Kanál novinek Romanonderka.cz

Ptali jste se

Po 23. 9. 2013 | Úpravy cesty v parku

Otázka:
Dobrý den pane primátore,
chci se zeptat, na koho se mám obrátit. V Parku Božetěchova je kus parkové cesty (8x2 m) v dezolátním stavu; pokaždé,když zaprší, tak se toto místo změní v jednu velkou kaluž. Toto pak výrazně stěžuje pohyb přes park, hlavně pro invalidní spoluobčany a maminky s kočárky. Předpokládám, že náklady opravy tohoto místa nebudou velké. Můžete mne prosím odkázat na konkrétní městský úřad (odbor či dokonce pracovníka), na který bych se mohl s touto záležitostí obrátit? Vřele Vám děkuji

Odpověď:
Vážený pane Zárubo,

park na ulici Božetěchova se nachází v městské části Brno - Královo Pole.
Původní kartuziánský klášter vznikl v roce 1375 v osadě Královo Pole, která tehdy ještě nepatřila k Brnu. Založil ho moravský markrabě Jan Jindřich na pozemcích, které mu původně sloužily jako letní sídlo. Z nich se ale dodnes v téměř nezmenšené rozloze dochovala pouze klášterní zahrada, později přeměněná právě na park. Samotný klášter se zahradou byl císařským dekretem dán do užívání kadetní škole pro nižší důstojníky, která zde zůstala až do roku 1920 a tehdy se dle dostupných informací poprvé objevuje myšlenka dát pozemek zahrady k dispozici občanům jako park. Další změny přinesla 2. světová válka, kdy Brnem procházela fronta a částečně zasáhla i území parku. Pro lepší dostupnost byla zbořena obvodová zeď, ohraničující park a v jeho severní části přibyl pomník rudoarmějcům. Po 2. světové válce převzalo od vojenské správy klášter ve značně zchátralém stavu VUT a začalo dlouhé období rekonstrukce, která trvá prakticky dodnes. Tolik jen letmý pohled do historie.
Park a jeho údržbu má na starosti městská část Brno – Královo Pole. Doporučuji Vám konkrétně přímo se obrátit na Ing. Dagmar Malou, vedoucí Odboru veřejných služeb MČ Brno- Královo Pole (mala@krpole.brno.cz, tel. 541 588 237), kopii emailu pak doporučuji pro informaci poskytnout také starostovi MČ Brno – Královo Pole Romanu Vykoukalovi (starosta@krpole.brno.cz) a tajemníkovi úřadu Jiřímu Gajdarusovi (gajdarus@krpole.brno.cz).

Za Váš podnět Vám děkuji.


S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

St 18. 9. 2013 | Parkování a parkovací automaty

Otázka:
Dobrý den pane primátore,

děkuji za Vaši reakci.
Co se tyče vozidel Taxi bylo to myšleno tak že mají vyhrazená dvě místa ale stojí třeba na čtyrech, úřipadně i jsem se setkal se situací kdy vozidla taxi stála uplně mimo parkovací stání k jejich stání vytyčená.
Je pak nevhodné dle mého takhle parkovat, protože já jako řidič na jejich místě stát nemohu.
Pokud vozidlo taxi stojí mimo vyhrazené stání předpokládám, že pro něj platí stejná pravidla jako pro ostatní a poplatek za parkování uhradit taky musí? Nebo se mylím??
V živitě jsem neviděl že by taxikář parkovné platil.
A jen tak okrajově dnes jsem se díval na nádraží když jsem zde v podvečer byl, situace je pořád stejná.
A městskou policii jsem na nadraží nikdy nevděl tuto situaci řešit. I když pořád tam nejsem a nemohu tvrdit že něco nedělají když nevím.

