Kanál novinek Romanonderka.cz

Ptali jste se

Po 23. 5. 2011 | Kohnova cihelna 2

Otázka:
Děkuji za poslední odpověď. Ale přesto - už se Vám podařilo apelovat na nějakou skutečně zodpovědnou instituci tak, aby nadále nedocházelo k nadměrné hlukové zátěži a poškozování životního prostředí ve městě Brně? A ještě máme jednu prosbu, zda byste neapeloval i na Vašeho kolegu JUDr. Michala Haška, protože naše žádosti o schůzku neustále odmítá. Chápeme, že má se svými stranickými funkcemi velkou spoustu práce, ale také jako hejtman zodpovídá za JMK. V konečném hodnocení práce JMK nebude zodpovědná nějaká úřednice za nějaké špatné a podivné rozhodnutí, ale především on. Když to napíši "polopatě" - za Juránka byl klid, Hašek to znovu povolil. A to je, jak jistě uznáte, škoda. Děkuji, s pozdravem Ing. Jan Grepl www.stare-brno.cz

Odpověď:
Vážený pane Greple,
celá záležitost firmy Thermoservis-Transport s.r.o. se sídlem v tzv. Kohnově cihelně byla předána České inspekci životního prostředí, která je státní institucí s potřebnými kompetencemi.
Ubezpečuji vás, že mi stejně jako vám leží na srdci, aby v Brně byl pořádek, nedocházelo zde k poškozování životního prostředí ani nadměrné hlukové zátěži. Jsem připraven o daném problému také jednat se svým stranickým kolegou, hejtmanem Michalem Haškem, do jeho pracovního programu a zejména sjednávání schůzek však rozhodně zasahovat nemohu.
S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 23. 5. 2011 | Brno a Poznań

Otázka:
Vážený pane primátore, počátkem dubna jsme mohli, my občané města Brna, být svědky prezentace partnerského města Poznaň. Ač jsem se nezúčastnil kulturních akcí, získal jsem alespoň propagační letáky tohoto polského města.
Snad bych toto krásné město i někdy navštívil a poznal Poznaň, jenže je tu jedno ale... v březnu byl zrušen na žádost polské strany přímý rychlík Pardubice - Wroclaw, což bylo vcelku dobré spojení i na sever Polska, jenže vlak jezdil v nevýhodné časové poloze (vhodné pro Poláky, ne pro nás).
Když si navíc vezmu to, že trať přes Lichkov byla před pár lety modernizována, považuji za tristní, že není lepší spojení.
Poznaň je jistě pěkné město, ale jak se tam dostat? Letecky těžko, autobus není, vlak je osekán, přitom koleje jsou a mezi Wroclawí a Poznaní je spojení už dobré, takže zbývá leda tak auto.
Žádám Vás, abyste spolu s primátorem Poznaně podnikli kroky k tomu, aby existovalo nějaké rozumné spojení vlakem mezi těmito městy přes Ústí nad Orlicí.
Mohly by pak být i přestupní vazby z vlaků od Prahy a od Vídně.
Partnerství měst je sice hezká věc, ale musí být také možnost se do těch měst nějakým rozumným způsobem dostat!
Zdraví
Miroslav Hruška

