Kanál novinek Romanonderka.cz

Ptali jste se

 

Vyhledávání

Út 22. 4. 2014 | A co Brno?

Otázka:
Dobrý den, zajímalo by mě, jaký máte názor na nově vzniklou skupinu A co Brno? Myslíte si, že mají šanci zaujmout brněnské občany? Děkuji za odpověď Barbora Neničková

Odpověď:
Vážená paní Neničková,

rozhodně vítám bohatší spektrum uskupení, která budou oslovovat voliče na podzim v komunálních volbách, a to včetně nového spolku s názvem A co Brno? Vnímám to jako významný signál, který potvrzuje známý fakt, že Brňanům není jejich město lhostejné a jsou ochotni pro něj něco udělat. Demokracie je diskuse a větší konkurence názorů demokracii jen prospívá.
Na otázku, zda mají šanci zaujmout brněnské občany, ale v tomto okamžiku nelze odpovědět. Více napoví až program a kdo vlastně bude za spolek A co Brno kandidovat.

Za Váš dotaz Vám děkuji.
S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Út 22. 4. 2014 | Parkování vozidel na ulici Merahautova

Otázka:
Dobrý den pane primátore, obracím se na Vás s problémem, který jsem nejprve řešila s policií ČR, konkrétně s místně příslušným obvodním oddělením Brno-sever a pak následně také s městskou policií. Jedná se o problém parkování vozidel na ulici Merhautova v rozporu se zákonem, kdy vozidla parkují nejen ve vzdálenosti kratší než 3.5 metru od tramvajových kolejí, ale také v těsné blízkosti přechodů pro chodce, křižovatek vedlejších ulic atd.. Vše jsem nejprve myslím hodně podrobně popsala v emailu a zaslala místně příslušnému obvodnímu oddělení PČR Brno-sever, kdy se mi pak následně od vedoucí OOP Brno sever Plichtové dostalo odpovědi se kterou jsem se rozhodně nespokojila. Když pominu, že mě vedoucí Plichtová v odpovědi nebyla schopna ani slušně pozdravit, oslovit, prostě vůbec nic co by se slušelo od každého aspoň trochu vychovaného policisty, který o to víc vykonává vedoucí funkci, tak se mi dostalo odpovědi, že problematice parkování se sice věnují (vůbec to není pravda), ale že je to věc městské policie. Obrátila jsem se tedy na městskou policii, kdy jsem jim zaslala obdobný email, kde především poukazuji na nebezpečnost takto zaparkovaných vozidel a pozastavuju se nad tím, že se věnují odtahům na ulicích jako je Hybešova, Údolní u nemocnice Obilní trh, a občas na ulici Cejl. Na ulici Merhautova nikdy žádné odtahové vozidlo městské policie ani státní policie nestálo a toto je pro mě značně nepochopitelné a nepřípustné. V odpovědi od městské policie se mně sice na rozdíl od státní policistky Plichtové dostalo přivítání a pozdravu, nicméně problém stále zůstává nevyřešen, protože se prý strážníci především věnují parkování v centru města, což dle mého taky není tak úplná pravda. Vážený pane primátore, obracím se tedy na Vás s prosbou, jestli je ve Vaší kompetenci domluvit vašim podřízeným, především strážníkům městské policie, aby se touto problematikou taky zabývali a ne se jen neustále vymlouvali, "že to nejde". V době blokového čištění je ulice Merhautova krásně čistá a jezdí se zde opravdu krásně, o tisíc procent lépe než když musím se svým vozem po tramvajovém pásu, který je též ve velmi špatném stavu. Jsem přesvědčena, že by stačilo, kdyby se zde udělalo pár výjezdů odtahových vozidel, špatně parkující vozidla se odtáhla a oni by si to už nezodpovědní řidiči pro příště rozmysleli. Když to může fungoval na ulicích jako je Cejl, Hybešova, Údolní tak proč ne zde? Děkuji pane primátore, za váš čas, případnou odpověď a provedená opatření. Omlouvám se zda-li je můj dopis příliš dlouhý. S pozdravem, Lucie Zigalová

