Kanál novinek Romanonderka.cz

Ptali jste se

Po 29. 7. 2013 | Životní prostředí na ulici Lány v městské části Brno - Bohunice

Otázka:
Vážený pane primátore, důvod, proč jsem se rozhodla Vám napsat je následující: „léta neřešené záležitosti s údržbou zeleně a čistoty v ulici Lány (MČ Bohunice). Věřte mi, že si uvědomuji, že máte na starosti mnohem důležitější věci, než je tento můj, pro Vás zanedbatelný problém. Také jsem se léta snažila na různých úřadech a institucích, jako řadový občan, sjednat nápravu. Bohužel musím konstatovat, že jsem příliš malý červíček, aby se mým problémem vůbec někdo zabýval. Mám již dosti značný elaborát písemností kolem celé záležitosti, který klidně dám k dispozici. Obracím se na Vás také hlavně proto, že jsem si jistá, že Vy určitě celý problém nasměrujete na konkrétní zodpovědné osoby. V příloze zasílám fotografie z Absurdistánu, které částečně objasňují celý problém. Pokud uspěji se svoji prosbou, můžete mne kontaktovat na moji emailové adrese. Děkuji Vám za Váš čas a zájem. P.S. Blíží se volby a věřím, že se budou opět politické strany předhánět ve svých nabídkách na zdravé životní prostředí, ale pouze do okamžiku, než zase jejich představitelé usednou do svých vysněných křesílek!!!! Sobolová Stanislava Brno-Bohunice, Lány 64 V Brně 03.07.2013

Odpověď:
Vážená paní Sobolová,

děkuji Vám za dotaz ze dne 3. července 2013, jímž mě upozorňujete na údržbu zeleně na pozemcích v ulici Lány v městské části Brno-Bohunice. O celou záležitost jsem se zajímal, prostudoval si Vaše podklady a vyžádal si také stanovisko Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, abych si udělal obrázek o celé věci a mohl Vám poskytnout co nejpřesnější informace.
Ze zjištěných faktů vyplývá, že předmětné pozemky jsou ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), což pro Vás není nová informace. Vlastník má však povinnost zajišťovat údržbu svých pozemků včetně zeleně.
V minulosti byl ÚZSVM již několikrát vyzván, aby dostatečnou údržbu svého majetku prováděl, a je nutno konstatovat, že uvedené pozemky v současné době – dle aktuálního šetření na místě – nevykazují známky „léta neřešené záležitosti s údržbou zeleně a čistotou v ulici Lány“ ani Vámi zmiňovaného „Absurdistánu“.
Je nicméně možné, že se pohled na věc ze dvou úhlů může různit a Vám vzhledem k naléhavosti Vaší korespondence i osobní schůzky tato záležitost připadá silně znepokojivá. Jsem proto připraven oslovit osobním dopisem ředitelku Územního pracoviště Brno ÚZSVM, aby této části svého majetku věnovali zvýšenou pozornost z důvodu opakovaných stížností obyvatel přilehlé oblasti.
V případě, že se situace dle Vašeho mínění nezmění k lepšímu, doporučuji obrátit se znovu přímo na vlastníka pozemků čili Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. V této chvíli pro Vás bohužel nemohu udělat víc.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 22. 7. 2013 | Park Hvězdička

Otázka:
Dobrý den,

v polovině minulého roku jsem se Vás dotazoval, kdy je plánována výstavba parku Hvězdička na Hvězdové ulici.
Odpověď jsem tehdy dostal, že budování parku začně v posledním čtvrtletí roku 2012, ale dosud se nic neděje. Proto bych se chtěl znovu zeptat, na kdy se výstavba Hvězdičky posunula a poprosit tím o nové informace.

Hvězdová ulice a její okolí vypadá už nyní velmi hezky a doufáme v další přeměny této lokality.

Děkuji za odpověď.

