blokového čištění komunikací. Zákon o pozemních komunikacích upravuje pouze povinnost instalovat 7 dní předem dopravní značení dočasně zakazující stání silničních vozidel. V praxi to pak tedy znamená, že veškeré připomínky a náměty k organizaci blokového čištění a ke způsobu informování o jeho provádění je nutné adresovat orgánům příslušné městské části, tedy v daném případě ÚMČ Brno – Bystrc (info@bystrc.brno.cz). Podle zákona o pozemních komunikacích náklady na odtah vozidla nemusí provozovatel silničního vozidla hradit v případech, kdy prokáže závažné důvody, které mu znemožnily, aby silniční vozidlo odstranil včas.
Pane Stehlíčku, možná jste od mé odpovědi očekával více, ale mohu jednat „jen“ v rámci svých kompetencí. I tak jsem ale vnitřně přesvědčen, že Vaše korespondence, vedená na toto téma s ÚMČ Brno-Bystrc povede ve svém konečném důsledku ke konkrétním systémovým krokům, které budou vyhovovat i Vám jako řidiči a občanovi MČ Brno-Bystrc.

S přáním příjemného léta

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Pá 16. 7. 2010 | Dotaz

Otázka:
Vážený pane primátore. Obracím se na Vás s dotazem, který jsem položil i náměstkovi Anderovi, ale ten nereagoval. Sleduji spory ohledně pietního místa v Brně-Kr.poli. Zaregistroval jsem, že místo u památníku i památník sám má být upraven. Zajímalo by mě ale proč má být odstraněn ze znaku Rudé armády srp a kladivo. Srp a kladivo totiž do tohoto znaku patří, jak jsem si ověřil dotazem u historiků. Koupil jsem si o tom i knihu, která to jasně dokazuje (László Békési - Stalinova válka). Ti vojáci přece nemůžou za to, co měli na čepici. Myslím si, že kdo chce, ten si informace najde a přijde mi divné že zase bude přepisovat historie. Děkuji.

Odpověď:
Vážený pane Piskore,
mrzí mě, stejně zřejmě jako i Vás, že je pomník rudoarmějců v Králově Poli stále jablkem sváru mezi zastánci a odpůrci symbolů srpu a kladiva. Již od roku 2007 navíc čelí neustále útokům mnoha vandalů i protestům aktivistů a to, že na něj někteří kreslí dokonce i symboly nacistického režimu, je těžko omluvitelné.
Srp a kladivo – obvykle překřížené, představují symbol, který používaly zejména komunistické strany, státy a další organizace. Tento symbol „spojení dělnictva a rolnictva“ byl běžně používán také v bývalém Československu, kdy byl mimo jiné např. vytištěn v mnoha milionech kusů na bankovkách – například na té oblíbené stokorunové s Hradčanami. V povědomí českého národa je stále ale srp a kladivo vnímán jako symbol totality a nesvobody.
Vážený pane, souhlasím s Vámi, že z historického hlediska srp a kladivo do znaku Rudé armády jednoznačně patří. Na druhou stranu hledá vedení města Brna takové řešení, které by především uklidnilo rozbouřenou situaci kolem této památky a zajistilo důstojný klid pro ty, kteří v těžkých bojích položili svůj život při osvobození města Brna. Zejména z těchto důvodů Rada města Brna na svém jednání již v lednu 2010 rozhodla učinit těmto sporům přítrž a uložila připravit návrh rekonstrukce pomníku, při níž nebude užita symbolika srpu a kladiva. Na místě byl kromě jiného proveden také geofyzikální průzkum, který potvrdil uložení ostatků padlých vojáků a navíc prokázal, že hrob je ve skutečnosti rozsáhlejší než současný památník. V průběhu měsíce května byla zpracována studie, která kromě jiného navrhuje v souladu s novými poznatky rozšíření pomníku a celého areálu a přináší také návrh na instalaci pamětní desky se jmény padlých rudoarmějců, a to s nekonfliktní symbolikou.
Pomník je kulturní památkou, a tak byla studie zaslána kompetentním úřadům ke stanovisku. Jedná se jak o vyjádření památkářů, tak ale i Ministerstva obrany ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR apod. V tomto okamžiku ještě odborná vyjádření pro konečné rozhodnutí k dispozici ale nemáme.
Za váš dotaz vám děkuji. Je vyjádřením vaší občanské všímavosti, historické vzdělanosti, stejně jako brněnského vlastenectví.

Přeji Vám jen vše dobré.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor statutárního města Brna

Rychlá navigace