Odpověď:
Vážená paní Zigalová,

děkuji Vám za věcný dotaz k parkování v Merhautově ulici. Bohužel dopravní problematika je zde mimořádně složitá, a to mimo jiné vzhledem k hustému provozu tramvají, mnoha parkujícím vozidlům, ale také stovkám rezidentů. Samozřejmě ani nedostatek parkovacích ploch neopravňuje motoristy, aby porušovali dopravní předpisy na úkor jiných účastníků provozu a ohrožovali jejich bezpečnost, zejména pak pokud jde o ty nejzranitelnější, tedy chodce.
Město Brno se situací velmi intenzivně zabývá. Pro Vaši informaci, přetlaku vozidel v Merhautově ulici by snad částečně mohlo ulevit nové vodorovné značení v kolmé ulici Venhudově. Toto nové značení je plánováno na nejbližší dobu, ačkoliv samo o sobě zajisté celý problém nevyřeší.
Se strážníky městské policie problematiku Merhautovy ulice i dalších konzultuji velmi často a mohu Vás proto ujistit, že se jí věnují velmi intenzivně. Jen v letošním roce se zde zabývali 241 dopravními přestupky, a to zejména právě u hranic křižovatek a před přechody pro chodce. Vzhledem k hustému provozu v našem městě ovšem musí městská policie rozložit své síly rovnoměrně tak, aby pokryla pokud možno „spravedlivě“ všechna problematická místa. Z kapacitních důvodů pochopitelně strážníci nemohou být ve všech ulicích najednou a stále. Proto je nejlepším řešením, vidíte-li nebezpečně zaparkované auto, poskytnout informaci na linku 156, kde se strážníci postarají o vyslání nejbližší hlídky, aby problém vyřešila.
Za Váš podnět Vám děkuji a pro informaci a další řešení jej postupuji odpovědným zaměstnancům Městské policie Brno.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

St 16. 4. 2014 | Uzávěra husovického tunelu

Otázka:
Dobrý den, pane primátore!
Vám připadá normální uzavřít husovický tunel v pracovní dny mimo prázdnin?
Viz toto Oznámení:
Oznámení - NEPRAVIDELNOST LINEK MHD:
Z důvodů uzavření jednoho z tubusů Husovického tunelu neúměrně narůstá intenzita individuální dopravy, zejména v ulicích Provazníkově, Svatoplukově, Gajdošově, Otakara Ševčíka, Rokytově a v dalších okolních ulicích.
V této souvislosti dochází k významnému zpožďování (až 60 minut !!) na linkách 4, 9, 25, 26, 44/84, 53, 55, 57, 58, 64, 74, 75, 78 a k drobnějším zpožděním také na dalších linkách projíždějících okolím dotčené oblasti.
Husovický tunel bude uzavřen až do večerních hodin v pondělí 14. dubna 2014.
Ten, kdo toto plánuje a schvaluje, nemůže být příčetný!!!

Odpověď:
Dobrý den, pane Poláčku,

v pondělí 14. dubna skutečně plánovaná uzavírka Husovického tunelu výrazně potrápila všechny, kteří cestovali z Líšně a Židenic do centra Brna a zpět. V kilometrových kolonách tak na desítky minut uvízla nejen auta, ale i městská hromadná doprava.
Plánovanou uzavírku schvaloval Krajský úřad a bylo by tak jistě správné obrátit se se svou stížností přímo na něj. Ptáte-li se ale mne, zda tuto situaci považuji za normální, odpovědi se vyhýbat nehodlám. Moravská metropole má stále velké rezervy v oblasti dopravy, respektive v průjezdnosti městem. Situaci hodně pomohlo dokončení další významné části velkého městského okruhu – Královopolského tunelu, dopravní infrastruktura je však pořád nedostatečná, což se ještě výrazněji ukazuje v okamžiku uzavření další komunikace či zmiňovaného tunelu. I údržbu či opravu komunikace je však nutno někdy provést. V tomto případě byla zvolena uzavírka v délce jednoho víkendu + jednoho pracovního dne a rozsekávat tyto práce jen na noční hodiny nebylo z technických důvodů možné. V průběhu této uzavírky totiž pokládali v tubusu A dělníci nový protiskluzový povrch. Tubus B bude čekat uzavírka v podobném rozsahu o víkendu po Velikonocích.
Viděno ze strany řidiče, stojícího hodinu v koloně aut se může zdát, že ten kdo tuto uzavírku naplánoval a schválil, byl opravdu v ten moment nepříčetný, mnohdy ale skutečně jinak, respektive rychleji, situaci řešit nelze.

Za Váš dotaz vám děkuji.
S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

St 16. 4. 2014 | Zasedání zastupitelstva - Amazon

Otázka:
Vážený pane primátore,

chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za profesionální vedení a usměrňování dnešního zasedání zastupitelstva města Brna. Jsem skutečně ráda, že primátorem našeho města jste právě Vy.