Pěkný den

S pozdravem,

Koláček

Odpověď:
Dobrý den, pane Koláčku,

také já Vám děkuji za Vaši reakci a náměty. Máte samozřejmě pravdu, vozidla taxi nepožívají v souvislosti s placenými parkovacími plochami žádných zvláštních práv a podléhají tedy stejným právním předpisům jako vozidla ostatních řidičů. Na jejich přestupky proto i hlídky pohlížejí stejně, přičemž o uložení případné sankce obdobně jako v ostatních případech strážník rozhoduje individuálně podle konkrétních okolností. Z toho vyplývá, že strážníci řidiče taxi nijak nezvýhodňují a zaměřují se na ně stejně jako na další účastníky silničního provozu.
Parkování na místech, kde je řidič povinen uhradit poplatek, upravuje nařízení Statutárního města Brna č. 4/2011, jímž se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny. Co více k tomu dodat? Budete-li někdy v budoucnu svědkem jednání, které je v rozporu s dopravními předpisy a také třeba tímto nařízením, informujte prosím strážníky na tísňové lince 156.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

St 11. 9. 2013 | Parkování a parkovací automaty

Otázka:
Dobrý den pane Onderka,

jako primátor města Brna máte na starost i městskou policii.
V poslední době jsem si všiml, že městská policie dostala v poslední době k dispozici mnoho vozu pro odtah vozidel. Čehož taky hojně využívá.
Muj dotaz je: proč policie odtahuje vozidla jen v nejbliřším oklolí centar města ne nikde jinde ( denně odtahují Vaclavskou, Hybešovu, Veveří..), ale dále jsem je neviděl.
A druhý dotaz je. Proč na placených parkovacích stáních vubec nekontrolují skutečnost jestli má řidič zaplaceno. Občas jsou vidět u soudu, ale nikdy nebyli vidět u hl. nádraží. Je zde mnoho obchodníku kteří si parkují kde chtějí a ani se neobtěžují zaplatit ani hodinu v ten den. Minulý tyden jsem šel po nadraží cca 4 mezi 10-16:00 a snad krom jednoho auta neměl zaplaceno níkdo.
A poslední dotaz ohledně parkování u hl. nádraží. Když mají taxikáři vyhrazená místa proč parkují všude kde se jim líbí. Pokud mají vyhrazeny dvě místa tak by na nich měli parkovat dvě auta a ne 4 auta za sebou. Na co tam pak ty místa vyhrazená jsou? A neměli by ti taxikáři teda za ostatní mista platit a ne tam stát a kecat.
Myslím si že pokud chcete centrum Brna zvelebit budují se nové obchody tak by se mělo něco dělat i pro slušné lidi. A ne že si nechám auto na Hynešové ulici jdu do nemocnice a vůz mi odtáhnou. Parkovací stání se vůbec neřeší a vídím že pravidla se taky měří každému jinak.

