Kanál novinek Romanonderka.cz

Ptali jste se

Pá 28. 1. 2011 | Občerstvení ve vlacích.

Otázka:
Vážený pane primátore.

Je známo, že máte blízko k dopravní problematice. Je známo, že Vaše jméno je spojováno s tzn. "Zónou bezpečí" ve vlacích. Velmi dobrá myšlenka, relativně levná, cestujícími oceňována. Alespoň soudě podle hovorů ve vlacích, kterými pravidelně jezdím.

A nyní k otázce či podnětu.

Jezdím ve vlacích velice často a to i na delší vzdálenosti. Již mnohokrát mě při těchto cestách napadlo, jak by bylo pro cestující příjemné, kdyby alespoň v rychlících existovala možnost zakoupit si občerstvení. Úplně by stačilo, kdyby bylo jedno kupé upraveno a vyhrazeno pro provozování jakéhosi pojízdného kiosku, kde by si cestující mohl zakoupit kávu, balené nápoje, či drobné občerstvení.

Nemáte možnost z titulu své funkce tuto myšlenku iniciovat?

Děkuji.
S pozdravem Jiří Tvrdý, Brno

Odpověď:
Vážený pane Tvrdý,
Váš podnět by zcela jistě umožnil rozšíření nabídky služeb pro cestující - zákazníky železniční dopravy. V současné době se řeší tato problematika pouze ve vlacích vyšších tříd - EC - IC a některé rychlíky, avšak tato služba sama o sobě generuje ekonomickou ztrátu a dopravce na ní musí doplácet ze svých tržeb. Také celkový trend v dopravě směřující k nižším nákladům v dopravě rozšíření této služby neumožňuje. Přesto si myslím, že je třeba se zamyslet nad poskytnutím této služby např. formou různých automatů t.j. bez podstatných nároků na vyšší náklady.
Děkuji za Vaši snahu řešit kulturu cestování ve vlacích.

Roman Onderka

Čt 27. 1. 2011 | dpmb

Otázka:
Pane primátore,
některé vozy MHD mají oslňující osvětlení, což dříve nebývalo.
Po stížnosti zaslané řediteli nenastalo zlepšení.
V úctě Vlach

Odpověď:
Vážený pane Vlachu,
vaším podnětem a informací jsem se vážně zabýval. Situaci a způsob řešení ohledně vámi zmiňované zaslané stížnosti jsem si též ověřoval u Dopravního podniku města Brna. Z vašeho dotazu ale jasně nevyplývá, zda se jedná o oslňující osvětlení venkovních světel nebo vnitřního osvětlení vozů MHD, popřípadě zda se jedná o tramvaje, autobusy či trolejbusy.
Obecně lze však konstatovat, že všechna vozidla Dopravního podniku města Brna jsou od výrobce homologovaná a tudíž splňují všechny předpisy silničního provozu. Pro konkrétní řešení vašeho dotazu potřebuji proto přesně vědět, o jaký typ tramvaje či trolejbusu se jedná (neboť i v rámci jednoho typu dopravního prostředku zajišťuje veřejnou dopravu řádově několik typů vozů) a další údaje např. časové, tedy kdy jste tuto změnu zaregistroval. Bližší informace o vámi podané stížnosti mohou také napomoci věc řešit – zejména pak údaje komu byla stížnost adresována a kdy a jakou formou (pošta, email aj.).

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Čt 27. 1. 2011 | herny ve městech

Otázka:
Dobrý den pane Onderko,
dotaz nebo spíše rada nespadá do Vaší kompetence, ale rad bych Vás jako bojovníka proti hazardu ve městě pořádal o pomoc na jakou instituci se obrátit o pomoc v případě plánovaneho otevření herny s vyhernimi automaty/video terminaly u nás na Olomouckem sídlišti Lazce v těsně blízkosti ZŠ a MŠ u cesty kudy denně chodí děti do školy, maminky s dětmi a v parku za touto budovou(byvalou kotelnou) se v parku hraji děti...nehledě na katastrofální situaci s parkováním, kterému toto zařízení určitě nepomůže. O pomoc města nevím jestli má smysl žádat, když něco takového vůbec připustilo...
Děkuji Vám za radu.
Aleš Strýček

