Kanál novinek Romanonderka.cz

Ptali jste se

St 28. 8. 2013 | GP motocyklů a zároveň neschopnost stavební firmy

Otázka:
Dobrý den, pane primátore,
včera jsem slyšel Váš příspěvek v jednom brněnském rádiu, jak jste rád, že máme v Brně GP motocyklů a co to městu přinese atd. atd. Vysvětlete mi, prosím, jak je tedy možné, že jediná přístupová komunikace - Ostrovačická - v Žebětíně není pořád dokončena, už více jak 14 dní je položena pouze první vrstva živice a motorkáři a zároveň fanoušci i autobusy MHD na lince X, budou kličkovat mezi vystouplými kanály jako někde v zapomenuté vesnici Rumunska... Dnes dostala tato firma (která jistě "správným lidem" odevzdala provizi, aby zakázku dostala) geniální nápad: Poslala tam maníka, aby žlutým sprejem ty kanály zvýraznil!
Myslíte si, že je povinností FIM nám stále tuto GP přidělovat? Není! Klidně nám ji mohou odebrat kvůli katastrofálnímu stavu infrastruktury!! Ještě poznámka nakonec: Za tolik zatracovaného minulého režimu by se dělalo třeba i do rána, aby bylo hotovo! Dnes se na to zvysoka kašle!
Děkuji za odpověď!

Odpověď:
Dobrý den, pane Poláčku,

úplná uzavírka ul. Ostrovačická, silnice č. III/3842, byla povolena Odborem dopravy Magistrátu města Brna, a to od 10. 9. 2012 do 30. 11. 2013 z důvodu rekonstrukce kanalizace, která je součástí stavby „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně v MČ Žebětín“. V době konání akce GP na Automotodromu byl stavebníkem (IMOS a.s.) povolen průjezd stavbou, který byl dohodnut na koordinačních schůzkách se zástupci Policie ČR, Městské části Žebětín, Automotodromu Brno, Odboru dopravy MMB, složkami Integrovaného záchranného systému a dalšími. Veškerá opatření, která probíhala na ul. Ostrovačická před konáním závodu GP byla přijata z důvodu bezpečnosti návštěvníků Automotodromu a o omezení informoval návštěvníky též Automotodrom na svých webových stránkách: „v Žebětíně probíhá rekonstrukce kanalizace. Doprava je vedena stavbou. Dbejte zvýšené opatrnosti.“ Z důvodu probíhající rekonstrukce kanalizace ve větší části Žebětína budou obrusné vrstvy komunikace na ul. Ostrovačická položeny až budou dodělány vedlejší ulice, aby nebyl poničen nový povrch na ul. Ostrovačická, což je jistě logické.
Nevím, jakou radost z GP mají každý rok místní občané ze Žebětína (ne všichni v Brně totiž sdílí nadšení z motorek, neboť musí snášet zvýšený hluk, dopravní zátěž atd.), jedno vím jistě – novou kanalizaci si občané po letech čekání zaslouží, provádět stavební práce v zimě nelze a práce v noci se oprávněně zase nelíbí obyvatelům okolních ulic, neboť mají také právo na nerušený spánek. Je tak třeba optimálně sladit zájmy všech a být zejména vzájemně tolerantní, což však rozhodně není v rozporu s mým postojem o podpoře Velké ceny silničních motocyklů v Brně, což je bezkonkurenčně největší sportovní událost v Česku!


S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

St 21. 8. 2013 | Nespokojenost

Otázka:
Dobrý den,
cchi stručné odpovědi, nestojím o vaše dlouhá souvětí.
1.Kolik žije v městě cigánů?
2.Kolik město zaptatilo a ještě zaplatí za opravy Bronxu?
3.Kdy konenčně budu moci ukázat město svým německým příbuzným, co kdysi žili na ulici Cejl, abych se nemusel za něj stydět.
PS: Méně kecejte a více dělejte!!!!!!!!!!!


