Kanál novinek Romanonderka.cz

Ptali jste se

Čt 31. 1. 2013 | Nesmyslné změny v dopravě

Otázka:
Dobrý den pane Primátore.
Myslíte vážně svůj výrok "Jsem si plně vědom toho, že noční spoje jsou využívány také lidmi, kteří pracují v nepřetržitých provozech, i když představují jen malou početní skupinu v poměru k ostatním cestujícím, kteří se vrací domů převážně ze společenských akcí." ?? Pro vás je samozřejmě důležité, aby bylo v šantánech narváno, protože se městu sype do kasičky. To vám lidé jedoucí do práce tolik nepřinesou.....
Opravdu si myslíte, že se nějak ušetří? Několikrát jsem využil noční spoje, ale jen jednou jsem si všiml, že si jízdenku označil jediný cestující. Chcete mi tedy tvrdit, že ostatní mají šalinkarty? Vy vlastně zrušíte ranní výjezdy aby se ušetřilo a zároveň nasadíte autobusy na noční linky, které jezdí jako taxi zdarma. Nikdy se mi nestalo, že bych v nočním autobusu potkal revizora. (vím že sami chodit nesmí a proto se pořádají "hurá akce" s MP, které jsou v tak mizivém počtu, že zcela postrádají jakýkoliv význam)
A to ani nemluvím o škodách způsobených opilci na vozech DP v nočních hodinách.
Proč se neprovedly změny v duchu dřívějších odjezdů na vozovnu (cca ve 21h) a tím i časnějšího nasazení nočních linek? Tou dobou už je valná většina lidí z práce doma a ti kteří chtějí jít za zábavou už jsou v centru v restauracích. No a ranní výjezdy mohly být zachovány a tím by se ulevilo lidem jedoucím do práce.
P.S. Mám pocit že se mluvilo o omezení dopravy na nejméně vytížených linkách. Nemyslím si že by linky č.1, č.8, č. 25 nebo č.26 byly tak málo vytížené před 6h ranní. Běžte si někdy stoupnout před Fn U Sv. Anny, Fn Bohunice, nem. Milosrdných Bratří nebo Dětskou nemocnici a uvidíte, kolik lidí zde i o víkendu pracuje (tam se totiž nepracuje jen od pondělí do pátku, od 6h do 14h)
Dík za nějakou reakci!

Odpověď:
Dobrý den, pane Herele,

jak jsem již odpovídal na toto téma několikrát, k úpravám jízdních řádů brněnských linek MHD došlo od 1. 1. 2013 na základě dlouhodobé analýzy a vyhodnocení provozu, a to zejména v návaznosti na nepříznivou finanční situaci města Brna. Finance – to je největší problém současnosti a městský rozpočet pro rok 2013 se sestavoval velmi složitě, neboť daňová výtěžnost města klesá a nově uzákoněné rozpočtové určení daní dále ekonomicky poškozuje moravskou metropoli.
Nechci s vámi zde polemizovat o každém výroku, který zazněl ve vašem emailu, neboť respektuji právo každého na svůj vlastní názor, i když se s ním třeba neztotožňuji. Pro město jako takové je dobře, pokud „žije“, na městskou kasu to má ale spíše nepřímý vliv v podobě míry zaměstnanosti, ale třeba také zvýšených nákladů na zajištění pořádku a bezpečnosti atd. Městská policie Brno pravidelně asistuje u nočních rozjezdů na Hlavním nádraží, stejně jako často doprovází revizory ve vozech DPMB. Pokud se jedná o dopravní obslužnost brzo ráno v nepracovních dnech, není ekonomicky možné veřejnou hromadnou dopravu vnímat jako dopravu individuální, což se prakticky promítlo v rámci nutných změn do podoby prodlouženého provozu nočních linek.
Změny v dopravě však nejsou definitivní, upravené jízdní řády a změny v organizaci dopravy budou nyní minimálně po dobu tři měsíců sledovány, vyhodnoceny a v případě potřeby také korigovány se zohledněním potřeb převažující části cestující veřejnosti.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

St 30. 1. 2013 | dotaz k propagaci kulturniho deni v Brne

Otázka:
Vážený pane primátore,

je možné, že došlo k nějakému technickému kolapsu a proto můj dotaz nebyl stále odpovězen, je možné, ale nevěřím tomu, že můj dotaz prostě ignorujete, takže to zkusím znova.

Začátkem srpna jsem si všiml, že web TIC Brno je sice ve více jazycích, ale propagaci kulturních nabídek tam opravdu moc nevidím.

Zmizel naštěstí už "velmi omluvný" text, že stránka není k dispozici s počtem lidí, kteří si tuto stránku zobrazili. Jak takový text vypadal, se můžete podívat na můj článek na blogu: http://miroslavhruska.blog.idnes.cz/c/294321/Zajimavost-Jak-Brno-umi-prezentovat-kulturni-nabidku-cizincum.html

Každopádně od onoho "zmizení" se stále nic nezměnilo, takže bych rád věděl, jakým způsobem Brno propaguje své kulturní dění na internetu a zda se situace bude měnit, tedy vylepšovat.

S pozdravem

Miroslav Hruška

Odpověď:
Dobrý den, pane Hruško,
souhlasím zcela s vámi, že v dnešním světě hraje důležitou roli zejména propagace a kvalita nabízených služeb či zboží a elektronická média v tomto smyslu představují jeden z nejvýznamnějších komunikačních kanálů. Prakticky a stručně řečeno, o kom se neví, jakoby nebyl, a v této oblasti může každý svou nabídku stále zlepšovat a rozšiřovat, Turistické informační centrum města Brna (dále jen TICmB) v tomto smyslu nevyjímaje.
TICmB je příspěvková organizace, která spravuje a udržuje v současné době dvě základní webové stránky www.ticbrno.cz a www.kultura-brno.cz. Geneze dvou webů vyplývá z restrukturalizace organizace a historicky vychází z původního začlenění Turistického informačního centra (TIC) pod Brněnské kulturní centrum (BKC). Kromě toho TICmB spravuje a udržuje ještě webové stránky, vztahující se k jednotlivým projektům, např. www.brnenskevanoce.cz, www.tmavomodryfestival.cz, www.shakespearebrno.cz, www.brno16.cz nebo www.festivalvedy.cz.
Webové stránky www.ticbrno.cz mají překlad většiny textů do angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny a ruštiny a obsahují základní úvodní informace o městě Brně, aktuality a tipy, kam se v Brně podívat, informace o brněnském podzemí, službách poskytovaných TICmB a také odkaz na kulturní nabídku, který návštěvníka webu přesměruje na webové stránky www.kultura-brno.cz, které jsou musím uznat „jen“ v českém jazyce. K tomu je však třeba upřímně dodat, že TICmB ve svém rozpočtu nedisponuje dostatečným množstvím finančních prostředků, které by bylo možno použít na úhradu překladatelských služeb všech textů na webu do pěti cizích jazyků, a tak se z tohoto důvodu překládají pouze texty k nejvýznamnějším projektům a akcím. Nicméně s odkazem na připravovanou realizaci nových webových stránek již nyní lze s určitostí říci, že jedním z požadavků bude i vytvoření jednoduchého překladače ve formě cizojazyčného formuláře, který bude základní členění dat okamžitě překlápět i do cizích řečí. Tímto způsobem získá i nečesky hovořící návštěvník základní přehled o nabídce a dění v našem městě.