Odpověď:
Vážený pane Strýčku,
dle vaší prosby o radu ohledně výherních automatů/video terminálů a s tím souvisejícím otevřením nové herny poblíž MŠ a ZŠ předpokládám, že máme na tuto záležitost zcela stejný pohled. I dle mého názoru tato zařízení do míst, kudy chodí děti do školy či kam chodí maminky se svými dětmi na hřiště, rozhodně nepatří.
Doporučuji vám proto iniciovat ve vašem městě přijetí obecně závazné vyhlášky, která by regulovala provoz výherních hracích přístrojů a limitovala zřizování podobných zařízení v blízkosti školských či zařízení sociální a zdravotní péče. Inspiraci může hledat Olomouc právě třeba ve městě Brně, neboť statutární město Brno již vyhlášku regulující provoz výherních hracích přístrojů má. Mimo jiné je v této vyhlášce stanoven okruh vzdálenosti, ve kterém nesmí být herny zřízeny např. od školských zařízení či budov státních orgánů a také doba, kdy nesmí být přístroje provozovány. Vyhlášku můžete iniciovat osobně či peticí, a to na Magistrátu města Olomouce.
Doufám, že jsem Vám alespoň trochu pomohl a naznačil směr, kterým se vydat a dosáhnout tak vašeho cíle. Patologické hráčství je závažný rodinný a společenský problém, který vede ve svém důsledku k degradaci osobnosti a kriminalitě.

Přeji vám zejména vytrvalost ve vašem úsilí za správnou věc. S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Čt 20. 1. 2011 | Stavba Dobrovského...

Otázka:
Dobrý den pane Onderka,

včera jsem se dívala na TN a nestačila jsem se divit, když tam říkali, že by se měla pozastavit stavba na Dobrovského! Viděla jsem, že i Vy jste byl z toho rozčílen. To nemyslí snad vážně, že? Tolik miliard to stálo a jen kvůli nějakým protestantům by se to mělo zastavit? Zase se za to bude platit několik miliard a to z našich peněz. Už je toho tolik postavené. Ať ty peníze, co by stálo to pozastavení, si zaplatí ti protestanti, protože by to bylo jen kvůli nim! Každý se už modlí, aby ta stavba byla co nejdříve dokončena a teď by se měla pozdržet?:( Jsou tam šílené zácpy, je to o nervy tama jezdit. To je fatk vyhazování peněz z oken. S takovou Stát neušetří ani korunu, jen se bude pak vše zdražovat a my poplatníci, to budeme muset samožřejmě platit.
Jsem mladá, nevydělávám několik tisík korun, abych si mohla dovolit pořád něco platit navíc, když se všechno zdražuje. S takovou my mladí nemáme vůbec budoucnost, když by se měl schodek pořád zvyšovat a vláda by všechno kvůli tomu zdražila. Nejen mladí, ale ti co nevydělávají tolik peněz, aby si to mohli dovolit. Proto mě včera ve zprávách opravdu naštvalo, že kvůli nějakým protestantům by se to mělo pozastavit a opět by to stálo několik miliard navíc. To fatk nechápu, jak to tak může fungovat. Už jednou se ten projekt odsouhlasil, tak proč by Soud to měl pozastavit a nebo zrušit?
Trošku mi tu vázne logika. Tady si opravdu může dělat co chce každý.
Určitě nejsem sama, kdo si to myslí a kdo je kvůli tomu opravdu naštvaný. To radši ať Stát najde jiné byty, kde budou mít klid a nebudou tady zdržovat stavbu. Vyšlo by to levněji, než pozastavení.
Ty miliardy, co by stálo pozastavení, by se spíš mohly dát na mnohem důležitější věci.

Doufám, pane Onderka, že se budete bít za to, aby se ta stavba nepozastavila. Za to Vám moc děkuju.