S pozdravemRené Gregr

Odpověď:
Vážený pane,

výstavba Parku Hvězdička se bohužel posunula kvůli průtahům ve stavebním řízení.
Až do června 2013 tak bylo stavební řízení pozastaveno, a to z důvodu odvolání se majitele domu, vlastnícího sousední dům s pozemkem. Majitel požadoval po městě zajištění přístupu k pozemku, a proto bylo třeba provést změny v projektové dokumentaci. Poté došlo k seznámení majitele s úpravami projektu a v červnu 2013 mohlo být stavební řízení opět zahájeno. Pokud nedojde k opětovnému odvolání (což se bohužel stává poměrně často), lze očekávat právoplatné stavební povolení v srpnu 2013. Ihned poté bude zpracována zadávací dokumentace a vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Smlouva o dílo s realizátorem projektu by tak mohla být podepsána na přelomu roku 2013 a 2014. Pokud vše půjde hladce, bude fyzická realizace projektu ukončena v závěru roku 2014.
Žádost o dotaci na projekt Park Hvězdička z Integrovaného operačního programu je přitom již odevzdána a dotace byla městu přislíbena. Podmínkou proplacení dotace je dokončení projektu a převzetí díla nejpozději v březnu 2015.
A na závěr si dovolím ještě jednu poznámku. Když se na počátku roku 2008 naskytla možnost získání dotace z fondu Evropské unie na zlepšení stavu problémových obytných lokalit, vedení města neváhalo a zahájilo přípravu „Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně“, který byl nutnou součástí žádosti o dotace. Celý přípravný proces byl nakonec završen úspěchem v podobě zisku dotace 134 milionů korun. V současné době se město Brno nachází v realizační fázi integrovaného plánu, postupně jsou dokončovány jednotlivé projekty a já jsem rád, že je nejen cítit, ale i vidět, že se děje v této lokalitě něco pozitivního.

Za váš dotaz Vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 15. 7. 2013 | vážený pane onderko

Otázka:
dobry den pane primatore.zajimala by mě jedna jedina vec.město brno vytvaří několik ativit modernizuje se, stavi se, mame kulturu,historii,zábavu atd. to vše je pěkné. jaký nazor mate? na nocni život v mětstě s kriminalitou a výtržnicvím atd.počinaje hlavniho nadraží kde bydlím s2.dceramy.a sleduji že v nočnich hodinách že neni vydno městké ani statni policie většinou po telefoni informaci.jinak tu panuje
všeobecná kriminalita a výtržnictví.počínaje a prědevším v letnim období u asiiských občersveni kde bezdomovci a narkomani vysedávají prespávají.tím obtěžuji nejen nájemniky domu.obtěžovaním , omezováním vstupu do domu a rušeni ve večernich hodinach hlasitým bubnovanim .hlavní nadraží je naše prezentace tak co proto udelate? s pozdravem voda

Odpověď:
Dobrý den, pane Vodo,musím uznat, že čistota a pořádek ve městě Brně je stálý a přetrvávající problém. Uvědomuji si, jak je to nepříjemné vůči všem slušným občanům a nedůstojné vůči návštěvníkům a turistům našeho města.

Z pozice primátora města Brna vykonávám kromě jiného také funkci vrchního velitele Městské policie Brno. Zde jsem vždy usiloval o to, aby byl v ulicích maximální počet strážníků, kteří by dohlíželi na veřejný pořádek a také, aby byl posílen kamerový systém města Brna, který by včas odhalil pouliční kriminalitu a vandalství. V minulých letech byly přijaty městské vyhlášky (řeší např. otázky konzumace alkoholu na veřejnosti a žebrání), které dávají strážníkům potřebné kompetence a i když se vám to možná nezdá, počet strážníků v ulicích města Brna se skutečně zvýšil a s nimi i počty kontrol včetně nepřizpůsobivých osob, které obtěžují ostatní svým žebráním, nezřízeným popíjením na ulici nebo zápachem.

Konkrétně lokalita hlavního nádraží je doslova pod drobnohledem strážníků, kteří zde každý měsíc provedou v průměru přes 500 cílených kontrol. Mimo to se zde velmi výrazně kříží jejich běžné obchůzkové „trasy“. Na okolí železničního uzlu dohlížejí namátkově i cíleně také celoměstské jednotky operativního zásahu a psovodů. Do značné míry strážníkům pomáhá rovněž zmiňovaný kamerový systém, proto málokteré protiprávní jednání zůstane bez postihu. V nočních hodinách strážníci dohlížejí také na tzv. noční rozjezdy, aby probíhaly pokud možno v klidu.

