Kanál novinek Romanonderka.cz

Ptali jste se

Út 28. 5. 2013 | nová cyklostezka ???

Otázka:
Dobrý den, vážený pane primátore,

letos na jaře jsem si poprvé projel nový úsek cyklostezky po pravém břehu řeky Svratky, který začíná kousek za Rondem a končí na ulici Sokolova. Velmi se mi líbí toto rozšíření, protože někdy v těchto místech byla doslova zácpa a proto jsem rád, že na druhém břehu vznikla doplňková trasa.

Od místa křížení s ulicí Sokolova vede cyklostezka však již jen na jednom břehu, nicméně až na to, že kousek za křížením se buduje jakýsi nový areál a cesta je tak dočasně přerušena, všiml jsem si, že cesta kolem pravého břehu vede až k Avionu, kde cyklostezka dosud vedoucí po levém břehu přechází na pravý břeh.

Proto navrhuji, aby se v těchto místech cyklostezka taktéž vybudovala, aby se odlehčilo alespoň částečně úseku mezi Sokolovou a Olympií, protože tuto pěknou cestu využívají nejenom cyklisté, ale i bruslaři.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Miroslav Hruška

Odpověď:
Dobrý den, pane Hruško,

cyklotrasa podél levého břehu Svratky od Olympie až po Brněnskou přehradu je nejoblíbenější a nejvytíženější ve městě Brně. Mimo jiné proto, že kvalitní povrch, její délka i atraktivní okolí baví jak cyklisty tak in-line bruslaře a chodce. Za krásného počasí a zejména o víkendu je zde mnohdy ale tak hustý provoz, který je již na hranici bezpečnosti všech uživatelů.
Cyklostezka protíná kromě jiného také rozrůstající se sportovně-rekreační areál u řeky Svratky a ulice Hněvkovského, který je příkladem úspěšné revitalizace původně zanedbaného prostoru. Pro sportovce a veřejnost se areál postupně rozrůstá už od roku 2007 a již dnes nabízí například hřiště pro baseball, venkovní posilovací stroje, okruh pro bruslaře či terénní kola. V průběhu letošního roku zde přitom vznikne další sportovní centrum, ve kterém budou horolezecké stěny, víceúčelové hřiště, tenisové kurty a skatepark a také lávka, která propojí sportoviště i na druhém břehu řeky Svratky.
Máte pravdu, že zdejšímu velmi intenzivnímu provozu „mírně ulevila“ na podzim dokončená cyklostezka po pravém břehu Svratky, sestávající ze tří úseků a vedoucí z Renneské v centru města až k Sokolově ulici v Horních Heršpicích. Měří celkem 3 kilometry a město Brno přišla jako investora zhruba na 35 milionů korun, včetně úpravy břehů řeky a instalace veřejného osvětlení. V plánu je i další prodloužení cyklostezky po pravém břehu řeky Svratky, a to v úseku Sokolova – Vomáčkova v délce 1,2 km. Na tuto akci bylo již v roce 2010 vydáno územní rozhodnutí a byly zpracovány pro zahájení majetkoprávního vypořádání pozemků geometrické plány a znalecké posudky. Následně však bylo majetkoprávní vypořádání zastaveno z finančních důvodů a tento stav trvá dodnes.
Osobně jsem si plně vědom důležitosti rozšíření cyklostezky v této intenzivně využívané lokalitě, bude to ale možné jen za předpoklady „rozumných“ finančních požadavků majitelů dotčených pozemků a finančních možností městského rozpočtu.

Za váš dotaz vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 27. 5. 2013 | Regulace hazardu v Brně Střed

Otázka:
Vážený pane primátore.
Chtěl bych se zeptat ,jak probíhá regulace hazardu v Brně-Střed??
Doufám že to nebude trvat věčně ,protože se stydím že v Brně(Las Vegas)bydlím,
Herny jsou na každém kroku!! avůbec neubívají.
A navíc herna na Kotlářské ulici,i na Bayerové ulici nerespektují zákaz provozu VLT(od7hod Do 14hod)jak je ve vyhlášce města Brna.
Děkuji za stručnou a pozitivní odpověď
S pozdravem
Michal Kunc