Vážený pane,
paralelní existence dvou hlavních webových stránek TICmB by tak měla být v letošním roce nahrazena jedním webem, prezentujícím činnosti TICmB v celé své šíři a jejich dvou hlavních částí, turistické a kulturní. Cílem sjednocení webů je zejména zpřehlednění webových stránek, rychlá orientace v jednotlivých odkazech, ale i nový atraktivní vzhled. Dále například zpřístupnění informací o turisticky zajímavých trasách, zjednodušení předprodeje vstupenek atd. Novinkou, kterou jistě uvítají mnozí organizátoři kulturně-společenských akcí ve městě je i připravovaný prostor pro jejich anonce, čímž se nový web TICmB stane jistě místem s nejširším spektrem informací o akcích a programech, které se ve městě odehrávají.

Za váš zájem a podnět vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Út 29. 1. 2013 | Busking na Masarykově ul.

Otázka:
Vážený pane primátore,
chci se zeptat na Váš názor na hudební vystoupení na ulicích /podle mého žebrání/?
Každý den na Masarykové ul. u Volksbanky několik hodin vyhrává "umělec", který má dost hlasitou aparaturu. Neustále hraje dokola stejné písničky a hlasitostí ruší pracující občany. Pracuji s klienty přímo naproti a i když máme zavřená okna, tak často klienty ani neslyším.
Pokoušeli jsme se s ním už párkrát slušně domluvit, aby šel jinam nebo ztišil, ale bezúspěšně.
Existuje nějaká možnost, aby tohle skončilo????
Děkuji za Vaše vyjádření.
S pozdravem

Odpověď:
Vážená paní Lišková,
přestože část Brňanů a návštěvníků považuje hudební produkci v centru města za příjemné zpestření, naprosto vám rozumím a chápu, že v uvedené intenzitě stálé opakování písniček se stává značně obtěžující a také limitující v práci.
Statutární město Brno přijalo v roce 2010 obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání. Doplnění této vyhlášky pak v článku 1 odst. 2 konstatuje, že „za žebrání se ve smyslu této vyhlášky nepovažuje vybírání peněz v souvislosti s pouliční uměleckou produkcí (hudební, divadelní apod.)“. Hudební produkci jako takovou tak nelze chápat jako žebrání, s výjimkou jen případů, kdy by dotyčný umělec sám aktivně vyhledával kolemjdoucí a vyžadoval od nich finanční příspěvek. Za takové situace by skutečně strážníci Městské policie Brno mohli dotyčnému udělit sankci a v případě potřeby jej i vykázat.
Hlídky strážníků mají možnost dotyčného pokutovat a vykázat také v případě, že na komunikaci odloží kufřík, klobouk, čepici a podobně, případně produkci provozuje v sedě na židli. V takovém případě se totiž jedná o přestupek proti veřejnému pořádku, tedy konkrétně neoprávněný zábor veřejného prostranství.
Osobně vám doporučuji obrátit se přímo na linku 156 nebo se svým podnětem ještě lépe přímo na služebnu revíru Střed na ulici Křenová. Zkušení strážníci působící v centru města se s hudebníky ve významné většině případů dokáží dohodnout na rozumném řešení, a to i bez sankcí, kdy umělci stráví na určitém místě například jen 20 minut a aby nevyrušovali pracující spoluobčany, přesunou se následně na místo jiné. V extrémním případě, kdy by produkce skutečně hraničila s obtěžováním okolí nebo dokonce schválnostmi, lze uvažovat také o přestupku proti občanskému soužití.

Vážená paní,
hudební produkce ve městě Brně není zakázána, několik podnětů podobného obsahu však znovu nastoluje otázku nezbytnosti regulace, například v podobě produkce bez zesilovačů atd. V současné době však možné přijetí této obecně závazné vyhlášky neprošlo ani připomínkovacím řízením jednotlivých městských částí a tak je to přece jen zatím běh na dlouhou trať bez cíle na dohled. Přesto věřím, že se vám ve spolupráci se strážníky Městské policie Brno podaří situaci v místě vašeho pracoviště přijatelně vyřešit.

Za váš dotaz a podnět vám děkuji.
S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 28. 1. 2013 | Jak jsme daleko se stavbami v Zoo Brno

Otázka:
Dobré odpoledne chci se jenom přeptat jak daleko je v zoo Brno výběhy staveb Orlů, Sambura a expozice klokanů. Další věc kdy se začne se stavbou toho parkoviště a vstupního areálu. Doslechl jsem se že zoo Brno by chtěla Tučnáky tak se ptám kdy by se se stavbou mohlo začít jak zhruba by to velká stavba byla těch tučnáku a jestly se ví kde by byla. A ještě jednou apelují na začátek výstavby nového vstupního arealu a kněmu spadající mořské akvárium se žralokem. Děkují za odpověd. Ludvík