S pozdrave,
Iva Sztanková

Odpověď:
Vážená paní Sztanková,
určitě nejste sama, jak píšete, kdo je nazlobený kvůli pozastavení stavby tunely Dobrovského. Prakticky denně nyní dostávám rozhořčené dopisy a emaily od občanů, zamýšlející se nad tím, jak je možné zastavit stavbu, i když je již ze dvou třetin hotová a bylo pro ni vydáno prvotní stavební povolení. A také všichni moc dobře v Brně víme, k jakým komplikacím v dopravě dochází v důsledku nedokončené stavby.
Stavba tunelů Dobrovského je tedy v současné době pozastavena a důvodem pro zrušení stavebního povolení je dle názoru soudu nedostatečné zdůvodnění nedodržení zákonných hlukových limitů ze strany správních orgánů. Předmětná stavba byla správními orgány povolena v souladu s praxí běžnou v České republice i v zahraničí. Do projektové dokumentace stavby byla zapracována protihluková opatření pro předpokládanou hodnotu hlukové zátěže vymodelovanou v hlukovém studiu a stavba byla povolena s tím, že po uvedení stavby do provozu se vymodelované hodnoty hluku ověří měřením. Modelováním totiž nelze zjistit zcela přesné hodnoty hladiny hluku. Pokud by bylo zjištěno překročení zákonných hlukových limitů, prošla by stavba úpravou. S tímto postupem souhlasil i orgán ochrany veřejného zdraví. Takový byl stav věci.
S trochou nadsázky je možné konstatovat, že sejdou-li se tři právníci, vznikne pět či šest názorů na předmět jejich sporu. Proto nyní tým specialistů vypracovává podklady, aby tato stavba získala opět pravomocné stavební povolení. Souhlasím v podstatě s vámi v tom, že značně nedokonalý právní řád České republiky mnohdy chrání účelové zájmy úzkých skupin lidí více než veřejný zájem. Nedostatečná ochrana veřejného zájmu je pak jednou z nejpodstatnějších příčin prodražování dopravních staveb v České republice. Vždyť jen přímé škody vzniklé pozastavením stavby královopolských tunelů dosahují téměř 58 milionů korun měsíčně a hospodářské škody na rozvoji města Brna v důsledku zpožďování staveb silniční infrastruktury či železničního uzlu Brno jsou řádově ještě vyšší. Navíc, rozhodnutí Městského soudu v Praze může být současně také precedens i pro investice soukromé, neboť investor nemá jistotu, že mu soud nezruší stavební povolení v polovině rozestavěné stavby. Může tím tak dojít k odlivu zahraničních investic z České republiky a k případným arbitrážím, které v konečném důsledku nezaplatí nikdo jiný než daňový poplatník.
Vážená paní,
jedná se opravdu o špatnou zprávu pro město Brno, neboť na tuto stavbu měly navazovat opravy dalších komunikací. Optimistické varianty hovoří o tom, že nejdříve se stavba znovu rozběhne v březnu, je třeba počítat ale i s horší prognózou. A věřte mi, že v rámci svých kompetencí primátora města Brna a stínového ministra dopravy ČR budu konat maximum.
Děkuji vám za email, názor i podporu.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Čt 20. 1. 2011 | dotaz

Otázka:
Dobrý den pane primatore.
Za prvé bych chtěl pochvalit nový dokončení projekt v Zoo kterým je Beringie.Popravdě když jsem expozici viděl vyrazila mi udivem dech.
Ale k memu dotazu:
Nenapadlo vás když sem viděl že jste asi hodně velký milovník zvířatek když jsem vyděl hodně vašich bilboardu kde jste byl s Pejskem a proto mě tak napadlo zeptat se na vaš názor jestli by jste někdy do hodně vzdalene budoucnosti planoval zavedení v Brně veterinarní policie.Myslím jakou maji v Americe(SPCA) kterou jsem zhledl na Animal Planet.Sice je hodně ošklivé že zakon v republice bere čtiřnohé tvory jako majetek a že je to neživá věc ale s tím se boužel nedá nic dělat..
přeji vám hodně zdraví a uspěchu

