Kanál novinek Romanonderka.cz

Ptali jste se

 

Vyhledávání

Po 30. 6. 2014 | Rekonstrukce ulic Horova-Minská

Otázka:
Dobrý den, pane primátore. Chtěla jsem se zeptat,v jakém stádiu je příprava opravy ulic Horova a Minská. Bude se opravovat ještě letos. Děkuji za odpověd

Odpověď:
Vážená paní Vítková,

není žádným tajemstvím, že ulice Horova a Minská jsou již několik let ve špatném technickém stavu a tramvaje zde musí jezdit doslova krokem. Město Brno proto připravuje jejich komplexní rekonstrukci, zahrnující opravu kanalizace, vodovodu, tramvajové trati a vozovky, včetně sadových úprav.
V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele této stavby. Výběrové řízení u této významné nadlimitní veřejné zakázky je prováděno v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách formou užšího řízení. Při posuzování kvalifikace uchazečů o veřejnou zakázku byly některé podklady v zaslaných žádostech o účast nepřesné, proto si komise pro posouzení kvalifikací v souladu se zákonem vyžádala jejich objasnění a doplňování. Vzhledem k nezbytným lhůtám pro doplnění se výběr zhotovitele stavby prodloužil oproti předpokládanému harmonogramu cca o 2 měsíce. Ukončení výběrového řízení se předpokládá v tomto okamžiku tedy v polovině listopadu 2014 a zahájení stavebních prací v prosinci 2014. Předpokládaná lhůta výstavby je 16 měsíců. Pokud se tedy začne ještě letos opravovat, bude to v návaznosti na možnosti počasí víceméně jen o přípravě staveniště, v roce 2015 by se stavební práce měly ale rozjet již naplno.

Za Váš dotaz Vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 23. 6. 2014 | TSB a.s

Otázka:
Vážený pane primátore,
Společnost TSB se mi na základě mé stížnosti Vàm konečně ozvala. Nicméně údaje se nezaklàdají na pravdě. Poslali na mě právníka společnosti,který mi vyhrožuje dost neadekvátním způsobem. Vzhledem k tomu,že jste člověk na pravém místě!Prosím o pomoc. Jsem samoživitelka dvou dcer a díky prapodivným praktikám jsem se dostala až na dno.Tato společnost mi zničila život. V neposlední řadě požadované dokumenty stále nemám.Jen výhružky od právníka. Prosím o pomoc!

Odpověď:
Dobrý den, paní Nuredini,

v minulých dnech/týdnech jste se na mne obrátila s několika dotazy a prosbou, které se týkaly zejména vašeho pracovního poměru u městské společnosti Technické sítě Brno. O celý případ jsem se zajímal, informaci jsem předal také Ing. Robertu Kotzianovi, 1. náměstkovi primátora města Brna, v jehož působnosti je oblast technická, tedy zabezpečování konkrétních úkolů se zaměřením na investiční výstavbu, technické sítě, městskou informatiku a dopravu.

Vedením společnosti TSB jsem byl ubezpečen, že všechny Vámi požadované dokumenty Vám byly již odeslány a dle sdělení České pošty Vám byla zásilka doručena 4. června.
Chápu, že zřejmě v důsledku ztráty zaměstnání zažíváte ve svém osobním životě ne příliš radostné období. Život mě ale naučil, že nakonec každá zkušenost, i ta negativní, je cenná a jak se říká, zkušenost je dobrá škola, jen „školné bývá někdy příliš vysoké“.
Osobně zastávám názor, aby zejména odbornost a praxe hrály hlavní roli při přijímání nových zaměstnanců. Současně nelze ale popřít, že důležité v závislosti na dané funkci jsou také například osobnostní předpoklady i manažerské schopnosti.

Děkuji Vám za důvěru i uznání mé práce pro město Brno, velmi si toho vážím.

S pozdravem a přáním hodně štěstí

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Pá 20. 6. 2014 | Bezdomovci u Hlavního nádraží

Otázka:
Vážený pane,
už jsem Vám jednou psal ohledně prostředí kolem Hlavního nádraží v Brně.Týká se to potulujících se bezdomovců. Bohužel, stačí se projít po nástupištích tramvají a na lavičkách se povalují tyto osoby stále.V mnoha případech je u laviček špína, výkaly apod. Je to normální stav?????

