Kanál novinek Romanonderka.cz

Ptali jste se

Út 17. 12. 2013 | ulička Václava Havla

Otázka:
Dobrý den, pane primátore,
máte radost z toho, že navzdory vůli občanů v referendu byla nakonec přece jen pojmenována "bezejmenná ulička" po Václavu Havlovi? Proč bylo referendum opakováno a uměle prodlužováno, až se konečně dostavil "kýžený výsledek" a začala bouchat šampáňa... Nápadně mi to připomíná dobu minulou, kdy jsme tu měli např. Stalinovy sady, Gottwaldovu třídu atd., podle toho, kdo byl zrovna "v kurzu"... Ono je potřeba taky ukázat druhou stranu mince, např. v tomto článku: http://www.svetkolemnas.info/novinky/domaci/395-pravda-o-vaclavu-havlovi
Poláček

Odpověď:
Dobrý den, pane Poláčku,

Zastupitelstvo města Brna na svém posledním letošním jednání 10. prosince odhlasovalo pojmenovat dosud bezejmennou uličku pod brněnskou katedrálou svatého Petra a Pavla Uličkou Václava Havla. Celá diskuse se kolem pojmenování či nepojmenování vedla téměř dva roky, nyní bylo výsledku dosaženo, vnitřně však vnímám finální rozhodnutí stále s určitou rozpačitostí. Obecně totiž také nepovažuji za zcela ideální pojmenovávat ulice po prezidentech či po politicích, v čemž mi dějinné události dávají jednoznačně za pravdu. Navíc nejsem ani vnitřně přesvědčen, že by Václav Havel po tom při své věhlasné skromnosti sám toužil.
Ale zpět k anketám. Pojmenování uličky po zesnulém prezidentovi byl dlouhý proces. Iniciativa vyšla z Divadla Husa na provázku a byla podpořena řadou významných osobností. S ohledem na širokou diskusi, která se na toto téma vedla, vypsala městská část Brno-střed dvě ankety. První elektronická byla zpochybněna, protože hlasy proti návrhu na internetu zázračně přibyly a i já mám osobně s podobnými elektronickými anketami na brněnská témata problém. Nepovažuji totiž za správné, aby se k životu v našem městě vyjadřoval kde kdo z „Horní Dolní“(pozn. občané z Horní Dolní prominou, to nebylo myšleno osobně). Proto byla vypsána další anketa, kde mohli jen osobně hlasovat všichni občané starší 15 let s trvalým bydlištěm ve městě Brně prostřednictvím originálních hlasovacích lístků. V této anketě se zase objevil protinávrh, pojmenovat uličku po silákovi Kocourkovi. Po uskutečnění těchto anket již tedy následovala jednání příslušné městské části a města.
Zastupitelstvo městské části Brno-střed na svém jednání v říjnu vyjádřilo souhlas s pojmenováním uličky po V. Havlovi, stejně tak se vyjádřila Pracovní skupina pro názvosloví města Brna, souhlas vyjádřila také Rada města Brna a nakonec i Zastupitelstvo města Brna, a to jak hlasy koalice a opozice. Osobně se přitom nepovažuji za toho, kdo by byl kompetentní a měl posuzovat skutky a činy V. Havla. Nepochybuji však o tom, že to historikové a politologové v kontextu desítek let a dalších událostí učiní. Nicméně o jednom nelze pochybovat. Václav Havel se do historie naší země zapsal, a to velmi významně.
Ptáte-li se mne však, zda po jednání Zastupitelstva města Brna „bouchala šampáňa“, pravdivě odpovím - malý přípitek byl. Důvodem ale nebylo pojmenování Uličky V. Havla, ale schválení stěžejního dokumentu města Brna rozpočtu na rok 2014 a přání zdraví a štěstí do nového roku 2014.

Za Váš dotaz vám děkuji.
S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Út 17. 12. 2013 | Parkovací dům Kopečná

Otázka:
Vážený pane primátore,
Měl bych dotaz ohledně rušení podelných parkovacích stání z důvodu vystavby parkovacího domu na ulici Kopečné. Sám parkovací dům by měl poskytnout 88 parkovacích míst. Jako občan bydlící na této ulici jsem si nemohl nepovšimnout výstavby dvou ostrůvku uprostřed silnice. Výstavbou techto ostrůvku se silnice rozděli na dve časti: průjezdovou a část obsluhujici parkovaci dům. Tímto se zredukuje počet parkovacích míst odhadem o 15. To vede k efektivnímu nárustu parkovacích míst o 73. Když jsem se pokoušel dohledat bližší informace jak o redukci parkovacích míst tak ohledně samotných ostrůvku, nenašel o nich žádnou zmínku. Nemluvě o tom, že železná konstrukce trčící z jedno z nich je opravdu nevkusná. Jsou tyto ostrůvky opravdu nutné i za tuto cenu?

Odpověď:
Vážený pane Urbane,

děkuji Vám za Váš dotaz, týkající se výstavby parkovacího domu na ulici Kopečná.
Město Brno se stejně jako všechna velká města potýká s nedostatkem parkovacích míst. Moravská metropole tak hledá a musí dále hledat optimální řešení dopravy, včetně dostatečných kapacit pro parkování, a to nejen v historickém centru města. Řešením jsou parkovací domy a funkční městský parkovací systém.
Počátkem měsíce prosince se veřejnosti otevřely podzemní garáže s kapacitou 400 míst u Janáčkova divadla, k zahájení zkušebního provozu se blíží také parkovací dům na ulici Kopečná. Tento objekt s automatickým zakladačovým systémem nabídne 88 stání a mimo jiné také na střeše tohoto objektu kavárnu s výhledem na Denisovy sady a jižní část Brna.
Ale zpět k Vašemu dotazu. Nechci polemizovat o tom, zda a o kolik se stavebními úpravami na komunikaci zredukuje počet míst přímo na ulici Kopečná. Jde totiž o to, zda stojící zde auta parkují vždy v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích.
Výstavba ostrůvků a instalace svodidla New Jersey v ulici Kopečná ale nutná je, a to s ohledem na provozní řád parkovacího domu a legislativní ustanovení. Instalace kovové konstrukce, o které se zmiňujete, je nutná rovněž, a to z důvodu omezení maximální výšky vozidla tak, aby byl zajištěn bezkolizní provoz parkovacího domu. Poloha v uličním prostoru tak zabezpečuje, že do parkovacího systému, který začíná vjezdovou závorou a končí opuštěním výjezdovou závorou, budou připuštěny pouze vozidla vhodných rozměrů.