Odpověď:
Vážený pane Závodský,
se zájmem jsem si přečetl váš email, ve kterém se znalostí věci oceňujete novou expozici Beringie v brněnské zoo. Nepopírám, že mám z toho, co se nového podařilo v zoologické zahradě vybudovat radost, a to jednak proto, že se jedná o největší investici v historii zoo a také proto, že se nám podařilo získat na ni významnou finanční podporu z evropských fondů. V této době máme již připravený další projekt, který zahrnuje výstavbu nového vstupního objektu, ale hlavně velkokapacitního parkoviště pro tři stovky osobních vozů a autobusů.
Ale pojďme k vašemu námětu. Inspiroval jste se prostřednictvím televizního pořadu v USA, kde funguje veterinární policie a ptáte se mne, zda někdy v budoucnu bych uvažoval o zavedení veterinární policie v Brně. Osobně si myslím, že zřizovat speciální veterinární policii není nezbytné, neboť současné složky a kompetentní orgány plní tyto funkce dostatečně.
Mnoho států po celém světě má ve své legislativě zakomponovány prvky chránící zvířata a zamezující jejich týrání. V mnoha státech ale existují i výjimky v závislosti na kulturní tradici země – např. korida ve Španělsku nebo kohoutí zápasy v asijských zemích. Některé státy světa jako Švédsko, Rakousko či Finsko zase např. zakazují dokonce i využívání zvířat v zábavní sekci jako třeba v cirkusu.
Zvířata v Česku jsou chráněna na základě Zákona na ochranu zvířat proti týrání (novelizován zákonem č. 162/1993 Sb.), který byl vydán v roce 1992 na popud mezinárodních předpisů Rady Evropy a Evropského společenství. Ten zakazuje jakoukoliv formu týrání divoce žijících i chovaných zvířat a současně i formu propagace jejich týrání. V tomto smyslu tohoto zákona se rozumí zvíře jakýkoliv obratlovec, nikoliv však plody nebo embrya těchto zvířat. Ochranu zvířat zákon nařizuje provádět Ministerstvu zemědělství ČR a dalším příslušným orgánům, jako je Státní veterinární správa ČR či místní úřady obcí. Tyto orgány provádějí kontroly při chování zvířat, přepravě, na jatkách či při laboratorním využívání zvířat a v případě zjištění pochybení jsou povinny konat, a to ve spolupráci s Policií ČR.
Zákon již dříve postihoval pachatele týrání zvířat. Jsem ale velmi rád, že novelizovaný trestní zákoník (Zákon č. 40/2009 Sb.), který vstoupil v platnost od 1.1.2010 přináší zpřísnění trestu za týrání zvířat v podobě zvýšení horní sazby až na 5 let odnětí svobody. Tento zákoník zavádí také nový trestný čin – zanedbání péče o zvíře z nedbalosti (§ 303) s hrozbou odnětí svobody až na dvě léta. Česká republika má tedy v současné době vytvořený kontrolní a legislativní systém, který usiluje o včasné odhalení a zamezení týrání zvířat. Hodně záleží ale také na podnětu od občanů – tedy nebýt nevšímavý a lhostejný k utrpení „němé“ tváře.
Za váš podnět a pochvalu vám děkuji a přeji jen vše dobré.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Pá 14. 1. 2011 | TUNELY

Otázka:
Pane primátore,

dnes jsem se v novinách dočetl, že se zastavila stavba Královopolských tunelů. Vím, že je to státní záležitost, ale neměl byste jako primátor ihned zasáhnout, proti tomuto pražskému rozhodnutí. Nechápu, jak může skupinka pár desítek lidí si něco usmyslet a zastavit tím stavbu takovýchto rozměrů.

Děkuji za Vaši odpověď
Jan Adamec

Odpověď:
Vážený pane Adamče,
stavba tunelu Dobrovského je pozastavena, neboť rozhodnutím Městského soudu v Praze stavební povolení na stavbu pozbylo platnosti. Důvodem pro zrušení stavebního povolení je dle názoru soudu nedostatečné zdůvodnění nedodržení zákonných hlukových limitů ze strany správních orgánů, tedy speciálního stavebního úřadu Odboru dopravy KrÚJmK a odvolacího orgánu Ministerstva dopravy ČR i přes to, že orgán státní správy vydal k hluku kladné stanovisko.
Předmětná stavba byla správními orgány povolena v souladu s praxí běžnou v České republice i v zahraničí. Do projektové dokumentace stavby byla zapracována protihluková opatření pro předpokládanou hodnotu hlukové zátěže vymodelovanou v hlukovém studiu a stavba byla povolena s tím, že po uvedení stavby do provozu se vymodelované hodnoty hluku ověří měřením. Modelováním totiž nelze zjistit zcela přesné hodnoty hladiny hluku. Pokud by bylo zjištěno překročení zákonných hlukových limitů, prošla by stavba úpravou. S tímto postupem souhlasil i orgán ochrany veřejného zdraví.
Primátor města nemůže ovlivnit rozhodování soudů a není podstatné, že se jedná o rozhodnutí soudu v Praze. Značně nedokonalý právní řád České republiky tak mnohdy chrání účelové zájmy úzkých skupin lidí více než veřejný zájem a například Krajský soud v Brně zrušil v minulosti z podobných důvodů územní rozhodnutí na výstavbu velkého městského kruhu na Tomkově náměstí nebo na přestavbu železničního uzlu Brno.
K veřejnému zájmu nepochybně patří i oblast ekonomická včetně hospodářského rozvoje. Nedostatky v právním řádu České republiky a nedostatečná ochrana veřejného zájmu je jednou z nejpodstatnějších příčin prodražování dopravních staveb v České republice. Přímé škody vzniklé pozastavením stavby královopolských tunelů dosahují téměř 58 milionů korun měsíčně a hospodářské škody na rozvoji města Brna v důsledku zpožďování staveb silniční infrastruktury či železničního uzlu Brno jsou řádově vyšší.
Výše uvedené rozhodnutí Městského soudu v Praze může být současně také precedens i pro investice soukromé, neboť investor nemá jistotu, že mu soud nezruší stavební povolení v polovině rozestavěné stavby. Může tím také dojít k odlivu zahraničních investic z České republiky a k případným arbitrážím, které v konečném důsledku nezaplatí nikdo jiný, než daňový poplatník.
Vážený pane,
jedná se opravdu o špatnou zprávu pro město Brno, neboť na tuto stavbu měly navazovat opravy dalších komunikací a všichni moc dobře víme, jak obtížná je průjezdnost městem. Optimistické varianty hovoří o tom, že nejdříve se stavba znovu rozběhne v březnu, je třeba počítat ale i s horší prognózou. A věřte mi, že kdybych mohl jako primátor operativně ihned zasáhnout, již jsem tak dávno učinil.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Čt 13. 1. 2011 | mezinárodní organizace