Odpověď:
Vážený pane Ludvíku,
Vy patříte bezesporu mezi mé stálé tazatele s velkým zájmem o rozvoj naší brněnské zoo. Sdílím také vaše nadšení a zájem, na druhou stranu musím bohužel konstatovat, že se věci nehýbou kupředu tak rychle, jak bych si osobně přál a jak by si naše zahrada na Mniší hoře zasloužila. Ale pojďme konkrétně k vašim dotazům.
Expozice orlů, klokanů a africká vesnice Kalahari se začnou stavět odhadem nejdříve na podzim letošního roku, případně počátkem roku 2014, jakmile skončí zimní počasí. V současné době je na tyto investiční akce zveřejněno předběžné oznámení, následovat bude zadávací řízení, které potrvá odhadem asi 6 měsíců. Uvedené termíny budou ovšem platit jen za předpokladu, že bude vybrán zhotovitel a nikdo z ostatních zúčastněných nepodá námitku proti výběrovému řízení. Tato investiční akce (expozice orlů, klokanů, africká vesnice Samburu - Kalahari) přijde na více než padesát milionů korun, část peněz však pokryje dotace z EU.
Expozice orlů naváže na stávající výběh vlků a bobrů, bude ze speciální železné konstrukce a můžeme se zde těšit na zvířata ze severského biotopu Severní Ameriky a východní Sibiře. Kromě orlů bělohlavých zde bude také např. expozice ursonů a skunků pruhovaných.
Nový výběh pro klokany vznikne na ploše 2500 m², v prostoru mezi hlavní komunikací vedoucí od restaurace U tygra směrem nahoru a pavilonem exotických ptáků. Pro návštěvníky bude jistě atraktivní tím, že bude průchozí a určitě také potěší vyhlídková plošina, dobrodružná stezka nebo aboriginské skalní malby.
Nová exotická zvířata, jako jsou lemuři, plameňáci a vzácní afričtí ptáci najdou domov v expozici africké vesnice Samburu. V horní části zoo, na vyhlídce u výběhu Safari vznikne také komplex větších afrických chýší, které by měly být živým skanzenem z oblasti Kalahari. Vedení brněnské zoo má také představu, že v budoucnosti by součástí této expozice mohli být i tučňáci.
Již několik let je také v plánu výstavba nového vstupního areálu Zoologické zahrady Brno včetně parkoviště pro návštěvníky. Nedostatek parkovacích míst je objektivně vnímán jako nejpalčivější problém z hlediska vybavenosti pro návštěvníky. Pro úplné funkční využití parkoviště je nutné vybudovat i navazující návštěvnickou vybavenost s pokladnami a sociálním zařízením. Nový vstup se skutečně začne stavět, ale ve skromnější podobě, než byl původní předpoklad. Z plánovaných 300 míst pro osobní auta nakonec bude „jen“ 69, z 8 pro autobusy zůstávají 3. Bohužel se zatím tento projekt bude muset obejít i bez akvária pro žraloky. Zejména protesty místních obyvatel, spojené s průtahy řízení způsobily, že v evropských fondech na konci dotačního období zbylo již méně peněz. Vedení města se však původního projektu zcela nevzdává, další části vstupního areálu je totiž možné dostavět postupně, ale v každém případě je nejvyšší čas minimálně začít. Investorsky výstavbu vstupního areálu připravuje přímo zoo, v současné době řeší územní rozhodnutí a termín skutečného zahájení stavebních prací se odhaduje v tomto okamžiku jen stěží, nejspíše v druhé polovině roku 2014.

Za váš dotaz vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 28. 1. 2013 | Reakce na Vaši odpověď paní Bednaříkové

Otázka:
Kolik stojí doprava diváků na čtyři ohňostroje na Brněnské přehradě? Je to formulováno přesně?
Děkuji Vám za odpověď!

Odpověď:
Dobrý den, pane Poláčku,
statutární město Brno uzavřelo s Dopravním podnikem města Brna, a.s. v prosinci roku 2009 Smlouvu o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících na období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2024. Účelem této smlouvy je vymezení vzájemných vztahů mezi městem, tedy objednatelem, a dopravcem, tedy DMPB, a.s, jakožto provozovatelem pravidelné trolejbusové, autobusové, tramvajové a vnitrozemské vodní dopravy.
Statutární město Brno deklaruje v této smlouvě svůj zájem na dlouhodobém a stabilním zajištění závazku veřejné služby, a to konkrétně kvalitní dopravní obslužnosti ve vymezené územní oblasti s tím, že je připraveno v souvislosti s plněním tohoto závazku hradit DPMB, a.s. každý rok kompenzaci, která mu vznikne plněním závazku veřejné služby jako celek.

Vážený pane,
svůj konkrétní dotaz na cenu dopravy diváků na čtyři ohňostroje na Brněnské přehradě tedy adresujte, prosím, přímo na Dopravní podnik města Brna, a.s., který vám cenu může vykalkulovat na základě všech nákladů (počty nasazených vozů, mzdy, energie atd.), ale i odhadovaných příjmů v podobě jízdného.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

St 23. 1. 2013 | V čem je Brno nejlepší

Otázka:
Nemám už dotaz, jen jsem si konečně přečetl vaši odpověď na můj tehdejší dotaz v čemže je Brno nejlepší. Osobně mám dost sebevědomí abych pomýšlel na to, že bych mohl žít někde, kde se dokáží porovnat se světovými velkoměsty. Ani si nemyslím, že by to třeba nemohlo být i v Brně. Ale s odpovědí jako je ta vaše, a s vedením jako jste vy, bude opravdu akorát velké hovno. Díky.

Odpověď:
Dobrý den, pane Bartoši,

jsem opravdu rád, že jste si po třech měsících našel čas přečíst si mou odpověď na váš email. K vaší reakci mám jen jednu poznámku: „kritika druhých (vulgární a urážlivý podtext přitom nechávám zcela stranou) není zárukou vlastní dokonalosti“.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 21. 1. 2013 | Prezidentská volba

Otázka:
Dobrý den pane primátore. Rád bych se Vás zeptal na Váš soukromý názor k druhému kolu prezidentských voleb. Kdo z dvou finálních kandidátu bude pro Českou republiku lepšim prezidentem?
Děkuji za odpověď a přeji hezký den

Odpověď:
Vážený pane Navrátile,
můj hlas v přímé volbě prezidenta České republiky bude patřit Miloši Zemanovi, kterého považuji za významnou osobnost a důstojného reprezentanta České republiky.
Osobně si jako Brňan neumím představit, že bych podporoval na hrad místopředsedu současné vlády, která svým rozhodováním naše město připravila jen díky novele zákona o rozpočtovém určení daní o stovky milionů korun.
Je třeba také vnímat další politické konsekvence: případné zvolení Karla Schwarzenberga prezidentem ČR znamená totiž politické posílení Miroslava Kalouska.

Roman Onderka
primátor města Brna

Po 21. 1. 2013 | dotaz

Otázka:
Pane primátore,dopravní podnik odůvodňuje změny v MHD ,tím,že chybí v rozpočtu 50mil Kč.Můj dotaz zní:Kolik město Brno zaplatí za všechny ohňostroje během roku a jiné kratochvíle?Vycházím z logiky domácí hospodyně - je-li rodinný rozpočet v krizi,škrtám nejprve zábavu a teprve potom omezuji finance na provoz vozu. Děkuji za odpověď Marie Bednaříková

Odpověď:
Vážená paní Bednaříková,
na vaši poměrně jednoduchou otázku kolik město Brno zaplatí za všechny ohňostroje během roku neexistuje jednoznačná odpověď, neboť sama otázka je přinejmenším nepřesně formulována.
Statutární město Brno každoročně poskytuje určitý objem finančních prostředků na propagaci města v rámci významných akcí a událostí, např. u příležitosti konání GP Brno silničních motocyklů nebo vámi zmíněných akcí – Novoroční Brno, Festival Brno – město uprostřed Evropy a Ignis Brunensis či Brněnské vánoce na radnici, součástí kterých bývá také ohňostroj. Statutární město Brno ale v rámci propagace města finančně podporuje program dané akce jako celek a nelze tudíž přesně říci, kolik peněz jde na „kratochvíle v podobě konkrétního ohňostroje“.
Pokud mám pro ilustraci uvést zcela konkrétní příklad, vrátím se k poslední uskutečněné akci, kterou bylo Novoroční Brno PF 2013. Na Nový rok 2013 se v našem městě uskutečnila celá řada akcí: Novoroční jízda cyklistů Brnem, žesťový koncert z věže Staré radnice, za zvýhodněné vstupné programy v Labyrintu pod Zelným trhem a na Hvězdárně a planetáriu Brno a vše bylo završeno večerním novoročním ohňostrojem nad hradem Špilberk za doprovodu hudby na rádiu Kiss Hády. V tomto případě statutární město Brno v rámci propagace města podpořilo pořadatele celého projektu finanční částkou ve výši 500 tisíc Kč (bez DPH). Stejným způsobem pak město podporuje další projekty, jejichž součástí bývá někdy také ohňostroj.