Odpověď:
Dobrý den, pane Kunci,

děkuji Vám za Váš dotaz na aktuální téma. Regulace hazardu a řešení problému patologického hráčství představuje současný závažný celospolečenský problém, kdy lidé podléhají této závislosti na úkor všech sociálních, materiálních, rodinných a pracovních hodnot či závazků. Tento problém se týká také moravské metropole a zvláště pak výrazněji některých městských čtvrtí, kde následně kulminují problémy sociální, ale také majetková trestná činnost, pouliční kriminalita atd.
Vedení města Brna si uvědomuje všechny negativní dopady tohoto sociálně-patologického jevu a prostřednictvím vyhlášky již od počátku roku 2012 reguluje provoz loterií na svém území. Tato obecně závazná vyhláška (18/2011 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her) ve velké části města včetně historického centra hazard zakázala a dále regulovala na území jednotlivých městských částí. Ke dni 31. 3. 2013 bylo na území statutárního města Brna povoleno Ministerstvem financí ČR cca 3700 technických zařízení k provozování loterií a jiných podobných her s tím, že řada těchto zařízení je dosud provozována i na místech, kde je to obecně závaznou vyhláškou města zakázáno.
Na základě nálezu Ústavního soudu v Brně č. 112/2013 ze dne 30. dubna 2013 bylo v zákoně o loteriích zrušeno přechodné ustanovení, v jehož důsledku Ministerstvo financí ČR nemohlo zrušit dříve vydaná rozhodnutí o povolení provozování loterií, která byla v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce. S vědomím dodržení lhůt a postupu správního řízení nedojde ke konečnému pravomocnému nabytí rozhodnutí o zrušení těchto povolení zřejmě v nejbližší době. Dle našeho odhadu by v tomto případě zůstalo na území Brna jen cca 350 ks technických zařízení.
Vedení města o aktuálním stavu věci v otázce regulace hazardu zatím nejednalo. Osobně vítám průlomové rozhodnutí Ústavního soudu v Brně, další postup je třeba ale pečlivě zvážit, neboť jak ukazují příklady z historie, plošný zákaz sám o sobě nepřinesl v minulosti nikdy řešení problému.

Vážený pane,
ačkoliv se Vám to možná nezdá, počty technických zařízení k provozování loterií na území města Brna se postupně snižují, i když pomalu. K dnešnímu dni bylo na základě našeho dříve podaného návrhu přezkumného řízení na Ministerstvo financí ČR vydáno 274 nepravomocných rozhodnutí o zrušení povolení k provozování technických zařízení, které byly v rozporu s vyhláškou nebo dříve zákonným omezením vzdálenosti zákazu provozování do 100 m od chráněných budov.
V tomto okamžiku Vám sice nedokážu přesně říci, kdy herny z Vaší ulice zmizí (částečně či zcela), mimochodem je to také spíše otázka na starostu MČ Brno-střed, pozitivní zprávou jistě ale je, že se „věci začaly hýbat“.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Pá 24. 5. 2013 | Moravian Science centrum

Otázka:
Vážený pane primátore, jaký je prosím aktuální stav projektu Science centra? V červnu 2010 uložilo Zastupitelstvo města Brna radě, aby do 30.4.2013 předložila zastupitelům ke schválení smlouvu o dotaci pro Jihomoravský kraj na provoz centra. Máme květen 2013, nic se neděje. Pokud rada není schopna plnit zadané úkoly včas, neměla alespoň požádat zastupitele o posunutí termínu?

Odpověď:
Dobrý den, paní Vaculíková,

Science centrum je interaktivní vzdělávací instituce, v níž mají návštěvníci možnost vlastníma rukama realizovat, na vlastní oči vidět a na vlastní kůži zažít experimenty s rozličnými přírodními jevy, a to dle čínského přísloví: „slyšel jsem a zapomněl, viděl jsem a pamatuji, dělal jsem a pochopil“.
Science centra jsou fenomén, který se zrodil v 70. letech v USA. V Evropě se science centra rozšířili až během 90. let a k těm úspěšným patří například dánské Experimentarium, finská Heureka nebo pařížské Cité des Sciences. V České republice dosud vznikla dvě, první byl liberecký IQ park postupně vznikající od roku 2004 a plzeňská Techmánia otevřená na podzim 2008. Ale vraťme se nyní k aktuální situaci v moravské metropoli.
Myšlenka vytvořit také v Brně science centrum existuje již několik let a zásadní zlom nastal kolem roku 2008 vypsáním Operačního programu Věda a výzkum pro inovace. Nositelem projektu je Jihomoravský kraj, který na sebe vzal zodpovědnost za přípravu, realizaci a provoz science centra. Statutární město Brno se v roli partnera projektu s finanční spoluúčastí zavázalo k pokrývání části provozního rozpočtu až do výše 14 mil. Kč ročně po dobu 5 let. K partnerství v projektu byly přizvány a souhlasily také významné instituce vzdělávacího a výzkumného charakteru, např. Masarykova univerzita či Vysoké učení technické v Brně a další.
Pro Moravian Science centrum byl vybrán objekt pavilonu „D“ v prostorách nynějšího areálu společnosti Veletrhy Brno a.s., který byl odkoupen a vyčleněn z areálu výstaviště. V průběhu několika týdnů již odstartuje rekonstrukce objektu včetně přesunutí vstupu z ulice Křížkovského. Další významnou událostí je vyhodnocení soutěže o návrh Expozice, která na základě hodnocení poroty upřednostnila návrh společnosti Projektil architekti, která nyní zpracovává návrh Expozice do „soutěžního zadání“ k výběru realizátora Expozice. Ten bude vybírán na přelomu roku 2013 a 2014 vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky.