Za Váš dopis a podnět Vám děkuji.
S pozdravem a přáním příjemného prožití vánočních svátků a všeho dobrého do roku 2014

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 9. 12. 2013 | není cesty k nápravě?

Otázka:
Vážený pane primátore,
Je možné se na Vás obrátit ve věci ohrožení bezpečnosti v dopravě - týká se MHD. Kontaktoval jsem DPmB i policii. Nápravy nelze docílit.
V případě, že máte zájem o problém, popíši jej konkrétně.
Vlach

Odpověď:
Vážený pane Vlachu,

na Váš dotaz, zda se na mě můžete obrátit ve věci ohrožení bezpečnosti v dopravě, mám jasnou odpověď – můžete. Musíte však být naprosto konkrétní, abych mohl relevantně reagovat a věc postoupit příslušnému orgánu.
Jestliže však jste svědkem ohrožení bezpečnosti v dopravě, upozorňuji Vás, že máte zákonnou oznamovací povinnost, tedy jste přímo povinen se obrátit na příslušný orgán státní správy. Orgány samosprávy totiž nejsou vybaveny příslušnou pravomocí, tu mají pouze zákonem určené orgány, především pak Policie České republiky, která v rámci svých kompetencí může učinit příslušné kroky.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 2. 12. 2013 | Možnost vykonat osobní hygienu

Otázka:
Dobrý den.
Pane primátore, od 1. května se pokouším zjistit, kde mohu v Brně za úplatu vykonat očistu, osobní hygienu, zkrátka osprchovat se za úplatu, ať již například jako turista, který se zde nehodlá ubytovat, nebo z jiných důvodů .Jediné na co jsem přišel jsou městské lázně, kde se mohu osprchovat za 90 korun ve středu....... Děkuji za laskavou odpověď / informaci .
jirka bartoněk Omice

Odpověď:
Dobrý den, pane Bartoňku,

je pravda, že doba, kdy lidé chodili vykonávat osobní očistu do lázní je již dávno pryč. Běžným standardem dnešních domácností jsou tak vlastní koupelny a sociální zařízení, které poskytují potřebný komfort. Chápu však, že se mohou v životě vyskytnout situace (zejména např. při cestování), kdy by člověk dal téměř cokoliv za jedno osprchování se v teplé vodě.
Magistrát města Brna, Odbor sociální péče zajišťuje fungování Střediska osobní hygieny na ulici Rumiště 11, které slouží lidem v extrémní sociální tísni, především tedy lidem bez domova a přístřeší pro zajištění základní osobní hygieny a řešení případně dalších zdravotně hygienických komplikací jako jsou vši, svrab apod. Tato služba je poskytována bezplatně po dohodě se sociálními kurátory, kteří mají své sídlo na ulici Křenová 20. V podobném režimu nabízí také tyto služby denní centra Armády spásy na ulici Mlýnská 25 a Oblastní charity Brno na ulici Bratislavská 58.
Z Vašeho dotazu však celkem jasně vyplývá, že tento typ služby není to, co hledáte. Pro návštěvníky a turisty města Brna apod. jsou k dispozici veřejné sprchy v podchodu hlavního nádraží, tedy přímo v centru města. Celkem zde zaplatíte za možnost osprchovat se 40 korun, za ručník zaplatíte případně dalších 8 korun a za mýdlo 5 korun.
Možnost vykonat osobní hygienu nabízí také např. čerpací stanice, zejména pak ty u dálničních přivaděčů. Např. u čerpací stanice Shell Popůvky (dálnice D1, směr Praha) zaplatíte za možnost osprchovat se 30 korun, u čerpací stanice OMV Rohlenka (D1, směr Vyškov) Vás tato služba přijde na 40 korun plus po Vás budou chtít zálohu za klíč.
Městská společnost Starez-Sport, a.s., která provozuje mimo jiné například bazén Lužánky, Ponávka či Aquapark Kohoutovice v žádném ze svých provozovaných zařízeních samostatnou službu očisty osprchování za úplatu nenabízí. Zdejší sprchy jsou využívány po zaplacení vstupného dle ceníku pro očistu před vstupem do bazénu nebo saun tak, aby byla dodržena pravidla pro hygienu u bazénů a udržena řádná kvalita bazénové vody. Varianta spojit návštěvu Brna se sportem, jít si zaplavat do bazénu a při té příležitosti se také osprchovat se jistě nevylučuje, jen je třeba pamatovat na návštěvní řád, který například zakazuje zde provádět holení, stříhat si vlasy či nehty nebo prát či čistit si prádlo. V současné době zaplatíte například za vstup do bazénu Za Lužánkami 70 korun, na Ponávce 65 korun apod. V podobném režimu fungují také posilovny a fitcentra, kde dnes zaplatíte za vstup od cca 60 korun za hodinu.

Za Váš dotaz Vám děkuji.
S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Rychlá navigace