Odpověď:
Dobrý den, pane Vítku,
zcela s vámi souhlasím a rozhodně tento stav nepovažuji za normální.

Ani zdaleka nejsem spokojen se stavem čistoty a bezpečnosti v okolí hlavního nádraží, které by mělo být vstupní branou do moravské metropole. Z praxe však vím, že finančních prostředků na úklid je vynakládáno vcelku dost, vždy je však co zlepšovat. Osobně ale vidím rezervy také v české mentalitě a přístupu konkrétních občanů.

Situací kolem hlavního nádraží, tedy zejména čistotou a pořádkem, se zabývám opakovaně s cílem zajistit důstojnou úroveň místa, kudy denně prochází stovky i tisíce občanů a návštěvníků města. Uvědomuji si, jak je to nepříjemné vůči všem slušným občanům a nedůstojné vůči návštěvníkům a turistům. Úklid a čistota ve městě Brně však není přímo v kompetenci primátora, ale příslušné městské části, v tomto případě tedy MČ Brno-střed a starosty Libora Šťástky. Rozhodně to však neznamená, že bych neusiloval ze své pozice o změnu k lepšímu!

Máte pravdu, že lavičky by měly sloužit nejširší veřejnosti. Často však slyším právě upozornění na to, že na nich vysedávají či polehávají bezdomovci. Bohužel jakkoliv nelze stanovit nějakou maximální dobu pro jejich užívání, je však slušností nabídnout místo i ostatním. Jakoukoliv skupinu obyvatel ale nelze bezdůvodně vyloučit, aby lavičky používala. Jiná situace nastává, pokud tito občané narušují veřejný pořádek, například popíjí alkohol či znečišťují okolí. Takové jednání je již postižitelné dle zákona o přestupcích a každý, kdo je svědkem takové události, by se měl obrátit na Městskou policii a volat linku 156.

Bohužel čistota či nepořádek těchto veřejných prostranství není toliko obrazem schopností úklidových firem či strážníků, ale především obrazem společnosti jako takové, jak jsem již uvedl - jednání a smýšlení konkrétních lidí, kteří jsou lhostejní ke svému okolí (nejen v ekologickém slova smyslu) a tím i ke svým spoluobčanům. A to mě mrzí a stydím se za to před návštěvníky i obyvateli našeho města stejně jako vy.

Za Váš dotaz Vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA

primátor města Brna

Po 16. 6. 2014 | Kropení ulic

Otázka:
Vážený pane primátore, můžete prosím nějak zařídit, aby v horkých dnech, které tento týden panují, kropicí vozy chladily ulice? Kdysi, za minulého režimu, si pamatuji, že se ulice kropily, ale nyní jsem kropicí vůz neviděl ani nepamatuji. Vždyť vodu by mohly nabírat z řeky zdarma. Děkuji za osvěžení ulic.

Odpověď:
Vážený pane Piskore,

v minulých dnech se léto přihlásilo plnou silnou a doslova jsme si v Brně „užívali“ tropy s teplotními rekordy. Je tak zřejmé, že každá příležitost k ochlazení je vítána. V minulosti opravdu byly kropicí vozy využívány k ochlazování ulic častěji, nicméně kropení ulic jako samostatná činnost se ukázalo jako velmi málo účinné s efektem krátkodobým až téměř mizivým.
Tento týden, tedy od 16. června, začne společnost Brněnské komunikace splachovat čistou vodou úseky silniční sítě tzv. ZÁKOSU (základního komunikačního systému v rozsahu cca 450 km vozovek, kde jsou vedeny trasy MHD). Toto opatření je prováděno prioritně za účelem snižování prašnosti v ulicích a povede mimo jiné i ke krátkodobému osvěžení vzduchu. Čištění bude prováděno v třináctidenních cyklech dvěma kropícími vozy, přičemž tyto společně denně vyčistí cca 70 km komunikací. V zájmu posílení kapacity je v současné době v běhu nákup třetího kropícího vozu v ceně 5,5 mil. Kč.
V závěru snad jen pro Vaši informaci – ani z řeky není možné odebírat vodu zcela bez omezení, jak navrhujete. Zákon o vodách (Zákon č. 254/2001) stanoví jasná pravidla pro nakládání s povrchovými a podzemními vodami, přičemž odebírat povrchovou vodu pro vlastní potřebu bez omezení je možné jen tehdy, není-li k tomu užíváno technické zařízení. Jinak řečeno, v kýblech je možné si nabrat vody v řece libovolně, pro naplnění cisteren je třeba mít povolení, aby nedošlo například k neregulovanému snižování vodní hladiny a ohrožení chovu ryb či ptactva atd. Výjimku mají samozřejmě např. jednotky Integrovaného záchranného systému apod.