Odpověď:
Dobrý den, pane Hruško,
dávám vám zcela za pravdu, že cestovat do Poznaně, našeho partnerského
města, není vůbec jednoduché. Své o tom ví řada pracovníků například Odboru
zahraničních vztahů Magistrátu města Brna.
Cesta z Brna do Poznaně vlakem je opravdu obtížnější a neexistuje žádný
přímý vlakový spoj. V současné době se musí minimálně 2 x přestupovat (v
Břeclavi či v Olomouci a poté v Katowicích), a pokud člověk například vyrazí
z Brna ráno v 8:24 hod., do Poznaně se dostane až večer po 19 hodině, tudíž
i tak je to časově velmi náročné. A to nehovořím o možných spojích se 4 - 5
přestupy, to už je opravdu jen pro odvážné. Do Poznaně je možné se také
dopravit letecky. Od pondělí do pátku létá přímá linka Praha - Poznaň
(společnost Central Connect Airlines). Nejedná se však o nízkonákladovou
společnost a od toho se také odvíjí cena letenky. Pokud byste chtěl letět s
nějakou nízkonákladovou společností, nabízí se například z Brna Ryanair s
přestupem v Londýně nebo Wizz Air z Brna s přestupem v Římě či v Alicante,
což uznávám, že je opravdu "zkratka". Žádný autobusový spoj z Brna do
Poznaně nejezdí a auto, i když je to nejschůdnější a pravděpodobně i
nejrychlejší varianta dopravy, tak s ohledem na stav polských silnic tomu
tak v konkrétním případě být nemusí.
Vážený pane Hruško,
ve vašem emailu zaznívá námět, abychom společně s primátorem města Poznaně
podnikli konkrétní kroky a usilovali o rozumné spojení vlaky mezi našimi
městy. To samozřejmě učiním, i když nevím s jakým dosahem a hlavně
úspěšností v době, která je poznamenána obecně spíše odklonem od osobní
vlakové přepravy a tudíž i redukcí spojů. Na druhou stranu, na světě (ale
i v Evropě) je tolik krásných a přitom obtížně dostupných míst, kam se
člověk chce podívat. A přece tam létáme, jezdíme, chodíme či stoupáme,
abychom získali zážitky na celý život. A to přece stojí za to náročné
cestování, nebo ne ?

S přáním všeho dobrého

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

St 18. 5. 2011 | Kamechy

Otázka:
Vážený pane primátore,
právě jsem dočetl Vaši odpověď p. Moučkovi, chtěl bych Vám ohledně Kamech položit také několik otázek.
1. navštívil jste při svém bohatém programu / několika politických funkcí a studium VŠ / již někdy lokalitu Kamech?
2.naprostý nedostatek míst v MŠ v Bystrci není schopen adekvátně řešit ani několikrát zpožděná výstavba MŠ Kamechy. Jak bude město řešit zhoršení stavu po nastěhování dalších 84 mladých rodin, které nemají dle Vašeho vyjádření ani dostatek financí na pořízení vlastního bydlení. Budou mít občánci bydlící v techto bytech přednost při umisťování do MŠ? Soukromé MŠ si obyvatelé těchot bytů asi těžko budou moci dovolit, u malého bytu jde o finanční závazek ca na úrovni hypotéky na 60m2 byt na 30 let.
3. Bude magistrát ve spolupráci s MČ řešit naprostý nedostatek sportovních volně dostupných hřišť v oblasti Kamech? Nebo jakou má alespoň ODS a ČSSD představu trávení volného času školáky z Kamech, sociálních bytů a Chovánku / také stavěného v blízkosti Kamech /?
Děkuji předem za odpověď
Pavel Novotný
Kamešák