S přáním příjemných dní a pevných nervů do dalších zasedání

Eva Skrejvalová

Odpověď:
Dobrý den, paní Skrejvalová,

děkuji Vám za vyjádřenou podporu a uznání. Ve funkci primátora se setkávám mnohem častěji spíše s připomínkami, upozorněním či stížnostmi občanů, o to více si pak vážím uznání za práci, která je často náročná psychicky, fyzicky i časově, ale přesto všechno ji člověk dělá rád pro město, kde se cítí být doma, kde se narodil a kde je mu dobře.

Brněnští zastupitelé na jednání 15. dubna napočtvrté schválili prodej pozemků developerovi CTP Invest pro zamýšlený sklad internetového obchodu Amazon. Jsem tomu upřímně rád, na druhou stranu bych ještě toto rozhodnutí nepřeceňoval, neboť nás čeká řada dalších jednání. Je také otázkou, jak dopadne plánovaná aktualizace územního plánu, která je jednou z dalších podmínek pro stavbu logistického centra v průmyslové zóně Černovická terasa.

Překážky jsou vždy a všude, od politika se ale očekává, že učiní vše pro vyřešení problémů a pro město i region získá silného investora.

Za Vaše přání Vám děkuji a přeji také Vám příjemné prožití svátků jara.
S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA

primátor města Brna

Út 15. 4. 2014 | Amazon v Brně

Otázka:
Pane primátore,
proč,když se vyjadřujte v televizním vysílání k výstavbě Amazonu neřeknete také svůj přibližný odhad, že za 24 hodin tam přijede 100 tiráků a odjede 500 skříňových avií.

Odpověď:
Dobrý den, pane Lando,

každý projekt či akce má vždy svá plus i minus. Ve sdělovacích prostředcích vyjadřuji dlouhodobě a jednoznačně svůj souhlasný názor s příchodem Amazonu do Brna, nepopírám však ani negativa a problémy, které je třeba řešit, a to včetně vámi zmiňované dopravní zátěže.
Je zcela nesporné, že Amazon by dopravně zatížil především komunikaci směrem k dálnici kamiony a také v pravidelných cyklech osobními vozy v době příjezdu a odjezdu zaměstnanců. Developerská společnost CTP udává v dopravní analýze dle podkladů Amazonu zatížení osobními vozidly zaměstnanců v době odpolední špičky cca 300 vozidel za hodinu na odjezdu a cca 150 vozidel na příjezdu. Celková intenzita dopravy osobních vozidel směřujících do a z areálu se předpokládá 2000 za 24 hodin, s tím, že cca 60 % jízd by mělo být vázáno na zaměstnance ze severozápadního segmentu (Brno), cca 30 % z východního segmentu od D1, Slavkova a Šlapanic a cca 10 % z jižního segmentu od Tuřan, což zde tvoří navýšení dopravy o cca 2 %. Zatížení lehkými a těžkými nákladními automobily se po převážnou část roku předpokládá cca 140 vozidel za 24 hodin (tj. cca 3-4 příjezdy a cca 3-4 odjezdy nákladních vozidel za hodinu), v čase předvánoční špičky až 360 vozidel za 24 hodin (tj. 10 příjezdů a 10 odjezdů za hodinu). V tomto smyslu bylo provedeno i dopravní posouzení ulic Tuřanka a Řipská, ze kterého vyplynula potřeba zvýšení kapacity dotčených křižovatek, přičemž CTP byla a je připravena kritické období mezi zprovozněním Amazonu a zprovozněním nového dálničního sjezdu kompenzovat částkou ve výši 92 mil. Kč na potřebná dopravní opatření.
Vážený pane,
navzdory výše zmíněnému jsem přesvědčen, že Brno by mělo získat v době ekonomické recese tak silného investora jakým Amazon bezesporu je. V opačném případě přijde totiž nejen o investora, ale i možnost vzniku až 2000 pracovních míst v době, kdy je na Úřadu práce v Brně vedeno v evidenci přes 23tisíc nezaměstnaných, dále milionové finanční dotace do infrastruktury a zvýšení kvality životního prostředí a realizaci dálničního sjezdu pro průmyslovou zónu. A také o dobré jméno v obchodním světě, a to rozhodně není málo.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Pá 11. 4. 2014 | Vjíždění aut do Lužánek