Za váš dotaz vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 16. 6. 2014 | ohnostorje

Otázka:
Dobrý den chci se jen poptat jestli važně si město Brno myslí že zařazení ohnostroju v ramci ignis brunensis je na brněnské přehradě opravdu dobrý napad??Neřikám že to nevypadá v teto lokalitě krásně ale pak ty následky?? Vezmeme v potas že se na toto misto navalí spousty lidí zacpy lidí už vznikaji hodně brzy před ohnostrojem.Lide sou stale nepoučitelní a neustale na ohnostroj jezdí auti s toho podle mě vyplívá zvyšený počet policistů a další vec která mi takřka přijde k nepochopení je parkování vozu na staré dálnici vyděl opravdu někdo s radnice jak to tu pak vypadá po konci ohnostroje?? A neustale zacpy které vznikaji už na křižovatce na kubíčkové ?? Muj nazor je že nejlepší odpaliště je hrad špilberk vzhledem k tom že jde na toto místo prakticky vydět odkudkoliv a proto si myslím že není potřeba tolik policistu v terenu a ne tolik přetižená mhd...Jaký je váš nazor??

Odpověď:
Vážený pane Závodský,

letos se koná již 17. ročník soutěžní přehlídky ohňostrojů s hudbou Starobrno-Ignis Brunensis a každoroční návštěvnost ohňostrojů na Brněnské přehradě v počtu desítek tisíc velkých i malých diváků jasně svědčí o tom, že právě zde a takhle se to návštěvníkům festivalu líbí.
Festivalová soutěžní přehlídka pyromuzikálových show Starobrno-Ignis Brunensis se dnes řadí mezi nejprestižnější evropské i světové přehlídky a představuje atraktivní pozvánku k návštěvě moravské metropole i blízkého okolí. Vyžaduje však ale i profesionální zapojení všech zúčastněných složek, od Dopravního podniku města Brna přes Městskou policii, Policii ČR či úklidové služby atd. V Brně ale takové akce opravdu pořádat umíme, stačí si vzpomenout třeba na návštěvu papeže Benedikta XVI., jehož mši si v září 2009 přijelo vyslechnout na tuřanské letiště na 120 tisíc věřících.
Lidé by však jednoznačně při těchto akcích měli dát na pokyny organizátorů a především využívat při dopravě na přehradu městskou hromadnou dopravu. Rozjezdy vozidel MHD po ohňostrojích jsou skutečným koncertem dispečerů, kdy jedna tramvaj následuje druhou a v poměrně krátké době je velké množství návštěvníků přepraveno do středu města, odkud pokračují dalšími spoji. Je pochopitelné, že řada ulic v blízkosti přístaviště a okolí je z důvodu zajištění bezpečnosti chodců pro motoristy uzavřena, časově omezená dopravní opatření či omezení se pak vztahují prakticky na celou lokalitu Brněnské přehrady.
Za dobu svého působení ve funkci jsem se nesetkal s výhradami, týkajícími se kolon po ohňostrojích, ba naopak lidé oceňují jedinečnou přírodní scenérii Brněnské přehrady, dobrou organizaci, zábavu i poskytované služby. Ohňostroj nad hradem Špilberkem má jistě také svou atmosféru, proto se zde odpaluje např. novoroční ohňostroj, ale třeba i zahajovací a závěrečný nesoutěžní ohňostroj přehlídky Starobrno-Ignis Brunensis.

