Kanál novinek Romanonderka.cz

Ptali jste se

 

Vyhledávání

Čt 22. 5. 2014 | Stížnost

Otázka:
Dobrý den pane Onderko.Včera jsem byl platit popelnice a jaké bylo mé překvapení , že nemohu platit kartou.Myslím si , že 25 let po revoluci státní sektor není malý soukromník , který nemůže brát karty. Přeji Vám pane Primátore hezký den. S pozdravem Tomáš Svoboda občan města Brna

Odpověď:
Vážený pane Svobodo,

Váš podnět, za který Vám děkuji, prověřuje město nejen z pohledu logistického umístění terminálu (v určitém období v roce je otevřeno až 9 pokladních míst), z pohledu potřebného obratu (v druhé půli kalendářního roku jsou výběry na poplatku na pokladně řádově v tisícikorunách, přičemž zdaleka ne všichni plátci na pokladně chtějí platit kartou), ale zejména z pohledu daňového řádu, podle kterého se správa poplatku, jakož i jeho placení řídí. Místní poplatek je daní a při jeho správě musí správce postupovat v souladu se zásadami řádného hospodáře a dobré správy.

Pro bližší vysvětlení: při platbě platební kartou nepřijde částka na účet správce daně v plné výši (poplatky bance), tzn. že by město muselo dotovat/dorovnávat daně poplatníkům, a to v momentě přijetí platby od každé transakce, aby předpis u jednotlivých poplatníků se rovnal úhradě. V podstatě by město samo sobě plnilo příjmovou částku rozpočtu. Tím by magistrát města Brna, jako správce daně, porušil zásady daňového řízení, tedy zásady dobré správy a řádného hospodáře. Praxe finančních úřadů je taková, že úhradu daní není možné nikde provést platební kartou. „Obchodník“ může navýšit cenu služby či zboží o poplatky, které požaduje banka za zřízení/zapůjčení platebního terminálu, a tak ho poskytnutá služba nestojí žádné náklady.

Z těchto důvodů je tedy možné uhradit poplatkovou povinnost za svoz odpadu buď na pokladních místech, poštovní poukázkou s předtištěným číslem účtu nebo nejpohodlněji bezhotovostním převodem z účtu na účet. Pokladní místa jsou pak primárně určena pro platbu v hotovosti pro ty občany, kteří účet zřízený nemají.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Čt 22. 5. 2014 | Digitální povodňový plán

Otázka:
Dobrý den pane primátore,
bydlím v Maloměřicích v záplavovém území a chtěl jsem se podívat na digitální povodňový plán města. Bohužel jsem žádný nenašel. Dříve jsem totiž bydlel v Kyjově, kde mají povodňový plán perfektně zpracovaný. Mohl jsem se tam podívat na stav hladiny vody i srážek, dokonce tam bylo popsáno i jak se zachovat v případě povodně. Velice mě překvapilo, že tak velké město jako Brno podobný plán nemá. Jestli jsem ale jen špatně hledal a Brno podobným digitálním plánem disponuje, tak se omlouvám.
S pozdravem

Petr Toufar

Odpověď:
Dobrý den, pane Toufare,

statutární město Brno nemá zpracovaný digitální povodňový plán. Pro území celého města Brna je zpracovaný povodňový plán v souladu s ust. § 79 zákona č. 254/2001S., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a je veřejně přístupný na internetových stránkách města Brna, pod Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB, v části – dokumenty. Dále pro jednotlivé městské části jsou zpracovány konkrétní povodňové plány městských částí, v tomto případě má Městská část Brno – Maloměřice a Obřany zpracovaný samostatný povodňový plán, který je k dispozici na úřadě. Veškeré údaje o průtocích ve vodním toku jsou veřejně přístupné např. na internetových stránkách Povodí Moravy v rubrice hydrologická situace (www.pmo.cz) nebo Českého hydrometeorologického ústavu (www.chmi.cz).

Za Váš dotaz Vám děkuji.
S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Rychlá navigace