Otázka:
Dobrý den, pane primátore,
chtěla bych se zeptat, jak je možné, že k tenisovým kurtům v Lužánkách mohou vjíždět sportovci auty, když je u vjezdu do parku jasná značka zákazu vjezdu /z ulice Lužánecká/? Jezdí kolem cvičebních strojů, kde se pohybuje spousta lidí a malých dětí, jsou tam maminky s kočárky a ti všichi si musí dávat pozor na projíždějící auta.
Myslím si, že je to docela nebezpečné, hlavně co se týká malých dětí.
Děkuji za odpověď.
S pozdravem Michalíková

Odpověď:
Dobrý den, paní Michalíková,

výjimky k vjezdu do parku v opodstatněných důvodech uděluje Veřejná zeleň města Brna. Udělované výjimky jsou dvojího druhu: dlouhodobé – zpravidla celoroční nebo krátkodobé, které platí zpravidla jeden nebo více dní.

Dlouhodobé výjimky k vjezdu do parku mají k dispozici například pracovníci veřejné zeleně, Střediska volného času Lužánky a jednotlivými výjimkami disponují také provozovatelé kurtů či Junáku.

Krátkodobé výjimky mají své opodstatnění při konkrétních událostech, jako jsou sportovní akce, dětské dny a podobně. Všechny výjimky musí však být řádně odůvodněné a nikdy se nevydávají samoúčelně. Důležité je říci, že bez povolení k vjezdu by mnohé organizace ani nemohly zajistit svůj chod, zejména kvůli zásobování, převážení vybavení a tak dále.

Pokud jde o neoprávněné vjezdy bez výjimek, podařilo se je městské policii prakticky vymýtit. Kontroly probíhají v Lužánkách v průměru přibližně každou hodinu a zapojují se do nich nejen strážníci z centra Brna, ale i z celoměstských jednotek. Jen za první tři měsíce tohoto roku se strážníci zabývali 26 případy porušení dopravního značení.

Samozřejmě není vyloučeno, že i přes četné kontroly si někteří řidiči do parku troufnou bez povolení. Pokud byste byla svědkem takového chování, obraťte se, prosím, hned na linku 156 a městská policie Váš podnět operativně prověří.

Za Váš podnět Vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA

primátor města Brna

Čt 10. 4. 2014 | parkování a průjezd ulice Traubova

Otázka:
Vážený pane primátore,

v první řadě Vám chci poděkovat za Vaši práci, kterou odvádíte.
Můj dotaz:
Chtěla bych se zeptat, zda by se nedalo lépe vyřešit parkování v ulici Traubova. Tento týden se mi při vyjíždění již třikrát stalo, že byla ulice ucpána auty v obou směrech. Když uvážím, že je dnes středa, je to jev velmi častý. Vzhledem k tomu, že je ulice slepá a je tam jen jeden jízdní pruh, pak se není čemu divit. Nejhorší je, že spousta řidičů (i mužů) neumí couvat, pokud se s takovými potkáte, je to (nejen) k vzteku. 

Když někdo hodlá zaparkovat a ani na konci ulice nenalezne místo, kde by se mohl otočit, přestože je tam vyhrazené místo se zákazem parkování (resp. předpokládám, že se jedná o místo určené k otočení), tento prostor však danému účelu nemůže sloužit,neboť jej využívají auta patřící firmám provádějícím revitalizaci). Dotyčný se vrací zpět a samozřejmě narazí na stejného zoufalce, pokud je jich více, je z toho fraška, hádka, říkejme tomu všelijak.

Situaci také komplikuje to, že na ulici Traubova parkují auta občanů, kteří zde nebydlí. Proto se domnívám, že by se mělo parkování aut v ulici omezit. Pro větší propustnost ulice Traubova by bylo vhodné povolit parkování jen obyvatelům a firmám zde sídlícím.Tak jak tomu bylo při revitalizaci ulice v roce 2012. Co si o tom myslíte?
Poprosila bych proto o sdělení, zda by takové řešení bylo možné. Předem děkuji za Váš čas.

S pozdravem a přáním slunečních jarních dní
Eliška Boková

Odpověď:
Dobrý den, paní Boková,

změněná organizace dopravy v ulici Traubova je součástí přechodných dopravních opatření spojených se stavební činností na ulici Milady Horákové. Přechodné dopravní značení na ulici Traubova bylo zde tedy umístěno z důvodu změny organizace dopravy v celé dotčené oblasti a bylo zaměřeno zejména na zachování nezbytné dopravní obsluhy území včetně co nejmenšího úbytku tolik potřebných parkovacích míst.