Otázka:
Dobrý den, vážený pane primátore,
vím, že to nesouvisí přímo s Brnem, ale zajímal by mne Váš osobní názor na skupiny Bilderberg, Římský klub, Council of Foreign Relations a další tyto organizace. Částečnou souvislost to však s Brnem má, neboť Jan Švejnar, který v lednu 2008 přednášel na VUT v Brně, se účastní setkání těchto skupin - organizací. Ač na mne přednáška pana Švejnara zapůsobila a věřím, že pan Švejnar má mnoho zkušeností, s odstupem času jsem rád, že byl tehdy zvolen Václav Klaus, protože pan Švejnar je zdá se mi, více Američan než Čechem (a možná ne ani tak Američan, ale někým mezi státy, protože radí mnoha státům a politikům, včetně pana Zemana a Topolánka, což byli/jsou politici stran, které mají programy dosti odlišné). Druhá má otázka tedy zní: proč jste podporoval pana Švejnara, který s ČR toho příliš mnoho společného nemá? Proč jeho, který stejně jako pan Schwarzenberg se angažuje v těchto organizacích?
Za Vaši odpověď předem děkuji. S přáním mnoha úspěchů v roce 2011 zdraví

Miroslav Hruška

Odpověď:
Dobrý den pane Hruško,
děkuji za Váš dotaz. Obecně považuji různé platformy pro mezinárodní jednání, formální či neformální, za velmi prospěšné a řada veřejně dostupných dokumentů, například Římského klubu, svědčí o tom, že vzbudí diskusi a zájem o daný problém, což je dle mého názoru hlavní náplní činnosti těchto globálních think tanků. V řadě případů se jejich setkání také účastní skvělé osobnosti světové politiky či ekonomiky a jejich názory je určitě zajímavé vyslechnout. Na druhou stranu se otevřeně přiznávám, že vzhledem k mé každodenní náročné práci nejsem o činnosti těchto skupin hlouběji informován.
K Vaší druhé otázce. Pana profesora Švejnara znám především jako slušného člověka s hlubokou znalostí ekonomické problematiky, a to nejen té české, ale i té světové. Je to dle mého názoru zcela zaslouženě celosvětově respektovaná osobnost, která by byla pro výkon funkce našeho prezidenta velmi vhodná. Proto jsem také podporoval myšlenku jeho kandidatury. Jak sám říkáte, jeho přednášky a myšlenky jsou zajímavé a já jsem po řadě osobních rozhovorů s ním pevně přesvědčený, že o co méně byl v uplynulých letech, hlavně v těch totalitních, Jan Švejnar v České republice, o to více se o situaci zde zajímal. Zcela respektuji Vás názor o kvalitách Václava Klause, z našich společných setkáních mohu potvrdit, že se jedná o kultivovaného muže s velkým přehledem a zajímavými názory. S některými sice nemusím souhlasit, ale nemohu než respektovat jeho zápal za ně bojovat. Nicméně Jan Švejnar by dle mého názoru nebyl o nic horší prezident naší země.
Ještě jednou děkuji za Váš příspěvek a přeji Vám i Vašim blízkým vše dobré!