Děkuji za Vaše vyjádření

Koláček

Odpověď:
Vážený pane Koláčku,

děkuji Vám za Vaše otázky, týkající se častého tématu parkování v centru města. Vím, že situace zdaleka není ideální, ale v dohledné době se přece jen v lokalitě ulice Hybešova dostavbou parkovacího domu Kopečná změní k lepšímu.
Ale zpět k Vašim dotazům. Pro drobné upřesnění jen uvádím, že městská policie sama o sobě odtahy aut neprovádí a nevlastní ani odtahová vozidla. Je však pravda, že strážník může odtah nařídit. Ve Vámi zmíněných ulicích, zejména ulici Hybešova, Veveří, ale třeba také Údolní, projíždějí tramvaje, které bývají často blokovány právě vozidly zaparkovanými ve dvou řadách příliš blízko u tramvajového pásu stojícími auty apod. V důsledku nesprávného parkování zde pak vznikají i nebezpečné situace pro prostředky městské hromadné dopravy a nepříjemná zpoždění. Proto patří tyto ulice k těm, kde se ve zvýšené míře dohlíží na dodržování dopravních předpisů. Mimo jiné, odtud také přichází řada podnětů od místních obyvatel, kterým nevhodně zaparkovaná vozidla vytváří překážky. Hlídky ovšem zaměřují svou pozornost i na ostatní místa v Brně, je však nutné podotknout, že odtah lze nařídit pouze tam, kde vozidlo tvoří překážku provozu nebo ohrožuje bezpečnost a plynulost dopravy.
Strážníci městské policie kromě jiného kontrolují také dodržování povinnosti uhradit cenu za parkování, a to každý den na různých místech ve městě. Váš podnět, týkající se Nádražní ulice jsem proto předal odpovědným zaměstnancům městské policie. Zaměří se na aktuální situaci a v případě potřeby přijmou opatření, aby se platební morálka parkování před hlavním nádražím určitě zlepšila.
Strážníci městské policie dohlížejí také na taxislužbu, a to ve všech ohledech, které jim zákon umožňuje. To mimo jiné znamená, že kontrolují jak správnost parkování samotných řidičů taxi, tak i skutečnost, zda naopak někdo neoprávněně nevyužívá místa vyhrazená právě pro taxislužbu. Z Vašeho dotazu však bohužel není jednoznačně patrné, jakou situaci máte na mysli, když hovoříte o parkování 4 vozidel taxi za sebou. Řidiči taxi samozřejmě mohou využít stání, která jsou jim vyhrazena, tím se jim ale nezakazuje zaparkovat na místech, kde mohou legálně stát i všichni ostatní řidiči. Pokud tedy automobily taxi využijí svá dvě vyhrazená místa a parkují i na dvou místech dalších, je to zcela legální, pokud ovšem nestojí v zákazu stání/zastavení, u přechodu pro chodce, na místě vyhrazeném jinému řidiči či jiné ploše, na které to není povoleno.
Svým dotazem jste patrně neměl na mysli situaci, že by se na vyhrazenou plochu pro dvě vozidla vešla čtyři menší vozidla. Ani tady by však z právního hlediska nebylo co namítat za předpokladu, že by taková plocha byla určena jen obecně taxislužbě nebo konkrétní společnosti. Problematické by bylo parkování dvou vozidel na ploše dedikované například jedné konkrétní registrační značce.
Přes to všechno Vás musím ujistit, že se městská policie zabývá přestupky řidičů taxi se stejnou pozorností jako u ostatních řidičů. Například ve Vámi zmiňované Nádražní ulici vyřeší strážníci každý měsíc několik desítek dopravních přestupků. Hlídky samozřejmě nemohou být neustále ve všech ulicích najednou, proto jistě městská policie ocení, pokud nesprávné parkování oznámíte na lince 156. Zároveň tak budete mít jistotu, že se o konkrétním protiprávním jednání strážníci dozvědí a budou ho moci prošetřit.
A na závěr už jen stručně k parkovacím kapacitám. Problematikou nedostatku parkovacích míst se Brno zabývá již dlouhou dobu. Stejně jako všechna velká města musí hledat vhodná řešení dopravy a dostatečné parkovací kapacity nejen v historickém centru města. Řešením jsou parkovací domy a funkční městský parkovací systém. Jak již jsem zmínil v úvodu, před dokončením je parkovací dům Kopečná, který nabídne kapacitu 88 míst. Ještě letos na podzim budou také uvedeny do provozu podzemní velkokapacitní garáže soukromého investora u Janáčkova divadla, které jistě ocení nejen návštěvníci divadelní scény. V přípravě k realizaci je také projekt parkovacích domů Panenská a Besední/Veselá.

Za Váš dotaz a podněty Vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

St 11. 9. 2013 | Oprava ulice Milady Horákové

Otázka:
Dobrý den, pane primátore,

chtěla bych Vás poprosit, o bližší informace k opravě ulice Milady Horákové. Jedná se mi hlavně o termín začátku oprav, jejich délku a jak bude ulice uzavřená. Zda celá nebo po částech apod. Vzhledem k tomu, že bydlím na ulici Traubova, zajímalo by mě, zda na ní i během oprav bude možné parkovat. Předem děkuji za odpověď. S přáním pěkného podzimu E. Borkovcová