Muller

Odpověď:
Dobrý den,

tak tedy stručně: dle posledního sčítání lidu, domů a bytů, které se uskutečnilo v ČR v roce 2011, se v Brně hlásí k romské národnosti 166 občanů.
Od roku 2008 realizuje město Brno za pomoci finančních prostředků z EU Integrovaný plán rozvoje města v problémové obytné zóně. Jedná se o soubor časově provázaných akcí, zaměřených na revitalizaci veřejných prostranství, regeneraci bytového fondu a pedagogicko-sociálně zaměřených projektů právě na území městských částí Brno-střed a Brno-sever, ohraničených ulicemi Bratislavská, Cejl, Francouzská, Přadlácká, Stará, Hvězdová, Spolková a Soudní.
Je třeba říci, že podstatnou část tohoto území tvoří pavlačové činžovní domy, které byly postaveny na přelomu 18. a 19. století. Je zde řada objektů v památkové péči, kterým se v uplynulých šedesáti letech nevěnovala patřičná pozornost a velká část stavebního fondu v území nebyla dokonce od konce 2. světové války téměř vůbec udržována! Z hlediska vlastnických vztahů je z celkového počtu 157 domů 57 domů v majetku statutárního města Brna a 100 soukromých.
Právě v těchto dnech startuje v rámci již zmíněného projektu rekonstrukce a nástavba v pořadí již devátého bytového domu za více než 28 milionů Kč. V listopadu 2011 byl zkolaudován po rekonstrukci první bytový dům v této lokalitě na ulici Spolková 3, v únoru 2012 bytový dům Francouzská 44 a v dubnu téhož roku dům na ulici Francouzská 68. Následoval dům na ulici Francouzská 64, Bratislavská 62, Přadlácká 9 a Francouzská 20. Právě probíhají stavební úpravy a půdní vestavba domu na ulici Bratislavská 60. V listopadu letošního roku odstartují rekonstrukce dalších dvou bytových domů, celkem tak bude v této problémové obytné zóně opraveno 11 domů, dále byly a ještě budou provedeny opravy fasád včetně výměny oken dalších domů, odstartuje výstavba parku Hvězdička s nízkoprahovým centrem pro děti a mládež. Celkové výdaje jsou odhadovány na 450 mil. Kč, přitom dotační prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje budou zastoupeny částkou ve výši až 134 mil. Kč, zbývající finanční prostředky poskytuje město.
Na závěr, i s ohledem na styl položené otázky, si nemohu přece jen odpustit jednu poznámku. Je známou pravdou, že kdo chce co vidět, to i vidí. Možná by tak stálo za to se do zmíněné lokality podívat znovu, třeba na zmíněné opravené domy a vidět, že se „nekecá, ale dělá“.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Čt 8. 8. 2013 | silnice na ulici žabovřeská

Otázka:
Pane Onderka omlouvám se že obtěžuji ale chtěl bych vás upozornit na jednu věc boužel nevím komu řict a vy to určitě předate tam kam to patři.naný k upozornění:
Jedná se o stav silnice v ulici Žabovřeská už podruhé jsem timto smerem jel s pisarek smerem na kralovopolský tunel a již se mi podruhé stalo že někde v useku mezi hrazy u vody a uzavřeným mostem mě doprotivky rychle jedoucí auto vyšplichlo silný gejzír vody na čelní sklo tak perfektně že sem minimalně 3 vteřiny přestal vydět nešlo by tento usek silnice opravit? nebo označit značkou snižené rychlosti za destě?? protože boužel řidiči jsou nezodpovědní a nepomyslí na to že rychlím vjetí do kaluži muže gejzír ohrozit i protijedoucí vozy předem chci poděkovat za předaní teto připominky s přáním pěkneho dne Lukáš Závodský

Odpověď:
Vážený pane Závodský,

ulice Žabovřeská je silnicí 1. třídy č. 42 a je v majetku České republiky. Správu této komunikace vykonává Ředitelství silnic a dálnic, tento správce rovněž pro vlastníka provádí i údržbu. Státní správu na silnicích 1. třídy vykonává Odbor dopravy Krajského úřadu, který mimo jiné rovněž stanoví i omezení rychlosti.
Úsek silnice na ulici Žabovřeská mezi mimoúrovňovou křižovatkou Hlinky a mimoúrovňovou křižovatkou ulic Žabovřeská x Kníničská je v tomto segmentu velkého městského okruhu intenzivně připravován k přestavbě na moderní vícepruhovou směrově dělenou komunikaci velkého městského okruhu, přičemž na přípravě a na následné realizace se kromě vlastníka významnou měrou účastní i Brno.
Stávající stavebně technický stav vozovky dle informací vyhovuje okamžitým požadavkům na tuto komunikaci. V případě přívalového deště, což je patrně i Váš případ, se nelze podobným situacím zcela vyhnout ani na úplně nové vozovce. Každý řidič za volantem však musí nebezpečné situace vždy umět předvídat a hlavně přizpůsobit rychlost jízdy všem okolnostem, které lze objektivně předpokládat.


Za Váš dotaz, který jsem postoupil Odboru dopravy Krajského úřadu, Vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Rychlá navigace