Odbor dopravy Magistrátu města Brna společně s Policií ČR a s Městskou policií Brno dopravní situaci v celé oblasti nyní monitoruje a bude-li oprávněný důvod, zváží potřebné změny v přechodné organizaci dopravy, což však lze činit až po určité době od zahájení opatření.

Za váš podnět a podporu Vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA

primátor města Brna

Út 8. 4. 2014 | Doprava v Brně

Otázka:
Pane primátore, bylo by vhodné, kdybyste nádraží ponechali v centru. Slyšel jsem spoustu informací o tom, jaké důvody vedou randí k prosazování odusunutí nádraží (zájmy J&T a dalších lobistů). Nechce se mi ale věřit, že by lidem na radnici skutečně bylo ukradené, že se lidem KAŽDÝ DEN prodlouží cestování. Např. já jezdím do Bystrce každý den z hlavního nádraží. Pro mě to bude znamenat, že budu denně o cca půl hodiny méně trávit čas s mými dětmi. Z toho bude nešťastná jak má manželka, tak děti. Bystrc není jedinou částí, prakticky většině (téměř všem) cewstujícím se situace zhorší. 30 minut denně je pro mou rodinu skutečně mnoho - a nejen pro mou.

Druhá věc je situace v centru. Pořád se spekuluje o výstavbě dalších parkovacích ploch. Proč? Sám z centra nejsem a nevidím důvod, proč by do nejužšího centra neměli mít povolen vjezd pouze rezidenti. Slyšel jsem o plánech některých zastupitelů o stavbe parkovacího domu za hotelem Slavia. Toto by skutečně byl po odsunu nádraží druhý nejhorší krok současné koalice.

S pozdravem
A. Vrátný

Odpověď:
Dobrý den, pane Vrátný,

není žádných pochyb o tom, že současný stav brněnského železničního uzlu nevyhovuje požadavkům moderní železniční dopravy, které se budou v návaznosti na celoevropskou podporu ekologických druhů dopravy v budoucnu ještě dále zvyšovat. Stavební stav zařízení dráhy na území města je kvůli jejich stáří již často nevyhovující a kapacitu již není možné zvyšovat. Současné hlavní nádraží je zastaralé, není plně bezbariérové, nemá dostatek parkovacích míst a přestup na dálkové autobusy je komplikovaný. Brněnský železniční uzel je proto nutné modernizovat, o čemž se vedou debaty již řadu let. Sporným bodem modernizace tak zůstává zejména poloha nového hlavního nádraží.
Hlavním investorem přestavby železničního uzlu v Brně je ale stát, zastoupený Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), příslušnou součinnost poskytuje také město Brno a Jihomoravský kraj. SŽDC cca před dvěma lety zadala vypracování studie, která má dopracovat dvě varianty projektu, a to s nádražím v poloze u řeky Svratky („nádraží u řeky“), kterou podporuje město Brno a Jihomoravský kraj, s nádražím v poloze pod Petrovem, kterou podporuje občanská koalice Nádraží v centru. Cílem dopracování je upravit projekty na srovnatelnou úroveň tak, aby mohly být odpovědně porovnány a vyhodnoceny. Výsledky této studie budou brzy známy a jsem přesvědčen, že Brno by mělo respektovat tento výsledek porovnání, ať už dopadne jakkoliv. Za podstatnější totiž považuji to, aby už konečně padlo definitivní rozhodnutí a nové brněnské nádraží přestalo být virtuální realitou, ale stalo se skutečností.
Parkování nejen v centru města Brna představuje také velký problém současnosti. Dostatečné parkovací kapacity tak v souvislosti s masivním nárůstem automobilové dopravy chybí v historickém centru města, v ulicích i na sídlištích, neboť dávno pryč je doba, kdy auto měla jedna rodina z deseti. Prakticky je nemožné hermeticky uzavřít vjezd do města, řešením není ani vjezd pouze pro rezidenty, neboť musí fungovat také zásobování a ostatní služby. Osobně tak zastávám názor, že auta patří pod zem či nad zem, tedy do podzemních či nadzemních garáží, a ulice mají sloužit hlavně lidem. V prosinci loňského roku tak byly dostavěny podzemní garáže soukromého investora u Janáčkova divadla, ve zkušebním provozu je nyní parkovací dům na Kopečné, za pár měsíců začne výstavba parkovacího domu na ulici Panenská, stejně jako 1. etapa výstavby Janáčkova kulturního centra v podobě podzemních garáží (za vámi zmiňovaným hotelem Slavia). Příznivci opery si zatím ale budou muset počkat, neboť na miliardovou investici město skutečně nemá v současné době finanční prostředky a projekt odstartuje tedy výstavbou podzemního parkovacího domu s kapacitou 192 míst a na nich následně může vyrůst třeba zmíněný tolik potřebný koncertní sál. V případě, že se již tento projekt nedočká žádného zdržení, tak by podzemní garáže zde mohly být dokončeny na podzim roku 2015.