Vážená paní,
v červnu 2010 Zastupitelstvo Jihomoravského kraje a Zastupitelstvo města Brna projednalo záměr uzavřít smlouvu na dotaci budoucího provozu, a to do 30. 6. 2013 s tím, že původní termín zahájení provozu centra byl stanoven na 1. 9. 2013. Nyní, v návaznosti na změny v harmonogramu je předkládán materiál na jednání Rady Jihomoravského kraje a následně Zastupitelstva Jihomoravského kraje, který tuto situaci řeší a navrhuje nové aktuální termíny k uzavření smlouvy o spolupráci. Tento materiál bude v návazných termínech předložen také na jednání Rady města Brna a Zastupitelstva města Brna s novým termínem budoucího uzavření smlouvy, který se tímto posouvá z 30. 6. 2013 na 30. 10. 2014.

Za Váš dotaz Vám děkuji.
S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 20. 5. 2013 | Cyklistika v Brně

Otázka:
Vážený Pane primátore,

Mám pouze dotaz, proč strážníci Městské policie nesmí řešit banální přestupky domluvou. Jednalo se o cca 10 metrovou jízdu po chodníku v místě, kde není domyšleno napojení dvou cyklostezek a kde jízda po silnici je značně riskantní. Přestupek jsem uznal, choval se slušně, nikoho neohrozil ... Navíc kolem projelo x dalších, kteří před nimi z chodníku sjeli. Na můj dotaz, proč neměří všem stejným metrem mi odpověděli, že by museli dojet až k nim ...

Opravdu mi nejde o těch 200,-, udělal jsem "přestupek", uznávám.

Ale takto si podporu cyklistiky v Brně, o které se neustále mluví, nepředstavuji. Navíc, pokud jsem od strážníků několikrát slyšel, že cyklostezky jsou nedořešené a že mě chápou

Neberte to jako stížnost, pouze jako námět ke zlepšení. Určitě by na mě měla daleko větsí "výchovný" efekt ona domluva a ne toto.

Děkuji za odpověď a přeji hezký den,
Jakub Černoch

Odpověď:
Vážený pane Černochu,

děkuji Vám za Váš podnět a věřím tomu, že ani nyní na cyklistiku ve městě nezanevřete a budete nadále využívat síť cyklostezek, kterou se město Brno v rámci svých finančních možností snaží neustále rozvíjet.
Ujišťuji Vás, že ve městě Brně, a tedy ani v rámci městské policie, neexistuje žádný předpis nebo pokyn, který by bránil strážníkům udělovat domluvy. Příslušná hlídka se vždy ze zákona rozhoduje podle vlastního uvážení, podle aktuální a konkrétní situace, nebezpečnosti přestupkového jednání a dalších okolností.
Byť Vám lidsky rozumím, musím jedním dechem podotknout, že strážníci k Vašemu přestupku přistupovali velmi shovívavě a jak je vidět, přihlédli k relevantním argumentům, které uvádíte. Udělená pokuta je na samotné spodní hranici, přitom za jízdu na kole po chodníku Vám mohli na místě udělit sankci až do 2000 korun, tedy desetinásobek.
Je dost dobře možné, že při rozhodování hrály roli časté stížnosti jiných občanů, kteří si oprávněně stěžují na cyklisty na chodnících a jejich pohyb na místech pro chodce považují za nebezpečný. Stížnosti na chování cyklistů v tomto smyslu přitom dostává městská policie velmi často a také na jejich argumenty je nutné brát zřetel.
Velmi mě těší, že jste při projednávání přestupku vystupoval vůči strážníkům vstřícně. I oni se totiž snaží přistupovat k veřejnosti maximálně profesionálně a dlouhodobě společně usilujeme o to, aby i práce městské policie byla především službou veřejnosti navzdory tomu, že hlídky občas musí řešit podobně nepříjemné záležitosti a sankce udělovat.