S pozdravem,

Roman Onderka

Út 11. 1. 2011 | Stížnost

Otázka:
Vážený pane primátore,
Každý den jsem používala linku č.45 včetně sobot a nedělí a 12.12 2010 jsem zjistila,že tato linka je omezená,jak v pracovní den tak i o sobotách i nedělích,což mi znemožnilo,dopravit se pohodlně tam,kam požaduji.Vzhledem k tomu,že jsem na tuto linku byla nejen zvyklá,ale i závislá,bylo by na místě,kdyby se tato linka vrátila zpět do svých kolejí.Myslím si a doufám,že nejsem jediná,která se přiklání k tomuto přání,ne-li žádostí,aby opět tato linka byla zprovozněna,tak jak v minulém čase a trase.Doufám,že tato žádost nebo přání,nebude muset býti považována za stížnost.Pokud má žádost nebo přání nebude vyslyšeno,budu nucena přistoupit ke stížnosti.A vzhledem k tomu,že nejsem jediná,doufám,že toto bude zohledněno.
Jsem z Lesné a vím,že spousta obyvatelů,ať starých či mladých,tuto linku velice často využívá a nejen k tomu,aby se dopravili na krátké vzdálenosti,ale hlavně,aby se dopravili bez přestupů do Mariánského ůdolí,do kterého tak rádi chodí na pěkné procházky nebo relaxaci.Změna této linky způsobila i maminkám s malými dětmi velké problémy,protože tyto nejvíce tuto linku využívaly.
Tím to žádám nejen za sebe,ale snad i za celou mou čtvrt-Lesnou,vraťte linku č.45 do starých kolejí a na starou cestu.
Doufám,že má prosba bude vyslyšena a nebude muset býťi stížností.Podotýkám,že jsem studentka a opravdu mi dělá velké problémy se bez této linky obejít.Pevně doufám,že alespoň Vy s tímto problémem něco uděláte.Proč se nezeptáte obyčejných lidí jakou chtějí mít ve svém městě nejen dopravu,ale i celkovou spokojenost.Na toto narážím opravdu denně.Děkuji s pozdravem Bojanovská Anna

Odpověď:
Vážená slečno Bojanovská,
dovoluji si vás takto oslovit, neboť předpokládám, že jako studentka jste také slečna. V tomto ohledu se můžu ale samozřejmě i mýlit a tak případně omluvte nesprávné oslovení. Ve svém emailu vyslovujete značnou rozhořčenost nad změnou jízdního řádu linky 45 a žádáte o návrat k původnímu jízdnímu řádu.
Úpravy vedení tras vybraných autobusových linek v oblasti Černých Polí a Lesné byly motivovány především požadavkem městské části Brno-sever na zrušení provizorního obratiště autobusů v ulici Provazníkova v blízkosti zastávka Merhautova a také pro částečné obnovení přímého spojení Husovic a Lesné. Uvedené představuje určité zvýšení dopravních výkonů DPmB, a.s., a proto muselo dojít k částečné redukci linky 45 v době a vnitřním úseku trasy, kde bylo její vytížení minimální. Alternativní spojení mezi oblastí Lesné, Černých Polí a Židenicemi s vazbou k lince 55 obsluhující nově Mariánské údolí je možné realizovat mimo jiné okružními linkami, například v nepracovních dnech v komfortním intervalu 10 minut.
Je třeba také připomenout, že pro samotné sídliště Lesná nedošlo touto změnou k žádnému omezení počtu spojů autobusových linek v návaznosti na tramvajovou dopravu v přestupních uzlech Štefánkova čtvrť a Halasovo náměstí. Počet spojů v sídlišti Lesná tak zůstal zachován.
Vážená slečno,
i když jsem vás zřejmě tímto vysvětlením příliš nepotěšil, přesto věřím že pochopíte aktuální ekonomickou nutnost optimalizace městské hromadné dopravy.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Čt 6. 1. 2011 | spolupracovni vztahy mezi krajskymi městy Jihlavou a Brnem

Otázka:
Dobry den pane primatore Onderka.
Nejprve vas zdravim z vysočiny a měl bych pro vas otazku.Jak planujete i vidite spolupraci mezi oběma krajskymi městy Jihlavou a Brnem pro rok 2011 ohledně zdravotnictvi a integrovanych zachrannych složek.Spousta obyvatel z vysočiny ale předevšim z Jihlavy by jsi přalo vybudovani i status Traumacentra pro Jihlavu i cely kraj vysočinu v Jihlavě.
Jak vidite budoucnost vztahu mezi krajem vysočinou a jihomoravskym a jaky by jste měl svuj nazor,že by do budoucna krajske město vysočiny JIHLAVA již nepatřilo na moravu ale do čech.Co vime tak čast města naleži k čecham a dalši na moravu.Z nazoru okresu Ždar n.Sazavou, Bystřicka, Třebičska a dalšich řad měst v kraji vysočina většina řadi a přeje si Jihlavu v čechach. Přeji vam přijemne prožiti svatku vanočnich.