Za Váš dotaz Vám děkuji.
S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA

Po 7. 4. 2014 | amazon

Otázka:
dobry den pane primatore, myslete prosim na lidi! prectete si nedavny clanek, jak lide umiraji kvuli znecistenemu ovzdusi! zony do kterych prijizdi kamiony se v civilizovanych zemich nestavi v blizkosti mest a ve mestech. zkuste se lidsky nad tim zamyslet z pohledu cloveka co ma deti a nechce, aby se mu dusily smogem. v Brne se posledni roky neda dychat!a nebyvalo tomu tak....zjistila to i mereni zahranicnich odborniku. proc vyhanite lidi z brna? k cemu budou pracovni mista, kdyz se lide budou radeji stehovat pryc anebo budou nemocni, neschopni pracovat......penize prece nejsou vse, proc clovek zije. nemusite mi zde odpovidat.... jen vas prosim o zamysleni.....

Odpověď:
Vážená paní Plačková,

život ve velkém městě přináší kromě nesporných výhod i rizika a zvýšená prašnost s negativním vlivem na lidské zdraví je opravdu jedním z nich. Na národní i evropské úrovni se sledují koncentrace prachových částic označovaných jako PM 10 (prachové částice frakce 10 mm) v ovzduší a pro tyto prachové částice jsou stanoveny zákonné limity i podmínky pro měření jejich koncentrace.
Co se týče ultrajemných částic, měřených dánským expertem (což bylo výrazným způsobem medializováno), nemají v legislativě ČR ani EU stanoven zákonný imisní limit, nesledují se a nejsou ani předepsány podmínky pro jejich odběr. Není také známo, zda přístroj, kterým bylo prováděno měření v ulicích města Brna, prošel srovnávacím měřením akreditované kalibrační laboratoře a tak se zveřejňují čísla, ale kontext, tedy související okolnosti chybí. Na hodnoty měřených koncentrací prachových částic má také zásadní vliv roční období, ve kterém se měření provádí, aktuální rozptylové podmínky na daném území, zejména teplotní rozvrstvení atmosféry a rychlost větru, dále způsob odběru vzorků atd., což nebylo při prezentaci naměřených dat zhodnoceno.
Nicméně nechci škodlivost prachových částic v ovzduší v Brně v žádném případě bagatelizovat. Město Brno přistoupilo již k řadě opatření, která mají zásadní vliv na kvalitu ovzduší v moravské metropoli. Jedná se například o dopravní opatření a mnohá z nich už v Brně platí: například časově omezený vjezd do centrální části města nebo omezený vjezd vozidel o tonážích 3,5 a 6,5 t (mimo MHD) na území vnitřního města. Řešením v současnosti i do budoucnosti jsou investice do MHD – např. zvýšení počtu ekologičtějších autobusů, vozů na CNG (v létě 2014 začne po Brně jezdit prvních 12 takových vozů, v plánu je nákup až stovky těchto autobusů) nebo zavedení elektrobusů. Město se také neobejde bez objízdných tras, a proto se buduje velký městský okruh a prosazuji výstavbu obchvatu R43 ve směru sever-jih. Kromě dopravních opatření má na lepší kvalitu ovzduší také vliv prosazování nízko emisní technologie u spalovacích zdrojů, podpora spalování zemního plynu místo tuhých paliv, pravidelné blokové čištění ulic nebo výsadba izolační zeleně a ozeleňování jinak nevyužívaných nezpevněných ploch. Také Teplárny Brno již dnes produkují stokrát méně prachu než dříve, což znamená, že ekonomicky může znamenat i ekologicky.
Vážená paní, ve svém emailu mne vyzýváte k zamyšlení a věřte mi, že každé rozhodnutí je o pečlivém zvažování všech pro a proti. Např. vámi zmiňovaná výstavba center mimo města zase vede k úbytku zemědělské půdy v naší zemi a tento úbytek je dle odborníků nejen alarmující, ale navíc nevratný a tak apelují na vládu, aby motivovala investory především k využívání opuštěných areálů, tzv. brownfields. Rozhodně nechci lidi z Brna vyhánět, je to krásné a bohaté město, jen je třeba pro každé rozhodnutí hledat rozumný a vyvážený kompromis. Mít práci dle mého ale představuje základní předpoklad pro fungování nejen rodiny.