Odpověď:
Dobrý den, pane Novotný,
navzdory svému „bohatému programu“ se situací v lokalitě Kamechy zabývám, stejně jako příslušné magistrátní odbory, konkrétně například Odbor investiční či Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, ale i další. Celá záležitost ale není tak jednoznačná, jak ve svém emailu uvádíte.
V lokalitě Kamechy probíhala v posledních letech nejrozsáhlejší bytová výstavba v rámci města Brna. Jednalo se však z větší části o výstavbu komerční s tím, že současná legislativa nepodmiňuje komerční výstavbu vybudováním občanské vybavenosti. Vynutitelný je na investorovi především přístup k objektu a zajištění parkování. Menší soukromá bytová výstavba realizovaná v minulosti nevytvářela takový tlak na kapacitu MHD, školská zařízení či maloobchodní síť. Ovšem v případě Kamech narůstá pozvolna problém dostupnosti MHD či chybějících kapacit v mateřských školách. Z Fondu bytové výstavby byly poskytnuty prostředky na vytvoření páteřní technické infrastruktury, bez které by výstavba domů nebyla technicky možná. Stran veřejné vybavenosti, o které se zmiňujete ve svém dotazu, bohužel není v rozpočtových možnostech města Brna reagovat na pokrytí těchto lokalit ve stejném tempu, v jakém probíhala komerční výstavba. Obce nemají k dispozici takové legislativní nástroje, aby bylo možné si vynutit větší participaci soukromých investorů na této infrastruktuře, pouze na základě územního plánování jsou v dané lokalitě územním plánem rezervovány plochy pro veřejnou vybavenost, ovšem bez určení, kdo tuto vybavenost zaplatí. Město Brno žádnému klientovi developerských firem negarantovalo zajištění veřejné vybavenosti v konkrétním čase a za přísliby realitních kanceláří nemůže město nést odpovědnost. A tak děláme skutečně to, co můžeme a hlavně na co máme v městském rozpočtu peníze.
Nyní je ve výstavbě dvoutřídní MŠ Kamechy s kapacitou 50 míst, plánuje se ještě další výstavba 5-6 třídní MŠ, která by byla později využitelná např. pro 3 třídy MŠ a pro 1.-3. třídu ZŠ. Vzhledem k současným volným kapacitám v bystrckých ZŠ se zde s výstavbou ZŠ zatím nepočítá, i když potřebná plocha vyčleněna bude. Volný čas budou moci trávit školáci z Kamech v rámci zájmových kroužků na svých školách, ale ruku na srdce, smysluplné trávení volného času a výchova není jen záležitostí školy, ale také a hlavně rodičů, kteří by se tak jako všude jinde měli svým dětem maximálně věnovat.
Za váš dotaz vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

St 18. 5. 2011 | Dotaz

Otázka:
Vážený pane primátore. Opravdu považujete za nutné používat při cestě na Brněnskou přehradu dva policisty na motorkách se zapnutými majáčky? Vždyť v Brně o víkendu takový provoz zase není. Lidé okolo mě jen kroutili hlavami. To Vám na popularitě nepřidá.

Odpověď:
Vážený pane Piskoři,
považuji za nutné používat při jízdě zapnuté majáky skutečně jen ojediněle
a jednu takovou výjimku představovala akce v sobotu 14. května 2011. Ten den
navštívil město Brno velvyslanec Rakouska v ČR pan Ferdinand Trauttmansdorff
a starosta Vídně pan Michael Häupl. Oficiální program byl zahájen přijetím
na Nové radnici a poté následoval přejezd na Brněnskou přehradu, kde proběhl
slavnostní křest nové lodi Vídeň.
Každé přijetí oficiálních hostů se odehrává vždy podle přesně daného
časového harmonogramu - "minutovníku" a bez doprovodu městských strážníků
není prakticky možné jinak zajistit přesun vždy větší kolony vozů s hosty.
Od roku 2006, kdy vykonávám funkci primátora, jsem využil doprovodu
městských strážníků na motorkách "jen" třikrát, a to vždy výlučně v
případech doprovodu významných návštěv města Brna (např. v roce 2007 při
summitu středo a jiho evropských prezidentů). Jsem přesvědčen o tom, že ve
frekvenci cca jednou za dva roky Brno takové krátké omezení dopravy v tak
výjimečné chvíli bravurně zvládne.
Za váš dotaz vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 16. 5. 2011 | Hokej

Otázka:
Dobrý den, pane Onderko,
bylo by možné povolit a vysílat MS v hokeji na náměstí Svobody? Proč to v Praze lze a tady ne?