Vážená paní,
Váš dotaz na cenu ohňostrojů vychází jak sama uvádíte z logiky domácí hospodyně a považujete za správné v rámci úsporných opatření mezi prvními škrtat zábavu a teprve potom omezovat financování vozu atd. Ačkoliv ke škrtům v této oblasti došlo také, nemohu s vámi v této věci souhlasit. Proč? Pokud si totiž jako domácí hospodyně koupíte např. slepice (vycházím z vašeho příkladu), musíte nejdříve také investovat, aby se vám následně vynaložené prostředky v podobě vajec či masa vrátily zpět.
Festivaly či akce na na Automotodromu lákají tradičně do města stovky a tisíce návštěvníků, kteří zde využívají nabídek restaurací, obchodů, divadel či kulturních památek a co je důležité, utrácí zde své peníze, tedy produkují zisk. Je to velmi zásadní nejen pro život města samého, ale také to má přímý vliv např. na míru nezaměstnanosti a zájem dalších investorů. A to přece není od věci!

Za váš dotaz vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 21. 1. 2013 | Doprava IDS JMK na letiště v Brně -Tuřanech.

Otázka:
Do práce na letiště jezdím o víkendech již léta. Trvalo mi to letos, když jsem jel z Rajhradíc na 06:00 hod.= 48 minut (14 km). V r.2013 to bude 88 minut a navíc se dostanu do hotovosti až v 06:27 hod. Večer po službě, po 19:00 hod. trvala cesta 48 minut a v r. 2013 to bude neuvěřitelných 168 minut. Tomu říkáte IDS JMK? INTEGROVANÝ = navazující a né ujíždějící. ONDRIAŠ Pavel, Rajhradice

Odpověď:
Dobrý den, pane Ondriaši,
městská hromadná doprava v Brně je produktem veřejné služby, který v nadstandardu zajišťuje přepravu nejen občanů moravské metropole, ale samozřejmě i mimobrněnských. Tato doprava je financována z rozpočtu statutárního města Brna, a to pro všechny cestující.
Město Brno je jedním ze zakladatelů IDS JMK a s Jihomoravským krajem velmi úzce spolupracuje na zajišťování kvality veřejné přepravy v rámci svých finančních možností a také s ohledem na intenzitu přepravní zátěže na jednotlivých trasách.
Název IDS JMK vychází skutečně z pojmu integrovaný, ale rozhodně neznamená (a jsem si vědom toho, že tohle se vám zřejmě nebude líbit), individuální dopravní systém. Vámi kritizované spojení na letiště Brno-Tuřany a mimobrněnskou obec Rajhradice, které se ve skutečnosti oprávněně týká pouze víkendového rána, nikoliv večerního spojení, kdy se nabízí spojení stejné jako loni, odpovídá totiž poptávce cestující veřejnosti.
Závěrem bych vás přesto chtěl ubezpečit, že upravené jízdní řády a změny v organizaci dopravy budou nyní minimálně po dobu tři měsíců sledovány, vyhodnoceny a v případě potřeby také korigovány se zohledněním potřeb převažující části cestující veřejnosti. To samozřejmě platí i pro spojení s letištěm Brno - Tuřany.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 21. 1. 2013 | "Změny" v MHD

Otázka:
Dobrý den,
Nejprve bych chtěl reagovat na skutečnost zrušené linky č.13 od 1.1.2013:
Jezdil jsem po celou dobu existence této linky ze zastávky Skácelova na zastávku Buzkova a zpět, připadalo by mě logické vzhledem k avizované "náhradě" linkou č.9 bude tato odjiždět z Hl. nádraží ze stejného nástupiště, jako původní 13tka, ale místo toho musím buď přeběhnout (podběhnout) na jiné nástupiště (většinou není možné spoj stihnout a je nutno čekat na další) nebo ze stejného nástupiště - ale musím ještě jednou přestoupit ( 12 - 8 - 9).
Ale i přes můj věk (cca50let) mě tato "komedie" nedělá zatím zásadní problém - i když doba cesty se od linky 13 navýšila cca o 10minut..
Daleko horší, a prakticky neřešitelný problém je ranní doprava o víkendu na zastávku Královo pole nádraží, kterou jsem využíval téměř každý týden, a při odjezdu ze zastávky Záhřebská v cca 6:45 na první vlak 7:09 do Tišnova jsem měl další 2-3 spoje rezervu pokud by některý spoj (84, 30, a někdy i 53) nejel.
Od nového JŘ je však jediná možnost nočním spojem 6:20 na Českou, a odtud první linkou 6 a jsem v Králově poli v 7:00 !!! Pokud by se "cokoliv stalo" neexistuje už další "rezerva" !!!, .
Opakuji: i přes můj Věk(cca50let) jsem zatím schopen tuto vzdálenost do Krpole dojít za cca 25 minut - ale už jsem se též setkal s lidmi, kteří tohoto "výkonu" nejsou schopni a kromě auta, nebo taxíku se na rání vlak NEDOSTANOU.
Pevně doufám, že nynější situace je pouze politováníhodný OMYL a že v brzké době dojde k nápravě - nevidím důvod, aby linka 44 - 84 nemohla začít ráno jezdit v návaznosti na vlak do Tišnova
PS: IDS byl zaveden i z tohoto důvodu
Předem děkuji za odpověď a za vyřešení této zoufalé situace.
Tomáš Bednařík
Plovdivská Brno

Odpověď:
.

Út 15. 1. 2013 | Jižní centrum - území nikoho

Otázka:
Dobrý den,
můžete se prosím vyjádřit k tomu co hodláte dělat s nezastavěnou částí na jih od centra až po Horní Heršpice? Za dobu co jste jste ve vedení Brna se s tím stále nic neděje.
Tento krátký film vás zmiňuje http://vimeo.com/56767573
Jaký je váš názor na tento film?