Odpověď:
Dobrý den, pane Šmelko,
úvodem přijměte také ode mne přání všeho nejlepšího do nového roku 2011. Ve svém emailu se mne ptáte na budoucnost vztahů mezi Jihomoravským krajem a krajem Vysočina a také na můj názor, zda má být krajské město Jihlava moravské nebo české. Níže uvedená odpověď nabízí nezbytný pohled do historie a také osobní postoj.
Jihlava byla vždy moravské město a od svých počátků ležela na území Moravského markrabství. Rovněž v období první republiky ležela na území Země moravské (později moravskoslezské). Zemská hranice s Čechami procházela těsně severozápadně kolem Jihlavy tehdejšími obcemi Staré Hory, Hybrálec, Bukovno a Bedřichov. Když byl v roce 1960 vytvořen Jihomoravský kraj, tak se v těchto místech posunula hranice s Jihočeským a Východočeským krajem ještě více na severozápad. Fakt, že se Jihlava se vznikem nového krajského zřízení na začátku 21. století stala součástí kraje Vysočina, na historických skutečnostech a souvislostech nic nemění.
Otázka budoucnosti vztahů mezi Jihomoravským krajem a krajem Vysočina – to je spíše dotaz pro hejtmany zmíněných krajů. Já osobně vnímám spolupráci na úrovni krajů jako nezbytnou a důležitou při hledání řešení společných problémů (pro tyto úkoly existuje např. Asociace krajů ČR), v případě Jihomoravského kraje a kraje Vysočina pak také jako budoucnost sousedskou, kdy se životy obou krajů někdy vzájemně těsně prolínají a je dobré hledat provázaně optimální řešení. Z osobního úhlu pohledu považuji za důležitý fakt, že se Jihlava v rámci nového krajského uspořádání stala důležitým administrativním centrem nového kraje a ČR. Individuálně pak má každý občan svou svobodu kromě jiného v tom, že sám rozhoduje, ke které národnosti se bude hlásit. Já osobně se tak cítím na prvním místě Brňanem, i když pro to žádné úřední kolonky nikde neexistují. Vnitřně to tak cítím a případnou nákladnou změnu administrativního uspořádání ČR k tomu nepotřebuji.
Za váš dopis a podnět k zamyšlení vám děkuji. A přeji jen vše dobré.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Čt 6. 1. 2011 | Svoz komunálního odpadu

Otázka:
Dobrý den pane primátore,
úvodem mi dovolte Vám popřát ke znovuzvolení primátorem MB a vyjádřit z této skutečnosti radost.
Obracím se na Vás s námětem, jak alespoň částečně snížit náklady města na svoz komunálního odpadu. Vím, že se tím osobně nemůžete zabývat, ale určitě víte, komu tento námět předat. Loni došlo v oblasti svozu k rozdělení lokalit mezi svozové firmy, které v Brně podnikají. Bohužel se tato akce nedotáhla úplně do konce. Bydlím na ulici Bartošové a v celém našem okolí je situace následující: Do každého domu, ve kterém sídlí byť jedna firma (a to je v tomto rajonu skoro každý druhý dům) jezdí dvě svozové firmy. V pondělí a ve čtvrtek sváží odpad firma ASA a v úterý a v pátek firma SaKO. Na svoz těchto ulic se tedy vynakládá dvojnásobné množství finančních prostředků za pohonné hmoty a mzdy a tím náklady rostou. Kdyby tyto ulice svážela jediná firma (jak tomu bylo mnoho let předtím) nemusely by si jednotlivé firmy nákladně značit svoje popelové nádoby a obyvatelé v domech se nemusely dohadovat s firmami, že si navzájem ukládají odpad do jiných nádob. Přitom by se jen částečně zvýšil čas a náklady potřebné pro odvoz. Určitě by se ve finále ušetřilo.
S pozdravem Rudolf přichystal.