Odpověď:
Vážený pane Pálo,
není žádným tajemstvím, že jsem vášnivým příznivcem sportu a hokeje obzvlášť. Sleduji tedy pečlivě úspěšnou cestu našich hokejistů na právě probíhajícím Mistrovství světa v Bratislavě a nepřeji si nic jiného než zlaté medaile pro naše borce. Brno je kromě jiného také známé jako hokejové město, což jasně ukázali fanoušci na nedávných Českých hokejových hrách, ale také pravidelně vyprodaná hala Rondo při extraligových utkáních. Ztotožňuji se s tím, že hromadné sledování utkání má své kouzlo, zkušenosti z minulých let nás však od záměru instalovat velkoplošné obrazovky na náměstí spíše odrazují.
Již před několika lety jsme podobné promítání uspořádali na parkovišti na ulici Veselá a bohužel se nesetkalo s očekávaným zájmem. Velkou konkurenci totiž tvoří okolní restaurace a vše také hodně závisí na přízni či nepřízni počasí. Pominout nelze ani finanční náklady na pronájem, organizační opatření, zajištění úklidu a bezpečnosti. Navíc, semifinálové utkání se hraje již v pátek, a to se rozhodně ani prakticky již nedá stihnout. Město Brno se ovšem žádným způsobem nebrání soukromému podnikateli a je připraveno mu vyjít maximálně vstříc. Do tohoto okamžiku však bohužel nikdo o povolení promítání z řad soukromých subjektů neprojevil zájem.
Doufám, že Vás aspoň potěšila naše iniciativa s promítáním zápasů v hale Rondo.
Našim hokejistům přeji dobrý tah na branku a zisk dalších medailí.
Všem fanouškům pak pevné nervy do závěrečných bojů o titul.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 9. 5. 2011 | chronicky neřešený problém

Otázka:
Múžete, pane primátore, účinně intervenovat v DPmB ohledně jehjo nečinnosti ve věci odstranění závad v osvětlení vozidel, která oslňují?
Na první pohled je zřejmé, že u některých vozů svítí každý světlomet jinak. Již vícekrát jsem napsal email na odd. stížností, formálně bylo odpovězeno, avšak náprava se nekoná. Např. tramvaj č. 1 s vadným seřízením světlometu jezdí snad dodnes. Dnes na konečné Srbská trolejbus č. 32 - odjezd 6.28 má levý světlomet svítící dolů, pravý svítí tak, jakoby byla zapnuta dálková světla.
Šlendrián je neporazitelný.
Jistě vedení podniku jezdí též po Brně, buď si nevšímá, nebo je mu to jedno. Všimněte si, prosím, sám někdy. Policie též nekoná.
Nejsem bývalý zaměstnanec DP, který by byl nějak zhrzen nynějším stavem, ale musím říci, že tak nebyl dříve podnik spravován nikdy, jako v posledních letech.
Jak asi jsou udržovány ostatní systémy vozidel, které nejsou vidět?
Vozidla veřejné dopravy mají jít příkladem v dodržování zákonů, vedení podniku též.
Jiří Vlach

Odpověď:
Vážený pane Vlachu,
zcela s vámi souhlasím v tom, že vozidla veřejné dopravy by měla jít příkladem v dodržování zákonů, na druhou stranu, když si představíte to obrovské množství tramvají, trolejbusů či autobusů, které dnes a denně vozí po Brně stovky cestujících, každodenní servis všech vozů není úplně jednoduchou a hlavně levnou záležitostí. V pořádku by ale jistě všechno mělo rozhodně být.
Ve svém emailu uvádíte čísla trolejbusů a tramvají s neseřízenými světly včetně časových údajů a dále také konstatujete, že podnik nebyl spravován tak nikdy (myšleno „špatně“) jako v posledních letech. V této souvislosti bych vám chtěl sdělit, že představenstvo Dopravního podniku města Brna, a.s. na svém posledním zasedání koncem dubna t.r. oznámilo jméno nového generálního ředitele. Bude jím Ing. Miloš Havránek, dnešní vedoucí Střediska správy komunikací ve společnosti Brněnské komunikace, který byl v regulérním výběrovém řízení vybrán z celkem 9 přihlášených účastníků. Nový generální ředitel bude oficiálně jmenován v polovině května a nahradí tak dlouholetého ředitele DPMB Ing. Bedřicha Prokeše, který tuto funkci zastával od roku 1998 a nyní odchází do penze.
Vážený pane Vlachu,
děkuji vám za podněty a informace, které následně budu tlumočit již novému generálnímu řediteli DPMB s žádostí o trvalé řešení.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Pá 6. 5. 2011 | startovací byty Brno-Kamechy