Odpověď:
Dobrý den, pane Skulo,
Jižní centrum zahrnuje rozsáhlou oblast, která je dlouhodobě rezervována k dalšímu rozvoji města včetně dobudování moderní infrastruktury, služeb i dopravního spojení. Toto území ohraničené ze severu ulicemi Nové sady, Nádražní a Dornych a z jihu řekou Svratkou a nákladovým nádražím v Komárově zaujímá prostor cca 95 ha. Pokud do něj zahrneme i rozvojovou lokalitu při ulici Heršpické a tzv. zanádražní prostor v Komárově, dostaneme se k celkové ploše o výměře cca 135 ha. Pro úplnost informací ještě na úvod doplním, že v roce 1994 město Brno založilo a. s. Jižní centrum, a to právě za účelem přípravy a řízení realizace projektu Jižní centrum.
V Jižním centru pokračuje a bude i nadále pokračovat příprava rozvoje této lokality, kdy je zejména nutno v současné době zajistit vybudování páteřních komunikací, které uvolní stávající dopravně vytíženou ulici Opuštěnou a zároveň umožní vznik nových projektů. Ty by měly být zaměřeny především na bytovou výstavbu, která je v tomto území dlouhodobě preferována a která doplní existující i plánované objekty s komerčním a administrativním zaměřením. Vše by tak mělo směřovat ke vzniku multifunkční prakticky nové městské čtvrti s dostupnou přírodou v podobě nového městského parku, ale i s možnostmi sportovního a rekreačního vyžití. Přitom městský park, který je zde léta plánován jako náhrada starých kolejišť, je zásadním motivem rozvoje této lokality a jeho realizace zajistí nejen sepětí nového bydlení s přírodou a ekologicky šetrné využití pozemků zatížených v současné době drážní infrastrukturou (což znamená zejména hluk, prašnost, ale i kontaminaci půdy), ale také a zejména zkvalitnění životního prostředí ve městě Brně.

Vážený pane,
ptáte-li se mne na názor na odkazovaný film, stručně mohu uvést jen jediné: osobně jej považuji za informačně nevyvážený, neboť v řadě případů s ironickým nádechem překrucuje jednostranně skutečnosti a ignoruje fakta. Například? Vlastnictví pozemků je informace veřejně dostupná z výpisu z katastru nemovitostí a každý občan si může sám ověřit na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz, že v rámci tzv. Jižního centra jsou majoritními vlastníky pozemků tři subjekty. Jedná se o státní organizaci České dráhy (cca 30 ha), statutární město Brno (cca 20 ha) a společnost Jižní centrum Brno, a. s. (cca 15 ha). Tyto tři subjekty tedy dohromady kontrolují cca 70 % veškerých pozemků v Jižním centru, přičemž dalších cca 5 % připadá na komunikace ve vlastnictví České republiky. Soukromým vlastníkům tedy náleží v tomto území vlastnické právo k pouhé jedné čtvrtině veškerých pozemků. Z tohoto pohledu tak úplně nerozumím tvrzení v odkazovaném filmu, že není možné aktuálně zjistit, kdo tyto pozemky vlastní, stejně jako nechápu tvrzení, že tuto půdu vlastní politici napojení na ODS nebo ČSSD. Tyto výroky autora si totiž minimálně vzájemně protiřečí.
Ve filmu pak zaznívá přesvědčení, že celé Jižní centrum bude sloužit pro výstavbu kanceláří, což se nezakládá na pravdě. Město Brno již několikrát deklarovalo preferenci bytové výstavby v Jižním centru, jejímž hlavním motivem je vytvoření živoucí lokality, kde se v tomto smyslu jeví jako nejvíce atraktivní využít území u řeky Svratky v blízkosti biokoridoru s významným zastoupením zeleně. V územním plánu města Brna je již dvacet let zakotveno zásadní posílení zelených ploch v Jižním centru, ke kterému však může dojít až po odstranění železničního tělesa a uvolnění cca 20 ha ploch pro nový městský park, které jsou nyní zablokovány železnicí. Z tohoto pohledu tak rozhodně nelze dotčené území nazývat Jižním ghettem, nýbrž spíše Zeleným centrem, neboť zeleň v novém řešení této lokality je velmi dominantní.
A závěrem jen pár informací, které ve filmu zcela chybí, a mě napadá proč asi? V daném území je totiž kromě již zmíněného M-Paláce (dokončen v roce 1997) také Wannieck Gallery a Galerie Vaňkovka (2005), katastrální úřad (2006), Spielberk Office Center (2006), palác Triniti (2009), Justiční palác (2009), Tower B (2012), dále zařízení obchodu a služeb, finišuje dostavba mrakodrapu AZ Tower, začal se zde stavět komplex H-Park. Dokončuje se také pro někoho nezajímavá výstavba retenční nádrže na ulici Jeneweinově v objemu 580 milionů korun, která má za úkol regulovat průtok odpadních vod na jedné z brněnských kmenových stok a bez níž by nebylo možné stavět v Jižním centru a v některých dalších částech Brna další objekty. Vaňkovka, kterou denně navštíví desetitisíce lidí se bez nadsázky stala novým živoucím centrem, oblast ulice Heršpická je dnes a denně plná nakupujících a snad už jen pro úplnost, komentátor jaksi neuvedl ve svém filmu závěrečný údaj o výsledku referenda k budoucímu hlavnímu nádraží. Co myslíte, byl to záměr nebo jen někdo zapomněl?

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 14. 1. 2013 | doprava

Otázka:
Pane primátore,nedokážu si vysvětlit
následující věc. Jak si může dovolit dopravní podnik města brna zrušit nejvytíženější linky autobusů? Jedná se
o číslo 51,a 78. Linka 51 přepravuje onkologicky nemocné až na Zvonařku.Masarykův onkologický ústav má nové nařízení,nepíše pacientům sanitky a moje maminka má 76 roků,bydlí na Starém Brně,takže,též č.51. Manžel dcery bydlí na sídlišti Vinohrady,a když napadne sníh,jeho jedinné spojení do Kauflandu je č.78.Prosím o znovuzavedení linek. Děkuji za odpověd Píšu i na dopravní podnik města Brna