Za váš podnět Vám děkuji. Přeji Vám příjemně strávené léto, nejlépe v sedle kola.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 20. 5. 2013 | stížnost na dopravní značení při blokovém čištění

Otázka:
Vážený pane primátore.
Jsem občan Sedlece u Mikulova, kde zastávám funkci místostarosty obce a jsem zaměstnán jako policista na Dálničním oddělení v Mikulově a toto zaměstnání vykonávám již 21 let. Dnešního dne 03.05.2013 jsem přijel do Vašeho města se svým synem a manželkou k lékaři do nemocnice v Bohunicích do staré části. Vždy, kdy jsem zde byl, tak jsem parkoval na ul. Pod Nemocnicí, kde jsem se nikdy nesetkal s žádným zákazem. Dnes jsem přijel na uvedenou ulic od ul. jestli se nepletu Na pískách a jel jsem po této ul. kde jsem asi po 200 m uviděl v mém směru jízdy na pravé straně přenosnou zákazovou značku zákaz stání.Vzhledem k tomu, že jsem věděl, že se zde dá parkovat souběžně s komunikací po pravé straně ve směru mé jízdy, tak jsem zaparkoval na základě zákazové značky v levo na parkovacím místě mimo komunikaci, kde jsem žádný zákaz neviděl a stálo zde několik vozidel. Odešel jsem do nemocnice, kde jsem se zdržel asi půl hodiny a když jsem se vrátil k vozidlu, nestačil jsem se divit, vozidlo zde nebylo. Poté jsem se dozvěděl, že vozidlo bylo odtaženo na nedaleké hlídané parkoviště. Městká policie a i Česká policie mi uvedli, že to je věc města, že to není věc v jejich kompetencích. Dopravil jsem se na hlídané parkoviště, kde bylo mé vozidlo a zde jsem musel zaplatit 1920,-Kč. za odtah vozidla z důlůvodu, že zde probíhalo blokové čištění ulice. Po zaplacení jsem projel celou ulici a označení jsem si nafotil a nestačil jsem se divit jak miniaturní cedulka, ještě s miniaturním písmem je po značkou zákaz stání. Tato dodatková tabulka(jestli se tomu tak dá říct se krom datumu dá přečíst tak z 1 m. Měla by mít parametry dopravní značky E 12 a to jistě neměla. Mohl jsem se domnívat, že je zde nalepena upoutávka na nějaký koncert nebo jinou kulturní akci. Myslím, že když město chce a nařídí odtahy vozidel za nemalou částku tak by mohlo investovat do vetších a čitelnějších dodatkových tabulek. Vzhledem k tomu, že by pro řidiče mělo být značení čitelné a v žádném případě by neměli vysedat z vozidla při jízdě, tudíž jsem měl zato, že když je značka na pravé straně tak platí pro pravou stranu, aby byla vozovka volná a né, že zaparkuji na levé straně na parkovací ploše a vozidlo je poté odtaženo. Po projetí ul. Pod Nemocnicí jsem asi po 200 m od místa, kde jsem parkoval zjistil, že na levé straně je také parkovací plocha a ejhle je zde umístěna přenostá značka zonová se zákazem stání. Takhle, kdyby bylo označeno parkoviště, kde jsem byl zaparkován a ne jenom já tak bych zde neparkoval a nebo bych se nad tímto problémem nepozastavoval. Žádám Vás pane primátore o to, zda je možné tuto věc nějaký způsobem vyřešit, třeba i osobně, protože, není mi lhostejné dívat se na nešťasné lidi, kteří platí za odtah vozidla o 500 m dále takové peníze. Fota uvedeného značení, které jsem si vyfotil Vám s radostí přepošlu.