Také Brno se potýká s problémem bezdomovců, tedy lidí, kteří nemají domov či možnost dlouhodobě využívat nějaké přístřeší. Bezdomovectví je nejvíce patrné ve velkých městech a většinou je doprovázeno dalšími negativními jevy.

Lavičky ve městě mají jednoznačně sloužit nejširší veřejnosti. Nelze zde však stanovit nějakou maximální dobu pro jejich užívání. Je však slušné místo na lavičce nabídnout i dalším osobám, pokud si potřebují odpočinout či jen tak posedět. Jakoukoli skupinu obyvatel však nelze vyloučit, aby lavičky používala. Naprosto jiná situace však nastane, pokud se někteří občané chovají v rozporu s veřejným pořádkem (např. popíjí alkohol, ruší noční klid atd.) Takové jednání je již postižitelné podle § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a proto Vám doporučuji v těchto případech se obrátit především na Městskou policii Brno. Městská policie Brno jistě přivítá také další poznatky o místech a časech nežádoucího či protiprávního chování, což umožní upravit například systém kontrol.

Za úklid a čistotu ulic, na kterou občané často také poukazují, odpovídají přímo jednotlivé městské části, v tomto případě tedy Městská část Brno-střed. V případě jakýchkoliv konkrétních poznatků a výhrad na toto téma Vám proto doporučuji kontaktovat Úřad městské části Brno-střed.Za váš dotaz a připomínky Vám děkuji. Jsem si moc dobře vědom, že je v této oblasti stále co zlepšovat.

S pozdravemBc. Roman Onderka, MBA

primátor města Brna

Po 15. 7. 2013 | zastavka u anthroposu

Otázka:
Dobry den a hodne uspechu do dalsiho obdobi.Nevim,jestli jsem na spravnem miste,ale nikde se nemuzu dopatrat odpovedi.Jedna se o zastavku v Pisarkach, s nazvem Anthropos.Chci se zeptat,kdo ji povolil na tak nebezpecnym miste.Vlastne je umistena v krizovatce.Jsem ridic trolejbusu.V useku je nekolik odizolovanych useku to za prve,za druhe,kdyz vyjizdime ze zastavky smerem na Liskovec musime prejizdet pres plnou caru a komplikovane se radit do druheho pruhu navic kdyz vyjizdime,neni videt na vozidla vyjizdejici z Veslarske a vznikaji nebezpecne situace.Kolik jsme si uz museli vyslechnout nadavek od ridicu druhych vozidel,A to nepocitam,prebihajici cestuji mezi projizdejicimi auty a takovych situaci je vice .Strane by me zajimalo,kdo tu zastavku v tomto miste povolil.Byl se ten clovek vubec na tomto miste podivat?Tento dotaz pisi ,jak za ridice MHD tak za ridice jinych vozidel.Protoze,pokazde kdyz s nekym mluvim,tak slysim jedno:Ktery blbec povolil zrizeni teto zastavky v takovym miste?Dekuji a preji hezky den.Jan Zimmer

Odpověď:
Vážený pane Zimmere,děkuji Vám za přání úspěchů stejně jako za podnět. Dopravní situace v předmětné lokalitě skutečně není příliš ideální, nicméně je třeba objektivně přiznat, že ani před zařazením zastávky Anthropos do tras denních linek zcela dokonalá také nebyla. Ale zpět k Vaší otázce – zastávku u Anthroposu povolil Odbor dopravy Magistrátu města Brna.

Z pohledu stanovení dopravního značení ze strany Odboru dopravy MMB, kterého součástí jsou i zastávky MHD, nikdy nebylo rozlišeno, zda má zastávka denní nebo pouze noční režim. Zastávka jako taková je v daném místě od rekonstrukce komunikace v návaznosti na mimoúrovňovou křižovatku Hlinky. Na požadavky městské části Kohoutovice i městské části Nový Lískovec byla od 1. ledna 2013 zařazena do tras denních linek. Po opakovaném průzkumu přestupovosti bylo zjištěno, že tuto zastávku denně využije až 1.500 cestujících, což je nezanedbatelné číslo a její zrušení by se setkalo pravděpodobně a pochopitelně s velkým odporem.