Odpověď:
Dobrý den, paní Böhmová,
Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém jednání 11. prosince 2012 s platností od 1. ledna 2013 dílčí změny organizace dopravní obsluhy, které mimo jiné zasáhly vámi zmiňovanou linku č. 51 v úseku Barvičova – Mendlovo náměstí a linku č. 78 novým trasováním přes Dělnický dům a Malou Klajdovku. Chtěl bych vás ubezpečit, že veškeré úpravy jízdních řádů byly podloženy dopravně-inženýrskými analýzami a vedeny s maximální snahou minimalizace dopadů na cestující. Základní páteřní a nosný dopravní systém veřejné dopravy v Brně představuje kolejová doprava, tedy tramvaje, na něž navazují linky doplňkové nekolejové dopravy, tedy autobusů a trolejbusů. Úpravy jízdních řádů po novém roce tak byly zaměřeny zejména na neefektivní souběžné linky při optimálním využití přepravních kapacit daných provozních ramen.
Změna spočívající ve zkrácení linky č. 51 a v její náhradě linkou trolejbusovou č. 35 ve stejné trase vychází z dřívějších výsledků přepravních průzkumů a potvrdil ji také nezávislý audit zajištění dopravní obslužnosti města Brna. Souběžný provoz linky č. 51 s tramvajovou dopravou po ulici Hybešova a dále Úzká, Dornych, Zvonařka byl hodnocen ekonomicky i dopravně jako nevhodný, i když dokážu pochopit také vámi zmiňovaný sociální a lidský rozměr v návaznosti na dopravu k Masarykovu onkologickému ústavu. Zkrácením spojů na Mendlovo náměstí skutečně došlo ke zrušení bezpřestupové vazby mezi Masarykovou čtvrtí a zastávkou Úzká a Zvonařka, nicméně tak tomu bylo i předtím u řady jiných městských lokalit v Brně. Pokud cestující nyní tedy pojede autobusem č. 84 ze Zvonařky s přestupem na Mendlově náměstí na trolejbus č. 35, jízdní doba se prakticky prodlužuje maximálně o pět minut, které stráví přestupem. Jízdní trasa tramvají č. 4 z Hlavního nádraží s přestupem na Komenského náměstí na trolejbus č. 38 nebo č. 39 je náročná časově stejně. Také změna trasy linky č. 78 má alternativní řešení – spojení ze Staré osady (i Kauflandu) na Vinohrady je nadále zajištěno linkami IDS JMK 201 a 202.

Vážená paní,
Dopravní podnik města Brna ve spolupráci s Odbor dopravy MMB připravoval jednotlivé úpravy na základě nezbytných úsporných opatření, aniž by se finančně dotkly cestujících. Doba bohužel není ekonomicky příznivá a promítá se prakticky do všech oblastí života. Věřím, že zavedená opatření jsou tak v rámci možností za daných okolností pochopitelná a ku prospěchu udržitelné a kvalitní dopravy. Uskutečněné změny v dopravě budou nyní pečlivě monitorovány a vyhodnoceny. Ukáže-li se na základě této analýza odůvodněná potřeba dalších úprav, jsem k diskusi připraven.

S pozdravem


Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 14. 1. 2013 | Brno 2013

Otázka:
Vážený pane primátore,
četl jsem na Vašich stránkách již mnoho negativních ohlasů, ohledně vedení města, bohužel v nich pokaždé byly vulgární výrazy. Dle mého názoru tímto stížnost absolutně ztrácí na hodnotě a o dotyčném si myslím svoje. Domnívám se, že takovýmto způsobem komunikace se nikdy ničeho nedosáhne, proto jsem se rozhodl, že Vám napíšu tento mail, který nemá být ani tak kritický, ale má vystihovat můj pohled na aktuální dění v našem městě. Tedy to, co ví každý občan, který se o Brno zajímá. Opakuji, že Vás nechci kritizovat, pouze chci poukázat na věci, které se mi nelíbí, a které dle mého názoru nejsou správné. Chci pouze slyšet Váš názor, ty moje se zakládají na faktech. Na smutných faktech, musím říct… Začněme u MHD, jelikož v posledních dnech Brňané o ničem jiném nemluví. Ujišťuji Vás, že už v roce 2012 byl jakýkoliv pohyb s využitím MHD po městě naprosto nesnesitelný a zdlouhavý. Pokud má člověk přestupovat, o tom ani nemluvě. Od 1. ledna 2013 je však ještě hůř. Linky se ruší, či se prodlužují intervaly odjezdů. Vozový park DPMB se již delší dobu neobměňuje (pokud nepočítám STARÉ trolejbusy z Jihlavy), a alespoň podle toho co jsem četl, by ani v budoucnu neměl. A do toho všeho jste nebyli schopni prodloužit šalinu ani do Kampusu (což, nezlobte se na mě, je hřích), ani do Líšně, ani na Lesnou,… Stále se pouze vymlouváte… Když se něco nepovede, vyšumí projekt do ztracena místo toho, aby jste do nějakého úvodníku (a že je jich hodně) napsal, že vedení města toto a toto nezvládlo a postavili se tomu jako chlapi. Ohledně těchto projektů bych mohl pokračovat… Dornych a Plotní bych zmínil jako první. To je naprosto klíčová stavba pro další rozvoj města v této lokalitě. Mendlovo náměstí, jistě budete souhlasit, k těmto projektům také patří. Abych pravdu řekl, je toho tolik, že jsem hromadu věcí již zapomněl. Tímto jsme se dostali k investicím města. Již dříve jsem Vám psal, že nejsem spokojený s poměrem provozních a kapitálových (investičních) výdajů. Investice Brna v roce 2004 činily zhruba 5,6 mld. Kč, což bylo 40% celkových výdajů. Nyní je to, jak jsem s hrůzou spočítal, zhruba kolem 20%. Tedy pouze jedna pětina výdajů města směřuje do jeho budoucího rozvoje. Rád bych se Vás zeptal, jak takovouto situaci můžete jako primátor vůbec dopustit? V Praze tvoří investice třetinu rozpočtu, a jistě víte, jaké výše tato čísla dosahují. Potřeba je přece šetřit na provozních výdajích. Tímto zdůrazňuji, že však ne na takových, jako je DPMB! Brno vyhazuje oknem tolik peněz, které jsou zbytečné na pouhý „provoz“, místo toho, aby byly investovány. (Tímto nenarážím na časostroj na náměstí Svobody. Můj osobní názor je, že jakákoliv kontroverzní věc ve městě je dobrá, jelikož přiláká turisty.) Vraťme se ale k rozpočtu. Říkáte, že město nemá peníze kvůli krizi. Ano, souhlasím, to jsou fakta, nicméně nezapomínáte trochu na dotace? Podívejme se do minulosti města na hodnotu přijatých dotací. Rád bych o Vás jednou řekl, že jste byl primátorem, který dělal vše v nepříznivé době proto, aby držel město nad vodou. Jenže, nezlobte se na mě, to bych byl blázen, vzhledem k tomu, co se v Brně děje. Věřte mi, že je vidět, jak moc radnice za město bojuje. Máte ještě dva roky na to, změnit dění v Brně. Budu k Vám opět upřímný, rád bych viděl ve funkci primátora někoho jiného. Neberte to prosím jako nějaké zaujetí proti Vám, berte to jako svobodný názor občana, který je hrdý na své město. Jenže se bojím, aby Brno nezačalo upadat, jak se říká, abychom neusnuli na vavřínech.