Děkuji a s pozdravem
Marian Pánek

Odpověď:
Vážený pane Pánku,

blokové čištění komunikací je jednou z osvědčených, ale i nákladných forem udržování čistoty ve městě Brně, které finančně zajišťují jednotlivé městské části ze svých rozpočtů. Jeho efektivnost je do značné míry závislá na dodržování zásad či povinností obyvatel i návštěvníků města tak, jak to ukládá § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Bloková čištění jsou z hlediska velkých měst nezbytnou součástí pravidelné údržby komunikací. Značně se díky nim snižuje prašnost v ulicích a výskyt nebezpečných mikročástic, které způsobují dýchací potíže a alergie. Nezbytné je také odstranění zbytků posypových materiálů po zimě či popadaného listí na podzim.
Přenosné dopravní značky, označující blokové čištění, jsou ze zákona před blokovým čištěním rozmisťovány 7 dní předem, a to především z toho důvodu, aby je zaregistrovalo co nejvíce řidičů. Podstatnou skutečností je, že data blokových čištění jsou k dispozici také na webových stránkách i úředních deskách příslušných městských částí dlouho dopředu právě proto, aby se majitelé vozidel mohli včas zařídit a nemuseli nevědomky páchat přestupky. Jsem si nicméně vědom toho, že v dnešní době, kdy se auta využívají hojně, nebudou zřejmě řidiči studovat na internetu každou ulici, kde hodlají parkovat, ale může to být užitečné vodítko a pomůcka při cestě na místa, kam člověk nevyráží denně.
O celý případ jsem se zajímal a dle informací zástupce a.s. Brněnské komunikace bylo dopravní značení upozorňující na blokové čištění a zákaz stání umístěno správně, v souladu s výkresovou dokumentací rozmístění přechodného dopravního značení. Můžeme vést dlouhou diskusi o tom, zda je velikost tohoto značení dostačující, nicméně pro přechodné dopravní značení označující blokové čištění je normou stanoveno použití B29 – zákaz stání + dodatkové tabulky E13, na červenobíle šrafovaném stojánku s výškou spodní části dopravního značení minimálně 60 cm nad vozovkou, přitom dodatková tabulka E13 z podstaty své funkce upřesňuje rozsah platnosti B29, pod kterou je umístěna. Je třeba také dodat, že obecně správci komunikací žádají řidiče o dodržování celého časového úseku vymezeného na dopravních značkách, a to i po samotném čištění, protože tento časový úsek je využíván i jinými subjekty, např. pro čištění kanalizačních vpustí či ořez suchých větví stromů a podobně.

Vážený pane,
lidsky rozumím Vaší situaci. Jet autem do Brna k lékaři stojí samo o sobě peníze, mít starosti s odtaženým vozidlem a ještě k tomu zaplatit téměř dva tisíce korun, to zcela jistě naštve a zasáhne rodinný rozpočet a navíc, jsou to zbytečně „vyhozené peníze“, které se daly užít jinak. Strážníci Městské policie přihlédli k vaší vzorné přestupkové minulosti řidiče a rozhodli se pro řešení situace domluvou bez dalšího finančního postihu. Udělení domluvy bylo na místě právě i se zohledněním místa, kde jste vozidlo odstavil, tedy že se například nejednalo o zatravněnou plochu apod.
Odtah vozidla při blokovém čištění nenařizuje městská policie, ale silniční správní orgán, v tomto případě městská část Brno – Bohunice. Pokud máte přesto všechno pocit, že ve Vašem případě došlo k nějakému pochybení, obraťte se prosím s žádostí o prošetření na příslušnou městskou část, máte na to plné právo.

Za Váš podnět Vám děkuji. S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

St 15. 5. 2013 | dotaz

Otázka:
Mám na Vás stručný dotaz, pane primátore. Kdy už konečně zmizí nevzhledné stánky mezi ulicemi Janská a Kobližná u OD Centrum. Děkuji.