Na umístění zastávek v tomto prostoru se názory velmi různí, od toho, že tam nemají být vůbec až po opačný. Celá dopravní situace je v současnosti řešena v návaznosti na připravovanou výstavbu světelně signalizačních zařízení (semaforů) v křižovatce Veslařská - Pisárecká, jakož i ve vztahu k řešení cyklistické dopravy v daném prostoru.Za váš dotaz vám děkuji.

S pozdravemBc. Roman Onderka, MBA

primátor města Brna

Čt 4. 7. 2013 | Parkování

Otázka:
Dobrý den,

žádal jsem MČ Žabiny o řešení katastrovální situace s parkováním. Že prý nejde, komunikace spravuje BK as. a rozhoduje magistrát. A ten že prý připravuje jakousi koncepci.

Vážený primátore, nepotřebujeme koncepci. Potřebujeme konkrétní kroky, jako např. zrušení cípů trávníku, a vyložení dalších částí trávníku parkovací mříží (na pohled trávník, funkčně parkoviště). Nepotřebujeme mamutí monstrakci, která skončí jako vždy provizemi velké firmě, předáním malým firmám za sníženou cenu a odfláknutí práce, neboť subdodavatelé neponesou jméno na trh a budou tlačeni cenou. Potřebujeme lokální malá řešení dané tendry třeba i menším stavebním firmám.

Proto vás prosím, místo zadávání projektu, jehož samotné vypracování spolkne miliony, raději ponechte řešení na městských částech a přispějte jim z rozpočtu magistrátu.

Konkrétní případ, který trápí mě, je Záhřebská.
Obyvatelé ulice trpěli 5 let stavbou tunelu a několika pater dvou křižovatek VMO, který slouží celému městu, tak by nyní zasloužili, a je jedno jestli od magistrátu nebo mč, aby jim vytrhli trn z paty.
Kontakt na MČ je Radova Olga (radova@zabovresky.cz).

Díky a s pozdravem
Žižka.

Odpověď:
Dobrý den, pane Žižko,

obdržel jsem Váš dotaz, ve kterém upozorňujete na katastrofální situaci s parkováním v Brně - Žabovřesky, a to konkrétně na ulici Záhřebská, a žádáte o lokální a hlavně rychlé řešení v podobě zvýšení kapacity parkovacích stání o 15 - 20 míst. Současně poukazujete na problémy a omezení, kterým byli místní obyvatelé vystaveni v souvislosti se stavbou Královopolského tunelu.
Ze Statutu města Brna (Vyhláška č. 20/2001), čl. 30, působnost městských částí v oblasti dopravy a silničního rozvoje, vyplývá, že městská část se v rámci samostatné působnosti vyjadřuje k záměrům na rozvoj pozemních komunikací, parkovišť a odstavných ploch na svém území. Přísluší jí tak možnost iniciovat řešení problému lokálního parkování, a to na Odboru dopravy Magistrátu města Brna s případnou žádostí o investiční záměr.
Problém s parkováním ve městě Brně je skutečně celoplošný a týká se prakticky celého města, liší se však možnostmi a způsoby řešení. Zatímco v historickém centru města je větší poptávka po parkovacích místech v průběhu dne, sídliště a okrajové části Brna se vylidňují právě přes den a večer řidiči už jen s obtížemi hledají potřebné místo na zaparkování. Z těchto důvodů je proto zpracováván strategický koncepční materiál s názvem Strategie parkování, který bude komplexně řešit otázku parkování ve městě Brně. Tato skutečnost však rozhodně neomezuje městskou část hledat řešení problému tam, kde to akutně „hoří“.
Jak Vám již sdělila pracovnice Úřadu MČ Brno - Žabovřesky, každý investiční záměr musí obsahovat projektovou dokumentaci, která obsahuje technickou zprávu, výkresy a ekonomické vyhodnocení. Projektová dokumentace pak slouží pro územní rozhodnutí a stavební povolení, bez kterého nelze žádnou stavbu ani stavební úpravy tohoto druhu provádět. Veškeré stavební práce pak musí probíhat také v souladu s vegetačním obdobím, byť by se jednalo o jeden strom atd. Praxe kromě jiného ukazuje, že nejsložitější zpravidla bývá majetko - právní vyrovnání dotčených pozemků a také skutečnost rozdílných potřeb různých skupin obyvatel, které si vzájemně často protiřečí. Dochází tak k situacím, kdy proti výstavbě parkovacích míst či domů „úspěšně“ bojují místní lidé, kteří na rozdíl od uživatelů osobních aut upřednostňují městskou hromadnou dopravu, zdravý životní styl, trvají na zeleni ve svém okolí a v žádném případě nesouhlasí s dalšími parkovacími místy, byť jen v provedení instalací parkovacích mříží na travnatých plochách.
V každém případě však doplnění parkovacích míst v místě Vašeho bydliště je v působnosti příslušné městské části a skutečnost, že správcem komunikace je městská akciová společnost Brněnské komunikace je opravdu vedlejší.