Přeji hezký den,
Jan Adamec

PS: Abych byl však naprosto objektivní, zasloužil jste se bezpochyby o pár projektů, které Brnu pomohly. A za to Vám děkuji.
PPS: Dodal bych ještě drobnost. Slíbil jste mi, že na stránkách Brna budete zveřejňovat plnění rozpočtu každý měsíc. Děje se tak však pouze ojediněle. Prosím, napravte to. Ještě jednou děkuji.

Odpověď:
Milý Honzo,
pesimismus, pro něž existuje v češtině krásné slovo škarohlídství, znamená obecný postoj a přesvědčení, že věci jsou špatné a budou patrně ještě horší, jeho protikladem je známý optimismus.
Není žádným tajemstvím, že současná doba je pro naše město výrazně ekonomicky nepříznivá, neboť daňová výnosnost klesá a příjmy Brna se během hospodářské krize stále snižují. Pro pesimismus však rozhodně není důvod, neboť většina projektů úspěšně pokračuje dál.
Nechci polemizovat o každé větě tvého rozsáhlého dopisu. Chceš slyšet můj názor a současně uvádíš, že tvůj se zakládá na faktech. Bohužel však ne vždy na správných. Například MHD, kde skutečně od 1. 1. 2013 došlo ke změně jízdních řádů, které lze charakterizovat zejména úpravou intervalů mezi spoji v dobách a úsecích s nižší přepravní poptávkou. Nemohu ale souhlasit s tvým výrokem, že se vozový park DPMB již delší dobu neobměňuje. Stačí zavzpomínat: např. rok 2010 – 25 nových nízkopodlažních autobusů Crossway, 2011 – 10 nových nízkopodlažních tramvají Škoda 13T a konečně rok 2012 dvě zbrusu nové lodě na Brněnské přehradě – Dallas a Stuttgart.
Město Brno od počátku programovacího období v roce 2007 vyčerpalo z dotačních fondů EU téměř 3,5 miliardy korun, což představuje konkrétně realizaci 128 projektů, převážně investičního charakteru. Průměrně se dotace na celkových nákladech projektu podílí 55% a není možné zapomínat na fakt, že zbývající část město musí financovat ze svého rozpočtu. Tyto dotace město úspěšně využívá například při revitalizaci veřejných prostranství v historickém centru města (např. park na Špilberku, park Studánka, Kapucínské terasy, ale také ulice Joštova, rekonstrukce hradu Špilberk či zpřístupnění brněnského podzemí včetně Kostnice u sv. Jakuba). Druhý integrovaný plán je zaměřen na zkvalitňování občanské vybavenosti ve městě – za zmínku zde jistě stojí jako příklad velmi úspěšná přestavba brněnské hvězdárny, výstavba nové ZŠ v Žebětíně a řada hřišť a tělocvičen. Třetí integrovaný plán se soustřeďuje např. na proměnu problémové obytné zóny, dále na rekonstrukci a výstavbu kanalizace či na revitalizaci veřejné zeleně, viz. například dokončená obnova parku Lužánky či Wilsonova lesa. A není možné zapomínat také na oblast zaměřenou na úspory energií, v níž město uspělo s projekty na zateplení 25 mateřských i základních škol.
Upřímně řečeno, ani já nejsem spokojen se současným poměrem provozních a kapitálových výdajů a moc dobře vím, jak bolestně se rodil rozpočet pro letošní rok. Jsem však přesvědčen, že řada projektů se přesto úspěšně realizuje dál a další řada se k realizaci připravuje. Bohužel někdy laik může vidět z druhé strany stolu problém mnohem jednodušeji než ve skutečnosti je. Např. prodloužení šaliny do Kampusu, to není „jen“ projekt a „sehnat“ peníze, ale také případné výkupy pozemků a složitá jednání. Praxe pak ukazuje často bolestnou pravdu, že to co je v obecném zájmu se velmi často neslučuje se zájmy obyvatel, bydlících v bezprostřední blízkosti například od zamýšlené trati či tramvajové zastávky.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

PS: základní informace k plnění příjmů a výdajů statutárního města Brna za rok 2012 bude zveřejněna na www.brno.cz 21. ledna 2013, měsíční výsledky hospodaření města Brna jsou na webových stránkách vyvěšovány průběžně přibližně vždy v polovině následujícího měsíce.

St 9. 1. 2013 | noční linky

Otázka:
Vážený pane primátore,
nedávno došlo k označení nočních linek písmenem "N" před číslem. Jako kdyby nestačilo, že tyto linky (resp. vozy) mají na čele napsáno noční linka, že jezdí jenom v noci, že na označnících zastávek mají inverzně provedeno číslo, v jízdním řádu mají uvedeno "noční linka", číslo také mají inverzně a především přes den nemají dle jízdního řádu ani jeden odjezd. Nedávno jste tu uvedl, že je to proto, aby to nebylo matoucí pro turisty. Z toho stejného důvodu by ale měly být denní linky označené písmenem "D". Od někoho jsem slyšel, že by za tím mohlo být plánované zpoplatnění nočních rozjezdů. Proto se vás ptám: budou více zpoplatněny noční rozjezdy, jak to bylo plánováno v minulém roce? Prosím o jasnou odpověď ano/ne. Ptám se také z toho důvodu, že několikrát v roce máme v oddíle akce (výlety), které o víkendu začínají brzo ráno a my bychom museli použít noční linku. Nerad bych, aby děti kvůli delšímu provozu nočních linek platily něco navíc.
Děkuji
Martin Vašek