Odpověď:
Vážený pane Piskoři,

již několik let usiluji o odstranění asijských tržnic z historického centra města. Někde se to již daří například tím, že se uzavřené smlouvy dále neprodlužují (viz. podchod pod hlavním nádražím), jinde snahu komplikují složité soudní spory.
Jednou z lokalit, kterou by jednoznačně stánky měly opustit a které v současné době hyzdí město je i prostor nejkratší brněnské ulice Pohořelec, tedy vámi zmiňovaný prostor mezi ulicemi Jánská a Kobližná v blízkosti Obchodního domu Centrum. Jsem přesvědčen o tom, že místa která mají v Brně duši je třeba zachovat, a to v kultivované podobě. Odstranění stánků ve vlastnictví jiné osoby umístěných na pozemcích ve vlastnictví města mezi ulicemi Janská a Kobližná představuje však právě záležitost, kterou „rozplétají“ soudy.
Vlastník (pan Pliska) odmítá tyto stánky jako stavby dočasné odstranit, a z tohoto důvodu město Brno podalo žalobu na vyklizení těchto pozemků. Jedná se celkem o dva soudní spory. V jednom případě bylo již v prvním stupni rozhodnuto a žalobě města bylo vyhověno, nicméně vlastník stánků podal proti rozhodnutí soudu odvolání. U druhého sporu nebylo jednání soudem dosud nařízeno. Další soudní spor pak vyvolal vlastník stánků, kdy se u soudu domáhá určení existence nájemního vztahu. Jeho žaloba byla soudem prvního stupně zamítnuta, žalobce ovšem proti rozhodnutí taktéž podal odvolání.
V tomto okamžiku tak nelze předjímat výsledky rozhodnutí soudů ani délku soudních jednání. Na otázku, kdy tedy zmizí nevzhledné stánky z tohoto místa, vám nedokážu nyní odpovědět, bohužel. Osobně bych byl ale rád, aby to bylo co nejdříve.

Za váš dotaz vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 13. 5. 2013 | kdo je větší sarkasta?

Otázka:
Pane primátore Onderko,
svědomí mi brání užít v oslovení byť jen formálního přívlastku „vážený“, neboť si při nejlepší vůli nemohu vážit člověka, který ve svěřené funkci nejenže lže, ale také veřejně uráží občany marně se dožadující svých práv.
Nazývání té části veřejnosti, která po právu požaduje plnění schváleného plánovacího dokumentu pořízeného městem za veřejné peníze a poukazuje na jeho maření při realizaci (financované také z veřejných prostředků), blázny považuji za Vaší funkce nedůstojné, neslušné a naprosto se neslučující s principy demokratické společnosti.
Jak jste se možná dovtípil, mám na mysli Váš výrok při otvírání rekonstruované Husovy ulice a Vaše opakované pohrdání požadovanými adekvátními úpravami usnadňujícími cyklodopravu ve městě. Jako primátor jistě víte, že zkušenosti a odborné studie mnohonásobně prokázaly pozitivní vliv cyklodopravy na život ve městě (snížení exhalací, hluku, přívětivější prostředí, menší objem, větší kapacita, dlouhodobé přínosy do veřejného rozpočtu, to vše na rozdíl od převládající individuální automobilové dopravy). Z toho je zřejmé, že zdaleka nejde jen o problém dopravní, ale jak dalekosáhlé má Vaše ignorace popisovaného problému důsledky, a tedy za jaké negativní jevy jste byť nepřímo zodpovědný. Vaše paušální odpověď, že se na Husovu cyklostezka „nevejde“, je otevřeným výsměchem do tváře všech občanů, neboť je to prostá a krátkozraká lež. Troufám si tvrdit, že nemůže jít ve Vašem případě o neznalost, neboť primátor města Brna jistě minimálně jednou navštívil aspoň některé z měst jako Vídeň, Štýrský Hradec, Lublaň, Mnichov, Lipsko, Berlín, Bordeaux, Toulouse, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Kodaň...
Spolu s dalšími kolegy z radnice se ošíváte proti údajně příliš břitké kritice a „výsměchu“ ze strany iniciativy Žít Brno. Rád bych Vás vyvedl z omylu – prosím vystupte laskavě z Vaší bubliny do reality a uvědomte si, že to především Vy se mnoha svými kroky vysmíváte veřejnosti a principům demokratické společnosti, a to humorem nesrovnatelně většího kalibru, bohužel běžně označovaného přívlastkem „černý“. Váš „humor“ je však tím horší, že má na rozdíl od virtuální satiry skutečný negativní dopad na život ve městě.
Nebudu zde vyjmenovávat konkrétní problémy brněnské cyklodopravy, o nichž dávno víte z mnohonásobných výzev sdružení Brno na kole adresovaných Vám a panu náměstku Kotzianovi. Využívám pouze svou možnost vyjádřit svůj názor příslušným lidem a dožadovat se vysvětlení či nápravy, neboť úředníci magistrátu argumentují minimálním množstvím stížností ze strany cyklistů oproti motoristům. Rád bych také poukázal na to, že výše zmíněné Vaše neprofesionální a ostudné jednání nejen přesahuje problematiku cyklodopravy, ale kazí obraz města v očích široké veřejnosti a prohlubuje propast mezi Brnem a vyspělými západoevropskými městy.
Můžete mi svůj zmíněný krok, případně některé své další kontroverzní kroky nějak vysvětlit či ospravedlnit?
Děkuji za věcnou a slušnou odpověď (pokud možno bez posílání do Černovic), s pozdravem
Ing. arch. Petr Hýl