Za Váš dotaz Vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Čt 4. 7. 2013 | dotaz

Otázka:
Dobrý večer pane primátore,
předem bych Vám vyjádřil svůj dík za to, že jste se rozhodl opět kandidovat na úřad primátora. Tedy pokud je tato informace pravdivá a nejedná se o nějaký šum.A nyní bych Vám chtěl položit otázku, týkající se našeho pryglu. Dnes jsem si byl letos poprvé zaplavat u sirky. Nejprve mě zarazilo, že ze břehů zmizely stromy, kde se dalo hovět ve stínu u vody. Pochopil jsem, že to bylo kvůli rekonstrukci břehů a schodů, dobře. Ale co jsem nepochopil je to, že jsem se ve vodě bořil do bláta, které na dně předtím nebylo. Býval tam písek a kamínky. Nyní, běžte si to zkusit na vlastní kůži, se brodíte bahnem, které se víří a znečisťuje vodu u břehu. Navíc jsou v tom bahně napíchané větvičky, které se zapíchávají do nohou. Takže přístup do vody je na pláži u sirky dost o ničem. Přehrada se opravuje za ne zrovna malé peníze, ale tady se to jaksi moc nepovedlo. Škoda. Věřím, že to prověříte, nejlépe osobně, a věřím, že po sezoně, až klesne hladina vody, bude možné navézt na dno kamínky a dno upravit.

Odpověď:
Vážený pane Piskoři,

děkuji Vám za vyjádřenou podporu opět kandidovat na funkci primátora města Brna. Již minulé komunální volby ukázaly silnou přízeň voličů ČSSD v našem městě a tak je pro mne velkou výzvou obhajovat post primátora i v komunálních volbách na podzim roku 2014. Jsem přesvědčen o tom, že za sedm let fungování v čele brněnské radnice se již podařilo uvést do života celou řadu plánů, uvědomuji si ale také stále nové úkoly a projekty, kterým bych se rád věnoval ve prospěch rozvoje brněnské metropole.
Ale nyní zpět k Vašemu dotazu. Povodí Moravy, s.p. provedl během letošní zimy při snížené hladině Brněnské přehrady rekonstrukci opevnění v Rakovecké zátoce, tedy na Vámi oblíbeném místě na pláži U sirky. V rámci prováděných prací zde jezdila těžká mechanizace, a to i po dně nádrže, kde mohlo tímto způsobem dojít k rozježdění již dříve jemně usazených písčitých částic. Současně je třeba dodat, že se nejedná o záměrně dovezený písek pro koupaliště, ale o přirozenou sedimentaci nerozpuštěných látek ve vodě.
Brněnská nádrž je přírodní koupaliště a tak není v silách Povodí Moravy udržet na dně písčitý sediment nebo ho tam navézt. Existuje však předpoklad, že do příštího roku by se jílovitý sediment měl přirozeně přesunout do jiné části nádrže a tím by se obnovil opět písčitý sediment v tomto oblíbeném místě.

Za váš dotaz vám děkuji a přeji pohodové léto.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Rychlá navigace