Odpověď:
Vážená paní Borkovcová,

v roce 2011 dokončilo město Brno úspěšně rekonstrukci svého historického centra, v loňském roce byly završeny stavební práce na ulici Pionýrská, v současné době se připravují rekonstrukce dalších důležitých komunikací, například ulice Minská, Horova a Milady Horákové.
Hlavním důvodem nezbytných stavebních prací na ulici Milady Horákové, na kterých se budou podílet kromě města i vodárny a dopravní podnik, je zejména nevyhovující technický stav vodohospodářské infrastruktury a tramvajové tratě, která je dlouhodobě v havarijním stavu s omezením povolené rychlosti.
Investiční odbor Magistrátu města Brna v současné době zajišťuje výběrové řízení veřejné zakázky na zhotovení stavby „Rekonstrukce ulice Milady Horákové“ a v případě jeho hladkého průběhu se předpokládá jeho dokončení do konce roku 2013. Zahájení vlastní stavby je pak předpokládáno v březnu 2014 s dokončením v měsíci září 2015. Součástí stavby bude rekonstrukce kanalizačních stok včetně přípojek, rekonstrukce vodovodních řadů a vodovodních přípojek, rekonstrukce vozovek, chodníků a veřejného osvětlení, dále rekonstrukce tramvajové trati včetně trakčního vedení a rekonstrukce napájecích a zpětných kabelů DPMB, a to vše na ulici Milady Horákové v úseku od křižovatky s ulicí Koliště po křižovatku s ulicí Durďákova.
Z ulice Milady Horákové od ulice Koliště po ul. Traubovu bude po celou dobu výstavby vyloučena veškerá doprava vyjma dopravní obsluhy, vozů záchranné služby, odvozu odpadů atd. Toto opatření je nutné kvůli zkrácení lhůty výstavby. Provoz v ulicích kolmých na ulici M. Horákové zůstane zachován a křižovatky s ulicemi Příkop a Traubova budou průjezdné. S omezením parkování v těchto ulicích bude však nutno počítat stejně jako s dopravními komplikacemi.

Za váš dotaz a trpělivost v průběhu rekonstrukce Vám již dnes děkuji.
S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 2. 9. 2013 | Kam směřuješ, Brno?

Otázka:
Vážený pane primátore,
po delší době jsem se rozhodl, že Vám napíšu, jelikož po přečtení několika zpráv o dění v Brně, jsem se (opět) rozzuřil. Shrnu Vám, co se dalo přečíst za posledních zhruba 30 dní: Národní divadlo Brno je stále bez ředitele, SMS jízdenky v Brně stále nejsou, vozíčkáři se nemůžou dostat na Špilberk, ač je snad po největší rekonstrukci vůbec (i s okolím), město stále nemá nový územní plán,… Dnes jsem se navíc dočetl, že výstavba Janáčkova kulturního centra je ve hvězdách, a z toho, co jste řekl, vyplývá, že s tím nebudete ani nic moc dělat.
Jsou to bezvýznamné „kecy“, omlouvám se za tento výraz, ale jde jen o politikaření: „Vzhledem k tomu, že prozatím nezačala stavba etapy první, je předčasné komentovat zahájení stavby etapy druhé. Janáčkovo kulturní centrum je ale natolik potřebné nejen pro Brno, ale i pro celé Česko, že jsme ochotni za jeho uskutečnění bojovat a v budoucnu na něj zajistit potřebné finanční prostředky.“
Dále jsem se dočetl, že špína v ulicích našeho města je nesnesitelná. A já s tím souhlasím. Všude v centru jsou žvýkačky, zvratky, a koše jsou přeplněné. Zdůrazňuji, že je to veliká škoda, jelikož Brno má v centru již většinou novou dlažbu (na čemž máte velký podíl a já to rozhodně nezastírám). Problémem však je, že se o ni neumí vedení města ani postarat, ač stála stovky milionů.
Vyhledával jsem také nějaké nové informace ohledně rekonstrukce Plotní a Dornychu, avšak marně. Ulice Milady Horákové se taky neopravuje a Zelný trh má být nový už rok. Ulice Česká se zřejmě taky neopraví, což je opravdu škoda, protože se jedná o poslední nezrekonstruovanou tepnu v centru. Všechny tyto špatné zprávy jsou, bohužel, pravdivé.
A mohl bych pokračovat. Jsou to výsledky Vašeho vedení. Jsem proto rád, že se v Brně daří alespoň vysokému školství, vědě a výzkumu. V tomto je Brno opravdu výjimečné a je to zřejmě tím, že to nemá na starost radnice. Jinak by to zřejmě také skončilo katastrofou. Město má každý rok stamilionové přebytky, investice však spadly pod čtvrtinu všech výdajů, a odpověď na všechno je v moravské metropoli vždy jediná: "nejsou peníze". Je to velice smutné, že naše město se dostalo do fáze stagnace a vyhlídky nejsou růžové.