Odpověď:
Vážený pane Přichystale,
z vašeho emailu je více než zřejmé, že se správně řídíte ve svém životě nejen heslem „Za Brno čistější“, ale také hospodárnější. Konkrétním příkladem je pro vás situace svozu komunálního odpadu v ulici Bartošova, kde bydlíte. Ve své podstatě souhlasím samozřejmě s vámi, i když záležitost není tak jednoznačná a jednoduchá, jak se na první pohled zdá.
Každá ulice a městská část Brna má stanovený přesný harmonogram svozu komunálního odpadu z domácností, a to zpravidla 2 x týdně, včetně rozdělení lokalit pro konkrétní svozové firmy. Tuto službu zajišťuje pro své občany město Brno za roční poplatek 500,- Kč. Kromě běžných domácností však v Brně sídlí také řada firem a společností, které uzavírají vlastní živnostenské smlouvy na odvoz komunálního odpadu. Město Brno v tomto ohledu nemůže (bohužel) jakýmkoliv způsobem vstupovat do procesu uzavírání smlouvy soukromé firmy na dodávku služeb a direktivně ji nařizovat, kdo má (bude) pro ně tyto služby poskytovat. Soukromá firma tak může uzavřít smlouvu s jakýmkoliv dodavatelem, což platí nejen pro oblast svozu komunálního odpadu. A tak může skutečně nastávat situace, kterou popisujete ze svého místa bydliště.
Co říci na závěr? Váš příklad jak ušetřit provozní náklady za pohonné hmoty, ale i mzdy při zajištění svozu komunálního odpadu ve městě Brně si jistě zaslouží svou pozornost. Vždyť o nutnosti hledat vnitřní rezervy a úspory hovoří nahlas stále všichni, tak je minimálně povinností znovu se zamyslet i nad otázkou racionality a ekonomiky svozu odpadu v jednotlivých ulicích a lokalitách. Váš dopis a námět proto současně postupuji předsedovi představenstva SAKO Brno, a.s. k dalšímu posouzení.

Za váš email vám děkuji. S pozdravem a přáním všeho nejlepšího do nového roku 2011.

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Čt 6. 1. 2011 | Zpoplatněná D1 Kývalka - Slatina

Otázka:
Vážený pane primátore Romane Onderko!
V nedávné době jste v TV sebevědomě prohlásil, že Vám není po vůli zpoplatnění dálnice D1, nebudu tady vyjmenovávat všechny problémy, které to přinese dotčeným obcím, ty jsou nám známy. Otázka zní, co můžete a jste schopen jako přestavitel moci v Brně udělat v krátké době proti této zvůli?
Chci vědět, co by jste poradil, jakou formou se má občan-motorista bránit, popř. pokud je stát původcem takovýchto idiocií!
Myslím, že podobných dotazů budete řešit v dohledné době opravdu hodně, takže Vám přeji hodně zdraví a hlavě pevné nervy v roce 2011!

S pozdravem Váš příznivec M.Pokorný.

Odpověď:
Vážený pane Pokorný,
nejen že mi není po vůli zpoplatnění dálnice D1 v úseku Kývalka – Slatina, já jsem zcela zásadně proti tomuto rozhodnutí ministra dopravy ČR. Možná sice přinese do státního rozpočtu pár korun navíc, ale možná (a zřejmě) také vůbec ne. Co je ale beze vší pochybností dnes jasné, toto opatření přinese pro město Brno, jeho konkrétní městské části a zejména občany řadu komplikací.
Již dnes, pár dnů od zavedení poplatku také pro dosud nezpoplatněný úsek D1 je jasné, že zejména městské části Bosonohy, Nový Lískovec, Starý Lískovec, Bohunice, Brno-jih, Černovice a Slatina se stanou objízdnými trasami pro řidiče. Dalšímu náporu se nevyhne také centrum města, které již nyní např. v době dopravní špičky je ucpáno kolonami pomalu projíždějících aut. K tomu všemu je třeba také připomenout pozastavení výstavby tunelů Dobrovského a prakticky oddálení dokončení velkého městského okruhu. A to ani nemluvím o hluku či smogu, který „přivezou“ auta do ulic města.
Jedna věc je ale konstatovat své stanovisko a vyjmenovat důsledky, druhou záležitostí je otázka, zda lze rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR změnit. Osobně budu ve spolupráci s hejtmanem Jihomoravského kraje a starosty městských částí iniciovat obnovení původní výjimky. Také jednotliví občané se ale mohou do záležitosti aktivně zapojit – např. individuální dopisovou kampaní na Ministerstvo dopravy ČR nebo sepsáním petice. Demokratické možnosti tak zde rozhodně jsou.
Za váš email děkuji, stejně jako za přání do nového roku 2011 a podporu. Také já vám přeji jen vše dobré.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Rychlá navigace