Za váš podnět vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

St 11. 6. 2014 | Fotbal i hokej mohou být za Lužánkami zároveň

Otázka:
Dobrý den, pane Onderko, jak čtu tak stavbě kromě peněz už asi nic nebrání. Než se spoléhat na stát napadlo vás se poohlédnout v zahraničí jestli by se tam nenašli peníze. Vím že je to o penězích, ale když se podívam do historie, tak kapacita pro fotbal jedině 50 tis a pro Kometu min. 20 tis. I vyší by určitě dokázala vyprodat. Idealní by bylo prodat fotbalový klub s podmínkou s postavení stadionu. V Rusku je přece dost dolarů. U nás v práci se pořád vyrábí zdravotní technika do Ruska nebo SA. Děkuji za odpověď

Odpověď:
Vážený pane Žemlo,

město Brno má skutečně již k dispozici závěry studie, která prověřovala zejména kapacitní a dopravní možnosti sportovně – zábavního areálu Ponava, známého spíše jako stadiony za Lužánkami. Podlé této studie areál za Lužánkami obří sportoviště zvládne, posouzení dopravních intenzit počítá však s časovým horizontem roku 2030 a předpokládá kromě jiného realizaci Velkého městského okruhu Tomkovo náměstí, vazbu na stávající Velký městský okruh Husovický tunel a Velký městský okruh Rokytova. Autoři studie vypočítali také potřebné počty parkovacích míst pro různé varianty i pro scénář, kdy by se akce konaly současně na všech čtyřech sportovištích (fotbal – 30 tis., víceúčelová hala – 14 tis., plavecký stadion 550, akvapark – 1750).
Fanouškům i mně se tato myšlenka návratu za Lužánky líbí, neboť i já jsem zažil nejlepší léta brněnského sportu právě zde. Finanční náročnost projektu v řádu několika miliard korun je pro samotné město ale nezvládnutelným soustem. Vždy jsem proto zastával myšlenku jediné cesty prostřednictvím vícezdrojového financování, tedy za účasti státu, kraje, města a případně i soukromého investora. Váš návrh prodat např. fotbalový či hokejový klub s podmínkou postavení stadionu však není řešením, neboť vlastníkem klubů není město.

I tak Vám za podnět děkuji, je vidět, že vám budoucnost brněnského sportu rozhodně není lhostejná a to se cení.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

St 11. 6. 2014 | komun.odpad a adresa Husova 5

Otázka:
Dobrý den, musí lidé s adresou Husova 5 také platit? a nezvažujete když je někdo v takové situaci zdarma využití knihovny a kopírky popř. jiné když už se jim nevede? děkuji s pozdravem hezkého pracovního dne obyčejný brńák který narozdíl od Vás jezdí šalinou- nemá řidiče, nemá na vylebení domu než se nastěhuje neměl nikdy nadstandartně placenou práci ale také pracoval a snažil se odjakživa už coby dítě školou povinné děkuji NJ.

Odpověď:
Vážená paní,

od placení poplatkové povinnosti za svoz odpadu jsou v Brně osvobozeni nejen vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, kteří současně mají trvalý pobyt na území města, ale také třetí a další děti, které žijí ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci a nezletilé děti, které jsou např. umístěny v ústavech či jiném obdobném zařízení. Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Brna jsou také od roku 2003 od poplatku osvobozeny osoby, hlášené na úřední adrese.
Pomocí osobám v sociální nouzi se zabývá Oddělení sociální prevence a pomoci Odboru sociální péče Magistrátu města Brna. Ve vztahu k potřebným občanům svou práci zaměřuje na bazální sociální péči (zajištění základních životních potřeb – tedy např. ošacení, strava, hygiena atd.), poradenskou činnost (např. vyřizování dokladů, důchodů atd.) a činnost sociálně terapeutickou. V nabídce současných služeb systémově nabídka využití kopírky zdarma apod. sice není, v případě potřeby se ale úředníci snaží klientovi vždy v maximální možné míře vyhovět a pomoci.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka MBA
primátor města Brna

Po 2. 6. 2014 | setkání

Otázka:
Vážený pane primátore,můžete mi laskavě sdělit,proč není možné se s Vámi sejít osobně?Několikrát jsem se snažila domluvit schůzku s Vaší sekretářkou.KDY tedy udílíte audienci pro obyčejného občana,který Vám chce říci,jak špatně hospodaří bytový odbor MČ Brno-střed?Velmi ráda bych s Vámi o celé věci pohovořila.Protože takový nepořádek,jaký je na MČ Brno-střed,jsem nikde neviděla a o něčem podobném ani neslyšela,opravdu.A také chci,aby všichni ti,kteří mají s úředníky na byt.odboru této městské části stejnou zkušenost,reagovali.Proto Vás veřejně žádám o setkání.Křížová