Odpověď:
Vážený pane Vašku,
od 1. ledna 2013 došlo na všech linkách brněnské MHD ke změně jízdních řádů, které obsahují například úpravu tras a provozu některých linek, změny intervalů i změny zastávek a další. V této souvislosti došlo také k úpravě a prodloužení nočního rozjezdu v nepracovních dnech. Označení nočních autobusových linek je také nově doplněno o symbol „N“. Toto označení, dle vás tzv. „navíc“, však zpřesňuje specifika těchto nočních spojů, a to od místa rozjezdů, řazení linek u hlavního nádraží či trasy, kterou obsluhují. Je to informace nejen pro turisty, ale i občany města Brna, kteří noční spoje využívají jen zcela mimořádně a za tímto doplňujícím označením tak rozhodně není třeba hledat důvody jiné.
V průběhu podzimních měsíců roku 2012 byl předčasně medializován jeden z pracovních návrhů, který zazněl v rámci hledání nezbytných úspor DPMB pro rok 2013. V první chvíli je vždy nutné předložit všechny možné varianty, a to bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou uskutečnitelné. Následuje pak analýza jednotlivých návrhů, která v konečném důsledku v tomto okamžiku vyloučila např. také plán speciálního zpoplatnění nočních linek.
Je třeba si upřímně ale říci, že za nadstandardní služby se většinou připlácí (viz. např. nemocnice, lékárny atd.) a noční rozjezdy spadají spíše do kategorie poskytovaných služeb nad rámec běžné dopravní obslužnosti. Také náklady na zajištění nočních rozjezdů jsou výrazně vyšší, a tudíž tento byť pracovní návrh není ve své podstatě nepodloženým výmyslem.
Noční rozjezdy k jihomoravské metropoli tradičně patří a já jsem jejich velkým zastáncem. V tomto okamžiku však mohu říci jediné, aktuálně noční rozjezdy zpoplatněny nejsou. Bohužel však nemohu zcela vyloučit, že se v budoucnosti otázka jejich zpoplatnění objeví znovu na pořadu jednání. Nikdo totiž nedokáže předvídat např. vývoj cen pohonných hmot či konkrétní dopady daňových změn a další souvislosti, které významně ovlivňují využívání jednotlivých druhů dopravy. Samozřejmě bych byl velmi nerad, aby se případné úpravy tarifů dotkly třeba dětí, cestujících na výlet, jak sám zmiňujete či občanů, kteří i o víkendu musí cestovat v časných ranních hodinách do práce, což lze ošetřit např. právě zvýhodněním majitelů předplatních cestovních kuponů. Ale to je již diskuse opravdu příliš předčasná, neboť tyto otázky nejsou na pořadu jednání.

Vážený pane,
jak jsem již od začátku avizoval, všechny realizované úpravy v brněnské MHD je zapotřebí také objektivně vyhodnotit, což lze nejdříve po třech měsících od zavedení změn. V návaznosti na tuto analýzu jsem připraven k diskusi o možných dalších změnách, které se ukáží jako důležité a potřebné pro širší veřejnost.


S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Út 8. 1. 2013 | změny v dopravě

Otázka:
Z jakého důvodu byla zrušena dopravní obslužnost mezi IDS a MHD mezi stanicemi Starý Lískovec a FN Brno Bohunice o víkendech a svátcích v ranních hodinách mezi 5.a7.hodinou,samozřejmě i v opačném směru.Je to dost zajímavé zjištění.Vymyslet něco takového bylo asi dost náročné.

Odpověď:
Vážená paní Sokolová,
v minulých dnech jsem od vás obdržel hned dva dotazy na téma změn v městské hromadné dopravě po 1. 1. 2013 s konkrétním problémem dopravní obslužnosti v ranních hodinách mezi 5. a 7. hodinou o víkendech a svátcích k FN Bohunice. Jsem si plně vědom toho, že noční spoje jsou využívány také lidmi, kteří pracují v nepřetržitých provozech, i když představují jen malou početní skupinu v poměru k ostatním cestujícím, kteří se vrací domů převážně ze společenských akcí.
Dle informací z Dopravního podniku města Brna vím, že jste již na své věcné dotazy obdržela konkrétní odpověď. Skutečně, tzv. tangenciální vazby nejsou pro slabé využití pokrývány systémem nočních linek, kdy většina uživatelů veřejné dopravy cestuje radiálně do centra nebo z centra. Od jediného regionálního autobusu, který tak přijíždí v uvedené době brzkého rána nepracovních dnů do zastávky Starý Lískovec, smyčka v čase 4:53 hod. (linka 401) navazuje noční autobus linky 96 v čase 4:56 hod. do zastávky Humenná s přestupem na linku 91 v čase 5:02 hod. Následně z linky 91 přestup cca 4 minuty ze zastávky Uzbecká na linku 90 v zastávce Kejbaly (vše u křižovatky s Jihlavskou ulicí) s dojezdem do zastávky Nemocnice Bohunice přibližně v 5:10 hod. Přiznávám, že to zní možná nesmyslně a příliš složitě, ale konkrétně trvá daná jízda přibližně 15 minut a prakticky je s jedním přestupem navíc.

Vážená paní,
již od samého začátku přípravy a realizace změn v městské hromadné dopravě v Brně po 1. 1. 2013, které jsou spíše ve smyslu dopravně-inženýrských opatření, jsem avizoval příslib vyhodnotit funkčnost a efektivitu jednotlivých realizovaných úprav. V rámci objektivity je však zapotřebí toto hodnocení uskutečnit nejdříve po třech měsících od zavedení změn a zohlednit tak skutečně všechny faktory. V návaznosti na tuto analýzu jsem připraven znovu diskutovat o možných změnách jízdních řádů městské hromadné dopravy, které se ukáží jako opodstatněné a potřebné pro širší veřejnost.

Za váš dotaz vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Čt 3. 1. 2013 | Dotaz - dpmb

Otázka:
Dobry den, z jakeho duvodu maji nocni autobusy MHD v Brne poslednich nekolik dni pismenko N pred cislem linky?

Dle meho nazoru to zhorsuje citelnost a uprimne mi prijde zbytecne, znasobovat "zvlastnost" linky jeste pismenem, kdyz mame inverzni napis a vlastni cislovani (89-99).

Nebo je pro takovy krok nejaky specialni duvod? Budou globalni zmeny v cislovani?


Dekuji za Vasi odpoved, pane primatore.

Odpověď:
Dobrý den, pane Černý,
od 1. ledna 2013 došlo na všech linkách MHD ke změně jízdních řádů, které lze obecně charakterizovat především úpravou délky intervalů mezi spoji v okrajových denních dobách nebo v minimálně využívaných úsecích některých linek. Současně byly upraveny časové polohy spojů z pohledu vzájemné provázanosti s jinými linkami, případně vazbami na regionální dopravu IDS JMK. V této souvislosti a v návaznosti na složitost celého systému byla příprava těchto změn zahájena již v průběhu měsíce prosince 2012.
S ohledem na nízkou přepravní poptávku v brzkých ranních hodinách nepracovních dnů (soboty, neděle, svátky) byl prodloužen provoz nočních autobusových linek (linky 89-99) až do 7:00 hodin s rozjezdy z uzlu Hlavní nádraží mezi 5:00 a 7:00 hod. v intervalu 20 minut. Ačkoliv zřejmě téměř všichni Brňané ví, že autobusy s číslem 89-99 jsou noční rozjezdy, nemusí to tak již být zcela zřejmé pro návštěvníky a turisty města. Zejména tedy z těchto důvodů pro ještě větší přehlednost je k číslu autobusového spoje předřazeno ještě nově navíc písmeno N, jinak se prakticky žádné globální změny v číslování linek neuskutečnily. Podrobné informace ke všem změnám v dopravě od 1. 1. 2013 naleznete na stránkách www.dpmb.cz.

Za váš dotaz vám děkuji.
S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Rychlá navigace