Odpověď:
Vážený pane Hýle,

já osobně nemám žádný problém s oslovením „vážený“ i se slušnou odpovědí bez urážek, neboť díky bohatým vlastním zkušenostem (navzdory vašemu tvrzení) moc dobře vím, že jen věcný, rozumný a oboustranný dialog vede vždy nakonec k řešení. Nikdo z vedení města včetně mě nezpochybňuje pozitivní dopady cyklodopravy na život v moravské metropoli, jen je třeba tuto záležitost vnímat jak v historických souvislostech, tak také v souladu s ostatními účastníky dopravy druhého největšího města České republiky.

Každý rok jsou v Brně uváděny do provozu nové cyklistické cesty. Celkově jich však zdaleka není takové množství, jaké by si Brno a cyklisté jistě zasloužili. Ovlivňují to tři stěžejní skutečnosti. Zaprvé: s budováním cyklostezek začalo město poměrně pozdě. První úsek cyklistického stezky byl pro veřejnost otevřen „až“ v roce 1991. Zadruhé: vlastní stavby cyklostezek často váznou pro komplikace při výkupech pozemků a v této souvislosti odmítám stejně jako většina zastupitelů města Brna vykupovat potřebné pozemky za často neadekvátní finanční požadavky soukromých majitelů. Přitom dodávám, že městský rozpočet počítá každoročně s významnými částkami pro vytváření nových cyklostezek a cyklotras, včetně finančních prostředků na výkup pozemků. Zatřetí: historické, vysoce frekventované ulice v centru města neumožňují samostatné varianty řešení dopravy jen pro „cyklisty“ (tolik k Vaší poznámce o ulici Husova, která se po rekonstrukci dopravy znovu otevřela veřejnosti na konci srpna 2009).

Vážený pane,
účelem a smyslem každé kritiky by měl být cíl problém analyzovat, rozlišovat a zejména tedy nestranně a věcně hodnotit, tedy vycházet „z věci samé“ bez idealizace vlastního zájmu a potřeb. V obecné ale i konkrétní rovině nemám nic proti kritice či recesi (např. zmiňovaná iniciativa Žít Brno), jen jsem přesvědčen o tom, že pravidla jsou závazná pro všechny. Nebo si myslíte, že například rozesílání falešných tiskových zpráv či porušování autorského zákona v podobě používání fotografií bez souhlasu autora je v pořádku?
Ve funkci primátora jsem navštívil skutečně řadu významných evropských měst, ale také měst v ČR, kde občané v mnohem významnějším zastoupení využívají jízdní kolo jako dopravní prostředek, třeba např. Pardubice, Hradec Králové či nedaleký Hodonín. Je třeba si ale upřímně říci, že cyklistická doprava v našich klimatických a geografických podmínkách je spíše sezónní záležitostí, závislou na ročním období a přízni počasí. Také co se týče terénu, kopcovité Brno není to samé co rovinatý Hradec Králové a tak každodenní jízda do zaměstnání s překonáváním terénní náročnosti není vhodná pro každého. Rozhodně však nevnímám cyklisty jako zátěž v dopravě, ale znovu opakuji, že hledám (a jako primátor musím) optimální řešení pro všechny účastníky silniční i pěší dopravy v Brně.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 13. 5. 2013 | byt

Otázka:
Zastupitelstvo města Brna rozdělilo v roce 2001 domy na ty, které budou připravovány k prodeji dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor, a na ty, které si město hodlá ponechat ve vlastnictví minimálně po dobu 15 let.----- z odpovědi.
Znamená to ,že v roce 2016 budou i ostatní byty ,ktere jsou revitalizovány déle jak 15let zařazeny do privatizace?? a kde najdu seznam bytu ,ktere jsou určeny do privatizace ,nebo ktere uz byli privatizovány. Děkuji za odpověd.