Za Váš dotaz Vám děkuji.
S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Út 1. 4. 2014 | dotaz

Otázka:
Vážený pane primátore, poměrně často cestuji po republice vlakem, využívám hojně hlavní nádraží, po našem rolu. Ovšem co se tam děje, to je opravdu něco, co Brnu reklamu nedělá. Na jiných nádražích v jiných městech se s tím nesetkávám. Kolem budovy se poflakují různá individua. Obtěžují lidi, dělají špínu a nepořádek. Močí na fasádu budovy, je tam takový řekl bych chc..í koutek, potom to teče po chodníku... hrůza. 8.3. tohoto roku jsem jel vlakem do Skalice nad Svitavou. V osm hodin ráno po mě somrovala ženská cigáro, které jsem jí nedal, protože nekouřím. Když jsme se večer vraceli domů, somrovala po nás rohlík, a zase to byla ta stejná osoba, jako ráno. Takže se tam potuluje po celý den. Také se tam povalují opilci, někdy mají u sebe i bojová plemena psů, samozřejmě bez košíku. Toto opravdu v jiných městech nevidím. Již před časem jsem Vám o tom psal a vy mi odpovídal. Něco v tom smyslu, že policisté se tam pohybují i v civilu, takže si jich nevšimnu. Byl bych opravdu raději, kdyby tento prostor mělo po celý den na starosti více policistů i v uniformách. Nejen, když přijedou fans Baníku z Ostravy. a také už něco konečně prosím Vás udělejte s těmi stánkami v podchodu pod nádražím, je to opravdu strašné prostředí, kterému se rád vyhnu. Naproti nádraží konečně vyrostla docela pěkná budova, ještě zkulturnit to ostatní.

Odpověď:
Vážený pane Piskore,

také Brno se potýká s problémem bezdomovců, tedy lidí, kteří nemají domov či možnost dlouhodobě využívat nějaké přístřeší. Bezdomovectví je nejvíce patrné právě ve velkých městech a většinou je doprovázeno dalšími negativními jevy, Brno bohužel nevyjímaje. V březnu letošního roku proběhlo v Brně poslední zjišťování počtu lidí bez domova. Toto poslední sčítání přineslo údaj o téměř 2 tisícovkách lidí na ulici v moravské metropoli a bohužel znamená trojnásobný nárůst oproti rokům 2010 a 2006. Tato čísla jistě nejsou lichotivá, jsou však smutným následkem vládní politiky i ekonomické krize. Z pohledu bezpečnosti se s tou otázkou však musí vypořádat město, proto jsem o této záležitosti již hovořil s novým ředitelem Městské policie Brno JUDr. Šimkem. Na základě mého pokynu připravuje návrhy na opatření, jak zvýšit bezpečnost a pořádek v lokalitě hlavního nádraží.
Toto místo je sice i dnes denně pod drobnohledem strážníků (každý měsíc zde provedou v průměru přes 500 cílených kontrol), více strážníků jistě může jen prospět. Na okolí železničního uzlu dohlížejí namátkově i cíleně také celoměstské jednotky operativního zásahu a psovodů a Policie ČR. Do značné míry strážníkům pomáhá rovněž zmiňovaný kamerový systém. V nočních hodinách strážníci dohlížejí také na tzv. noční rozjezdy, aby probíhaly pokud možno v klidu.
Lavičky mají sloužit nejširší veřejnosti, často však slyším právě upozornění, že na nich vysedávají zejména bezdomovci. Bohužel ale nelze jakkoliv stanovit nějakou maximální dobu pro jejich užívání, je však slušné místo na lavičce nabídnout matce s dítětem, dámě či starší osobě, pokud si potřebuje odpočinout či jen tak posedět. Jakoukoli skupinu obyvatel však nelze bezdůvodně vyloučit, aby lavičky používala. Naprosto jiná situace však nastává, pokud se tito občané chovají v rozporu s veřejným pořádkem, například popíjí alkohol či znečišťují okolí. Takové jednání již je postižitelné podle § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a každý občan by se v těchto případech měl obrátit především na Městskou policii Brno a volat linku 156. Ostatně strážníci i policisté věnují dohledu nad středem města zvýšenou pozornost
Podchod u nádraží je ve správě městské společnosti Brněnské komunikace a snahou je počet zdejších stánků zredukovat. Od roku 2009 byly podány žaloby na vyklizení celkem 37 stánků v podchodu, než se ale podaří tyto prostory vyklidit, bude to ještě trvat s ohledem na to, jak byly uzavřené smlouvy před léty nastaveny. Krokem ke zlepšení stavu bude letos výměna eskalátoru u budovy ČD či podhledů, včetně zvýšení počtu kamer v daném prostoru. Ve fázi projektové přípravy je také rekonstrukce veřejných WC.
Naproti nádraží opravdu vyrostla před rokem nová funkční budova Letmo a lidé si ji oblíbili. Zkulturnit to ostatní znamená nejen upravit prostředí před hlavním nádražím a více strážníků zde, ale také nebýt lhostejný vůči vandalství či výtržnictví jiných a v případě takových poznatků ihned volat Městskou policii.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Út 1. 4. 2014 | amazon