Přeji Vám, pane primátore, více pracovních úspěchů, než dosud.

Jan Adamec

Odpověď:
Dobrý den, pane Adamče,
tak se mi zdá, že sice pečlivě sledujete zpravodajství, ale jen to z Brna a čím prochází naše země, Evropa a celý svět Vás příliš nezajímá, respektive zatvrzele se tváříte, že nás se to netýká. Opak je ale pravdou. Celosvětová ekonomická krize, to totiž není jen verbální strašák, její dopady jsou zcela konkrétní, a to i pro moravskou metropoli. Bez komentáře v této souvislosti však nemůže zůstat ani dosavadní vládní politika, která Brnu zasadila nejednu ránu pod pás, například v podobě novely o rozpočtovém určení daní a připravila tak město o další stovky milionů korun ročně.
Ve své podstatě je to velmi jednoduché, stejně jako rodinný rozpočet. Hospodaříte s určitou sumou peněz, naplánujete si věci, co pořídíte, postavíte, zmodernizujete, vylepšíte a pak o část příjmu přijdete. Co uděláte? Nejdříve zkusíte o tyto peníze, na které máte nárok, zabojovat a když to nevede k výsledku, nastává fáze hledání úsporných opatření a redukce původních plánů. Co je nutné udělat hned, co snese odklad, vše za předpokladu, že provoz musí běžet dál a také se základní ideou, že se město nebude zadlužovat, což rozhodně nehodlám připustit a dluhy z minulých let tak i v této těžké době Brno úspěšně splácí. Za této situace pak nezbývá nic jiného než některé investiční akce pozastavit nebo jejich realizaci rozložit do více let.
Optimista při pohledu na z poloviny zaplněnou sklenici praví, že sklenice je z poloviny plná, pesimista pak konstatuje, že je z poloviny prázdná. Stejně pesimisticky pak na mne dle stejného modelu působí Váš dopis, kde děláte jen výčet toho, co není a co by mohlo být a prakticky ignorujete aktuální vývoj i to, co se už v Brně nového opravilo či postavilo. Tak jen tedy stručně pro připomínku pár posledních „větších“ akcí. V září 2011 byla dokončena rekonstrukce historického centra města, zahrnující ulici Husova, Běhounská, Moravské náměstí a Joštova za tři čtvrtě miliardy korun. Se začátkem školního roku 2012/2013 se otevřela v Žebětíně nová základní škola. Výstavba prakticky jediné školy, která po revoluci „vyrostla v Brně na zelené louce“ si vyžádala částku 143,4 mil. korun. Ve stejné době byl uveden do provozu tolik potřebný Královopolský tunel. Jedná se sice především o státní investici, ale i zde se město Brno na akci podílelo několika sty miliony korun. Byla dokončena rekonstrukce dalších důležitých dopravních tepen, a to ulice Pionýrská či Orlí. Před několika dny byla uvedena do provozu retenční nádrž na ulici Jeneweinova. Důležitá stavba, umožňující další rozvoj města směrem na jih je skryta v hlubokém podzemí, stavební dílo si vyžádalo 580 milionů korun. Na jaře 2014 bude dokončena dostavba městské kanalizace v městských částech Tuřany, Žebětín, Ivanovice a Bohunice. A kolik to bude stát? Celková cena je 2,031 mld. Kč. V listopadu letošního roku budou zahájeny první práce při rekonstrukci Zelného trhu, které se sice zhruba na měsíc zastaví po období oblíbených vánočních trhů, ale vzápětí se opět rozběhnou, aby příští Vánoce na Zelňáku byly již v novém. A mohl bych dále pokračovat… Nic to však nemění na skutečnosti, že peněz je v rozpočtu města rok od roku méně a na investiční akce, které by si Brno a jeho občané zasloužili, rozhodně málo.


S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Rychlá navigace