Otázka:
Zdravím Vás pane Onderka,
dovolte mi, abych se znovu zeptala na otázku startovacích bytů pro mladé manžele, které se mají postavit na Kamechách, tedy doufám, že pravicové politici již tuto akci nepozastavili.. Velmi si cením vaší snahy a vaší politiky pro obyčejné pracující lidi a chci vás tímto poprosit o radu, jak postupovat.
Jedná se o možnost získání takového bytu pro mého syna a jeho nastávající manželku. Jaké jsou podmínky získání a jaká je šance, že se do nějakého pořadníku zájemců dostanou? V oučasné době žijí s námi rodiči a dalšm sourozencem ve 3+1 v Bystrci. Jeho budoucí manželka má z bývalého vztahu malé dítě, které zde s námi rovněž žije. Syn pracuje, ona je mateřské dovolené a mají malé dítě. Na hypotéku, bohužel, nedosáhnou a v pronajatém bytě v Bystrci bydleli 1/2 roku, než zjistili, že jej prostě neutáhnou. (Při tak vysoké ceně již téměř nezbývalo na jídlo).
Mají nějakou šanci takový byt získat? Poraďte prosím jak a jaké jsou podmínky, paní na Městské části Brno-Bystrc něco málo objasnila, ale s tím, že je pše předčasné a nic se přesně neví, avšak bojíme se, že až se bude vědět, bude všech 84 bytů obszených..
Moc děkuji za Váš čas a odpověď,
Jana Kučerová, Brno-Bystrc

Odpověď:
Vážená paní Kučerová,
zcela chápu, že se zajímáte o možnosti bydlení pro „své“ mladé, neboť jsem dobře počítal a zjistil, že vás skutečně nyní bydlí v třípokojovém bytě více než dost. A to už nehovořím o tom, že společné soužití několika generací může být vzájemně prospěšné, ale také naopak, tedy konfliktní, zvláště pokud nikdo nemá svůj potřebný klid.
Startovací byty budou skutečně určeny k bydlení mladým, maximálně 4-členným rodinám, u nichž bude předpoklad, že budou schopny nejpozději do 5 let po uzavření nájemní smlouvy ke startovacímu bytu si obstarat jiné bydlení. Pro startovací byty tak budou určeny bytové jednotky s podlahovou plochou „jen“ od 30-60 m² a s dispozicemi 1+kk, 1+1, 2+kk nebo 2+1.
Žadatel o startovací byt bude muset ale splnit např. tyto podmínky:
- žádný z manželů nedosáhl v den podání žádosti věku 35 let
- čistý měsíční příjem alespoň jednoho z manželů dosahuje minimálně 0,8 násobek průměrné hrubé mzdy v ČR vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí rok nebo čtvrtletí kalendářního roku
- čistý měsíční příjem obou manželů dosahuje maximálně 2,0 násobek průměrné hrubé mzdy v ČR za podmínek viz. výše
- každý z manželů má uzavřenu smlouvu o stavebním spoření s cílovou částkou ve výši minimálně 200.000,- Kč/na jednu smlouvu s tím, že smlouva o stavebním spoření může být uzavřena i na jméno dítěte a další.
Kompletní podmínky pro získání startovacího bytu jsou uvedeny ve Statutu startovacího bytu, který tvoří přílohu č. 2 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady. Tato pravidla v plném znění naleznete na stránkách města Brna na adrese www.brno.cz, na stránkách Bytového odboru MMB v sekci „dokumenty“.
V tomto okamžiku je ale pro vás také zásadní informace, že váš syn rozhodně nic nezmeškal. Město Brno totiž zveřejní nabídku startovacích bytů v okamžiku, kdy je bude mít skutečně k dispozici, což se očekává nejdříve v roce 2012. O této skutečnosti však bude veřejnost nejen prostřednictvím médií dostatečně informována.
Závěrem mi dovolte popřát vám zejména trpělivost a toleranci při společném soužití, i když si možná často teď říkáte „malé děti – malé starosti, velké děti – velké starosti“.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Rychlá navigace