Otázka:
jakto, že jste neprosadil u Vašich zastupitelů,
co jste sliboval při hlasování amazonu !!
Tím Vaše strana u nás ztratila důvěru a
přijdete o 4 hlasy
děkujeme

Odpověď:
Vážený pane Navrátile,

s posledním rozhodnutím zastupitelů (18. března 2014) ve věci možného příchodu společnosti Amazon se osobně neztotožňuji. Rozhodnutí však musím respektovat, tím ale tato záležitost pro mě rozhodně nekončí. Jsem totiž přesvědčen, že 23 tisíc nezaměstnaných Brňanů je pádným důvodem vrátit se znovu k jednacímu stolu, což se už i stalo.
V průběhu několika posledních měsíců se podařilo vyjednat výhodné podmínky pro město a najít také řešení pro již vyřčené otázky či výhrady v této záležitosti. Ve středu 26. března Rada města Brna vzala na vědomí Harmonogram dokončení procesu pořizování změny Územního plánu města Brna (týká se regulativů dotčených pozemků) a tento harmonogram bude kromě jiného součástí materiálu, který obdrží zastupitelé na další jednání Zastupitelstva města Brna. Znovu se tak tato otázka bude projednávat na zastupitelstvu 15. dubna.
Hlasování na březnovém zasedání ZMB jasně ukázalo, že pouze výrazná menšina zastupitelů říká jasné „NE“. Pevně tak věřím, že vypořádání otázky regulativů pro danou oblast bude pádným argumentem pro změnu postoje těch kolegů, kteří se hlasování zdrželi nebo nehlasovali vůbec.
Ale zpět k vašemu dotazu. Mandát člena zastupitelstva získávají zastupitelé ve volbách (nikoliv tedy od primátora) a na začátku prvního zasedání zastupitelstva skládají slib, ve kterém se mimo jiné zavazují, že budou svou funkci vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů. Člen zastupitelstva vykonává tak svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a dle Zákona o obcích není přitom vázán žádnými příkazy.
Před březnovým jednáním Zastupitelstva města Brna přijal Městský výkonný výbor ČSSD Brno-město usnesení, ve kterém uložil v souladu s programovými dokumenty ČSSD zastupitelům města Brna za ČSSD podpořit takové usnesení, které bude znamenat zvýšení zaměstnanosti a výraznou investici ve statutárním městě Brně. Postoj tří městských zastupitelů za ČSSD, kteří současně jsou zastupiteli v MČ Slatina, a kteří nehlasovali pro Amazon, tak chápu, neboť usnesení MěVV nemůže jakkoliv nahrazovat zákon. Ani nemoc (teď mám na mysli tři zbývající nepřítomné zastupitele na jednání) si bohužel nevybírá.
Osobně udělám maximum pro to, aby Amazon své logistické centrum nakonec skutečně postavil ve městě Brně a široká podpora zaznívá i z ČSSD. Doporučuji Vám sledovat pozorně jednání o Amazonu (včetně on-line přenosu ze zastupitelstva), neboť jen tak můžete vidět, kdo říká v Brně nahlas „Ano“ Amazonu, ale ve skutečnosti hlasuje proti a své politické ambice tak upřednostňuje před zájmy města a občanů. Mít práci já totiž považuji za základ nejen pro fungování rodiny.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Rychlá navigace