Odpověď:
Vážená paní Sedláčková,

obdržel jsem Váš dotaz, týkající se privatizace domů a bytů ve městě Brně. Zastupitelstvo města Brna skutečně v roce 2001 rozdělilo domy na ty, které budou připravovány k prodeji dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor a dále na ty, které si hodlá ponechat. Skupina domů nedoporučených k prodeji je označena jako „domy, které si město hodlá ponechat ve vlastnictví nejméně po dobu 15 let“, což ale neznamená, že v roce 2016 dojde k jejich automatickému zařazení do prodeje. Město Brno po uplynutí této 15leté lhůty bude prostřednictvím svých volených orgánů znovu rozhodovat o tom, zda si nadále tyto domy ponechá ve vlastnictví či zda a za jakých podmínek je případně nabídne k prodeji.
Domy nedoporučené a doporučené k prodeji, stejně jako harmonogram přípravy prodeje a seznam již prodaných domů jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Brna v sekci Bytového odboru MMB – http://www.brno.cz/?id=4448387.

Za váš dotaz Vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Pá 3. 5. 2013 | Dotaz:

Otázka:
Vážený pane primátore.
Jako občan města Brna vás velice obdivuji a jsem rád za veškeré aktivity a věci které pro Brno děláte.
Každopádně bych měl dotaz který se týká domu na ulici Orlí 481/5. Město spravuje domy které jsou v jeho majetku a jsou v pořádku nebo mírně poškozený „ fasády, okna, vstupní, dveře´´ tenhle dům svým vzhledem a stavem naprosto znehodnocuje celou ulici a pohled na ní. Chtěl bych zde zmínit že co se týče obyvatel toho to domu ,tak jsou to slušní pracovití lidé a podmínky pro žití v takovém domě jsou nepřípustné. Chápu že zde pláču možná špatně ale na úřadech se stále nic neděje, nemění a jsou na nás hrubý. Nájmy v centru města jsou doopravdy velký ale neodpovídají stavu nemovitosti. Chtěl bych zde zdůraznit že za posledních 5 let na tenhle dům vyjížděla opakovaně hasičská technika, právě z důvodu špatného stavu. Svědkem jsem byl kdy velký úlomek omítky spadl vedle kočárku, následně na to volána hasičská technika na odstranění zbytku omítky. Samozřejmě i velitel zásahu říkal že dům je v hrozném stavu a bude podávat nějaké hlášeni k jeho opravě. Byly by jsme velice rádi, kdyby se po pěti letech co to urgujeme, chodíme na úřady, posíláme emaily s obrázky, začalo něco dělat. Hlavně za tak velký nájmy které tam jsou se nikdo do takového domu stěhovat nebude. Chtěl bych vám říct že až jednou půjdete městem a náhodou budete procházet ulicí Orlí zastavte se u č.p. 481/5 a podívejte se na jak ten dům vypadá a jak to vypadá a jaká to je ostuda pro centrum. Omlouvám se že touhle informací musím zatěžovat zrovna vás pane primátore a děkuji jestli přijdete s nějakým řešením.
S pozdravem ,
Prudík Patrik

Odpověď:
Dobrý den, pane Prudíku,

obdržel jsem před několika dny Váš email, ve kterém popisujte zcela nevyhovující stav domu na ulici Orlí 481/5. O celou záležitost jsem se zajímal na příslušném bytovém odboru a na dům jsem se byl z ulice také podívat, neboť je to z budovy magistrátu opravdu téměř „za rohem.“
Dům na ulici Orlí 481/5 je Statutem města Brna svěřen městské části Brno-střed, která zajišťuje nejen správu, ale i opravy a údržbu tohoto domu. Dle mých zjištění, je technický stav domu Orlí 5 městské části znám a eviduje jej v dlouhodobém plánu oprav. Celkovou rekonstrukci domu však městská část v nejbližší době v plánu nemá, jelikož se jedná o rozsáhlý komplex, jehož celková rekonstrukce by představovala náklady v desítkách milionů korun, což není ve finančních možnostech rozpočtu MČ Brno-střed.
Městská část Brno-střed spravuje bytový fond, který je celkově ve špatném technickém stavu, neboť se převážně jedná o domy ve staré zástavbě, do kterých v minulosti nebylo desítky let investováno a které nebyly také ani řádně udržovány. Příslušná městská část tak v současnosti upřednostňuje provádění více dílčích oprav na více domech než celkovou rekonstrukci jen několika domů. Návrh na dílčí opravu domu Orlí 5 bude projednán ve volených orgánech městské části Brno-střed.

Vážený pane,
je mi líto, že pro vás nemám příznivější informace. Doba není rozhodně ekonomicky příznivá, okamžité řešení v podobě komplexní rekonstrukce domu tak možné není, s opravou se ale počítá v horizontu let příštích.

Za Váš podnět Vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Rychlá navigace