Odpověď:
Vážená paní Křížová,

každý den se setkávám s občany města Brna – na akcích, schůzkách či jednáních, ale také v obchodě či parku, neboť kromě funkce primátora žiji i běžným životem občana tohoto města. Můj pracovní diář je zpravidla vždy na další 2-3 týdny beznadějně obsazen termíny jednání Rady města Brna, Zastupitelstva města Brna či již sjednanými schůzkami, oficiálními návštěvami a akcemi.
Jak jsem uvedl v úvodu, s občany města Brna se setkávám pravidelně a mají k tomu celou řadu příležitostí, mimo jiné třeba také na jednání Zastupitelstva města Brna, kdy vždy od 8,30 do 9,00 hodin může vystoupit každý občan Brna a vyjádřit svůj názor či podnět. Z ryze praktických důvodů však v případech, když někdo chce se mnou hovořit osobně, upřednostňuji spíše písemný kontakt. Je to totiž mnohem rychlejší a efektivnější cesta, jak případný problém vyřešit. Rád se s Vámi jistě setkám případně i osobně, je však otázkou, zda je zmiňovaný problém vůbec v mé kompetenci řešit a vyřešit. Lidé se totiž mnohdy mylně domnívají například že primátor je nadřízený starostům městských částí a přisuzují mi tak neomezené pravomoci.
Setkat se tedy jistě můžeme, daleko lepší ale bude, pokud mi uváděné problémy konkrétně popíšete. Celou záležitost pak nechám prověřit a obdržíte písemnou odpověď o postupu ve věci či výsledky šetření. Může nastat ale i situace, že Vás budu muset odkázat přímo na starostu MČ Brno-střed Libora Šťástku. Pokud se totiž jedná o problémy Bytového odboru MČ Brno-střed, problémem by se zřejmě měla zabývat Rada MČ Brno-střed, případně Zastupitelstvo MČ Brno-střed, to vše lze ale zjistit až z popsaného problému.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 2. 6. 2014 | doporučený dopis

Otázka:
Dobrý den pane primátore,25.4.2014 jsem Vám poslala doporučený dopis.Jeho obsahem byla fakta naprosto neprofesionálního vedení brněnské Zoo.Jako poplatník daní se ptám - bude se tato situace nějak řešit?Zatím jsem nedostala žádnou odpověď.
S pozdravem Jana Hirschová

Odpověď:
Dobrý den, paní Hirschová,

Váš doporučený dopis jsem koncem měsíce dubna v pořádku obdržel a postoupil jsem jej k vyřízení resortnímu náměstkovi Mackovi, který má brněnskou zoologickou zahradu na starost. Předpokládám, že v těchto dnech jste již obdržela rozsáhlou odpověď na svůj podnět, tak jak jsem byl informován.
Lední medvíďata Kometa a Nanuk přirostla nejen návštěvníkům zahrady ale všem občanům Brna skutečně k srdci, ostatně stejně jako před lety Tom a Bill. Představují radostné výsledky chovatelské práce v Zoo Brno, které se prakticky promítají například i do vyšší návštěvnosti.
Přesun lední medvědice Kometa do Rostova na Donu bych rozhodně neoznačoval za problematický, jak zaznělo v reportáži pořadu Očima Josefa Klímy, kterého si mimochodem velmi vážím. Jedná se spíše o mnohem složitější záležitost, než kterou lze lidem neznalým věci vysvětlit v pěti minutové reportáži.
Zoo Brno je dlouhodobým členem organizace EAZA a je současně také členem EARAZA. Spolupracuje tak s koordinátory těchto organizací a jak už to chodí, někdy je spolupráce velmi dobrá, jindy složitější. Zahrada může být členem více asociací a je tedy vázána dodržováním podmínek členství na více místech, v každém případě je vždy maximální snaha o dohodu a kompromis.
Závěrem bych Vás chtěl ubezpečit, že město Brno v roli zřizovatele zoologické zahrady má radost z úspěchů, kterých dosáhla v chovu nejen ledních medvědů, ale současně si je vědomo odpovědnosti za rozvoj a pověst Zoo Brno, která v loňském roce oslavila 60. narozeniny a nabízí generacím Brňanů jedinečnou příležitost setkat se s cca patnácti stovkami zvířat přibližně 300 druhů.

Za Váš zájem o brněnskou zoologickou zahradu Vám děkuji, stejně jako podnět.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Rychlá navigace